Nadat het Vlaamse én het Waalse parlement reeds opriepen om de plannen voor een Brusselse stadstol niet eenzijdig door te voeren, maar eerst overleg te plegen met de andere regio’s, blijkt ook binnen de Brusselse meerderheid onenigheid te bestaan over de plannen.
Het Duitse Daimler-concern, dat tot nu al 2,6 procent van de aandelen van de Britse sportwagenbouwer Aston Martin in handen had, zal dat aandeel optrekken tot 20 procent. De Duitsers betalen niet in cash voor die aandelen, maar stellen hun technologie ter beschikking van de Britten.
Uit cijfers van automobielfederatie Febiac blijkt dat de gemiddelde leeftijd van het Belgische wagenpark nog nooit zo hoog geweest is als nu. Momenteel is de Belgische auto gemiddeld 9 jaar, 5 maanden en 17 dagen oud. Er zijn daarbij aanzienlijke verschillen tussen de gewesten én tussen de soorten eigenaars.
Volgens een recent onderzoek verkiezen Europeanen nog steeds conventionele voertuigen boven elektrische en kunnen ze zich geen leven zonder auto's voorstellen. Verbrandingsmotoren hebben hun laatste troef nog niet gespeeld, omdat hernieuwbare synthetische brandstoffen ze klimaatneutraal kunnen maken, zegt Bosch.
Het was even stil rond de Brexit, door de overweldigende impact van de coronacrisis, maar nu de definitieve Brexit-deadline nadert komt het onderwerp weer op de voorgrond. Los van elkaar waarschuwen zowel de CEO van Daimler als die van Bentley voor een zware impact op de rentabiliteit van hun ondernemingen als de Brexit niet gepaard gaat met een handelsakkoord met de EU.
Vandaag werd bekend dat de stadstol voor al wie het Brusselse Gewest met de auto wil binnenrijden effectief ingevoerd zal worden vanaf 2022, zo schrijft De Tijd. Voor Brusselaars wordt die tol gecompenseerd door het afschaffen van de BIV en de verkeersbelasting, voor wie buiten het Gewest woont komt de beslissing neer op een zware financiële aderlating.

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele maakte vandaag de nieuwe werkwijze voor de berekening van de Vlaamse belasting op inverkeersstelling (BIV) en verkeersbelasting bekend zoals die vanaf 2021 in voege treedt. De CO2-uitstootwaarde die wordt gebruikt voor de berekening wordt vanaf nu gebaseerd op de WLTP-test en de gunstregimes voor auto’s op aardgas of met een plug-in hybride aandrijving verdwijnen.

De Brusselse gewestregering heeft besloten om de automobilist niet alleen te treffen door het schrappen van rijstroken, afsluiten van wegen en het aanleggen van dubbele tot driedubbele fietspaden zonder vergunning, maar maakt in haar ijver om de automobilist uit de stad te verjagen werk van een tolheffing die tegen het einde van de legislatuur alle automobilisten die de stad inrijden zou gaan belasten met een stadstol. Volgens voormalig Waals minister en Waals parlementslid André Antoine (cdH) zou dit de pendelaar per jaar tot € 2.500 kunnen kosten.
De Brusselse LEZ, één van de drie fel gecontesteerde lage emissiezones in ons land, zou ongrondwettelijk zijn en daardoor mogelijk volledig geschrapt moeten worden. Een automobiliste uit Waals-Brabant trok naar de Raad van State met haar klacht en kreeg daar gehoor. Enkele wanhopige kunstgrepen van de Brusselse Regering lijken geen zoden aan de dijk te brengen.

Het Vlaams Parlement heeft een nieuw decreet goedgekeurd waardoor steden en gemeenten binnenkort het recht zullen hebben om zelf GAS-boetes uit te schrijven voor snelheidsovertredingen. Het gaat om overtredingen op plaatsen waar een maximumsnelheid van 30 of 50 km/h geldt.
Pagina 9 van 100

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy