Uitlaat

© Ford

Wallonië wijzigt fiscaliteit lichte vracht én oldtimers

10 november 2021
Door Stijn Blanckaert
Terwijl Vlaams minister van financiën Matthias Diependaele in oktober vorig jaar aankondigde werk te maken van een aanpassing van de fiscaliteit van pick-up trucks, maar er tot vandaag nog geen vordering in dat dossier zit, zat men in Wallonië niet stil. In het Franstalige landsgedeelte wordt de fiscaliteit van bestelwagens én van oldtimers intussen namelijk wel aangepast in het kader van een nieuw fiscaal decreet.

Een nieuw Waals decreet maakt komaf met het gunstregime voor bedrijfsvoertuigen (lichte vrachtvoertuigen) dat vandaag voor iedereen geldt, waardoor dus ook particulieren die een pick-up truck of lichte vracht aankopen genieten van een vrijstelling van BIV of de eventuele ecomalus en een zeer lage verkeersbelasting in functie van het gewicht met een maximum van € 148,76. 

Dat voordeel wordt herzien, in die zin dat wie een bedrijfsvoertuig inschrijft en er geen professioneel gebruik van maakt (en het dus als vrijetijdsvoertuig gebruikt) niet langer van die BIV-vrijstelling en voordelige verkeersbelasting zal kunnen genieten.

Concreet zal enkel wie als zelfstandige (dus met een ondernemingsnummer geregistreerd bij de kruispuntdatabank van ondernemingen) of een vennootschap (idem) een lichte vracht inschrijft nog van het voordelige regime gebruik kunnen maken. Bovendien moet het voertuig ook effectief gebruikt worden voor de professionele activiteit van de zelfstandige of de onderneming. Indien aan beide voorwaarden niet voldaan is, wordt de lichte vracht gewoon als een personenwagen belast.
De maatregel gaat in vanaf 1 januari 2022 en is niet retroactief. Daarbij is het de datum van de bestelling van het voertuig die gebruikt wordt om te bepalen onder welke regeling de koper valt. Daardoor boomt het aantal bestellingen van lichte vrachtvoertuigen in het algemeen en pick-up trucks in het bijzonder momenteel in Wallonië. Vanaf januari zal dat aantal logischerwijs sterk terugvallen, wanneer enkel wie professioneel gebruikmaakt van zijn lichte vracht nog een fiscaal voordeel zal hebben en een auto zoals de Ford Ranger pick-up met 213 pk voor particulieren van een BIV van € 0 en een jaarlijkse verkeersbelasting van € 106,26 zal stijgen naar € 4.957 aan BIV, € 600 aan eenmalige ecomalus en € 446,03 aan jaarlijkse belasting. 
Ook aanpassing voor oldtimers

Niet alleen voor lichte vrachtvoertuigen wordt er in Wallonië een en ander aangepast, ook oldtimers krijgen een aangepast regime. Tot eind dit jaar kunnen alle auto’s van 30 jaar of ouder in Wallonië genieten van een vrijstelling van BIV en een forfaitaire wegentaks van € 38,64 per jaar, ongeacht of ze een zogenaamde O-plaat hebben. Dat verandert, waarbij vanaf januari 2022 alleen wie met zo’n oldtimernummerplaat rijdt (en dus de beperkingen met betrekking tot het professioneel en commercieel gebruik ervan respecteert) nog recht heeft op die forfaitaire wegentaks. 

Wie zijn oldtimer met een gewone nummerplaat wil inschrijven en dus alle gebruik wil mogelijk maken, inclusief woon-werkverkeer en commercieel gebruik, zal vanaf januari 2022 rekening moeten houden met de verkeersbelasting van een gewone auto, inclusief de noodzaak om BIV te betalen bij de inschrijving. Enkel auto’s van minimaal 30 jaar oud die met een O-plaat worden ingeschreven blijven nog van de voordelige fiscaliteit genieten. 

Daarmee wil de Waalse overheid het misbruik van de voordelige belastingregels voor oldtimers door mensen die die auto gebruiken als dagelijks vervoermiddel onmogelijk maken. De regel gaat net als die voor de lichte vrachtvoertuigen in op 1 januari, maar heeft geen terugwerkende kracht, zodat wie in Wallonië zijn auto van 30 jaar of meer nog voor het jaareinde inschrijft van de huidige voordelige regeling blijft genieten. 

In 2023 past Wallonië ook de verkeersbelasting voor personenwagens aan aan de uitstoot en de brandstofsoort, al loopt die regio daar wel ver achter op Vlaanderen, die dat zowat tien jaar geleden al deed.

Deel op


© Autonieuws. Alle rechten voorbehouden. Design door We Cre8 It.