Uitlaat

© Ford

Van NEDC naar WLTP: nieuwe auto wordt duurder vanaf september

22 april 2021
Door Stijn Blanckaert
Een onderdeel van de door federaal Minister van Financiën Van Peteghem (CD&V) aangekondigde hervorming van de bedrijfswagenfiscaliteit is de beslissing om vanaf 1 september dit jaar de WLTP-CO2-uitstoot als enige toegelaten waarde te hanteren voor de bedrijfswagenfiscaliteit van vanaf dan bestelde of ingeschreven auto’s. Dat heeft gevolgen voor de totale kostprijs van die modellen. Autonieuws verklaart…


In 2017 werd de tot op dat moment gehanteerde NEDC-berekeningsmethode voor het vaststellen van de officiële normuitstoot van auto’s vervangen door de nieuwe en veel correctere WLTP-norm. De meeste landen hanteerden in de voorbije jaren een overgangsperiode waarbij ze hun fiscaliteit geleidelijk aan aanpasten aan de nieuwe methode, die hogere CO2-waarden oplevert, zonder dat de auto’s daardoor echter meer zijn gaan uitstoten.

België als laatste van de klas

België is op dit moment het enige Europese land dat de switch naar WLTP nog niet heeft gemaakt. Vandaag mag een ondernemer die een bedrijfswagen inzet kiezen of hij voor het Voordeel Alle Aard, de fiscale aftrekbaarheid maar ook de CO2-bijdrage voor de RSZ de oude NEDC-waarde gebruikt of de nieuwe WLTP-waarde, voor zover beide waarden vermeld staan op het gelijkvormigheidsattest. 

Concreet wil dat dus zeggen dat wie vandaag een auto inschrijft de laagste van beide waarden kan opgeven en zo -wanneer de NEDC-waarde bijvoorbeeld lager ligt dan de WLTP-uitstoot, wat meestal het geval is- minder belast wordt dan wanneer hij verplicht werd om de WLTP-uitstoot te hanteren.

Iedereen wist dat de -door hogere overheden opgelegde- overschakeling naar WLTP als enige toegelaten berekeningsbasis voor de fiscaliteit er zat aan te komen. De enige vraag was nog “vanaf wanneer?” en “op welke wijze?”.

Op beide vragen is intussen een antwoord gekomen, aangezien Van Peteghem in zijn wetsontwerp 1 september 2021 naar voren schuift. Vanaf die datum wordt de WLTP-CO2-uitstoot de enige toegelaten waarde voor de federale fiscaliteit voor alle vanaf dan nieuw gekochte of bestelde auto’s. (veld 49.4 van het gelijkvormigheidsattest)

WLTP hoger dan NEDC

Door de correctere berekeningsmethode ligt de WLTP-uitstoot zo goed als altijd hoger dan de NEDC-uitstoot (met uitzondering van sommige auto’s, zoals plug-in hybrides, waar de WLTP-waarde vaak lager ligt). Die hogere normuitstoot wil niet zeggen dat de auto plots meer verbruikt of vervuilt, maar simpelweg dat de weergegeven waarden nu beter overeenstemmen met de werkelijkheid. 

Wanneer in de fiscaliteit niet langer gekeken wordt naar de NEDC-waarde, maar wel naar de WLTP-gegevens, wordt dus gewerkt met (meestal) hogere CO2-cijfers dan voordien. Als bij de overgang naar WLTP in de berekeningsformules dan geen rekening gehouden wordt met die hogere uitstootwaarden dreigt het fiscale kostenplaatje plots te stijgen, aangezien de fiscale aftrekbaarheid, het VAA en de CO2-bijdrage allemaal afhangen van de (officiële) CO2-normuitstoot.

Worden de formules dan aangepast?

Je zou dus verwachten dat bij de overgang van de lagere NEDC-waarden naar de hogere WLTP-cijfers de berekeningsformules voor de federale CO2-gerelateerde fiscaliteit zouden aangepast worden, zoals ook gebeurde toen Vlaanderen in januari van dit jaar voor de verkeersbelasting en de Belasting op Inverkeerstelling van nieuwe auto’s overschakelde naar WLTP. Door het aanpassen van de formule werden de nettotarieven bijgesteld om gemiddeld niet hoger te zijn dan toen de NEDC-waarde nog de norm was.

De nieuwe plannen van Van Peteghem maken echter geen melding van een aanpassing van de federale fiscale formules. Dat betekent dus dat de NEDC-waarde bij de berekening van het VAA, de fiscale aftrekbaarheid of de CO2-bijdrage zal worden vervangen door de WLTP-waarde, maar dat er geen correctie gebeurt in het kader van de meestal hogere WLTP-score. Dat heeft soms aanzienlijke gevolgen voor de TCO.

Auto besteld op 01/09 zwaarder belast dan auto besteld op 31/08

Het concrete gevolg is dat een auto die ten laatste op 31 augustus 2021 wordt besteld en dus nog gebruik mag maken van de NEDC-waarde minder belast zal worden dan exact dezelfde auto, met dezelfde aankoopprijs, die een dag later, op 1 september, wordt besteld.

Laten we het voorbeeld nemen van een Ford Focus 1.5 Ecoblue Connected diesel met 120 pk met een NEDC-CO2-uitstootwaarde van 106 g/km en een WLTP-uitstoot van 120 g/km.

De fiscale aftrekbaarheid voor die auto bedraagt bij bestellingen tot 31/08/2021 nog 67% (op NEDC gebaseerd), maar is vanaf 01/09/2021 nog slechts 60% (WLTP als basis). Dat betekent dus dat er vanaf dan niet langer 33% maar wel 40% verworpen uitgaven zijn. Afgerond zorgt dit bij een jaarlijkse leasekost van € 8.400 voor ongeveer € 588 meer aan verworpen uitgaven en € 147 aan bijkomende vennootschapsbelasting. 

Ook het Voordeel Alle Aard voor de bestuurder zou van de ene op de andere dag stijgen, als de referentie-uitstoot voor dat VAA (84 g voor diesels in 2021) dezelfde blijft. Zo zou het VAA voor die Ford niet langer 7,7% van de fiscale cataloguswaarde bedragen, maar wel 9,1%. Bij een fiscale cataloguswaarde van € 25.000 wil dat zeggen dat er per jaar € 300 extra VAA toegevoegd wordt, wat maandelijks netto neerkomt op zo’n € 13 extra belasting bij de gebruiker.

Ook voor de CO2-bijdrage, die bij diezelfde auto tot 31 augustus nog € 39 per maand bedraagt, betekent de overschakeling naar WLTP een stijging naar € 52,88 per maand (+ € 14).

Auto’s met hogere uitstoot worden niet in dezelfde mate geraakt

Aangezien de formule voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid vandaag al zorgt dat alle auto’s met een uitstoot vanaf 140 g nog maar voor 50% aftrekbaar zijn, en vanaf 200 g nog slechts voor 40%, houdt de overgang van NEDC naar WLTP voor modellen met een NEDC-uitstoot van minimaal 140 g dus geen verdere daling van de aftrek in (tenzij ze in WLTP meer dan 200 g uitstoten), waardoor de impact op de fiscale aftrekbaarheid van die auto’s nul is bij de overgang naar WLTP.

Ook voor die modellen stijgt echter het VAA wanneer ze vanaf september besteld worden, net als de CO2-bijdrage.

Gelukkig wel verzachtende omstandigheden

Het voorgaande heeft gelukkig enkel betrekking op vanaf 1 september ingeschreven of bestelde auto’s, en dus niet op de al rijdende vloot, waardoor er enkel een stijging in de Total Cost of Ownership kan zijn voor wie vanaf september van auto verandert. 

Experts wijzen er ook op dat de WLTP-uitstoot van nieuwe auto’s veel dichter bij de NEDC-uitstoot (als die nog vermeld wordt) ligt dan tot een jaar of twee geleden, waardoor de impact voor veel nieuwe modellen kleiner is. Dat neemt echter niet weg dat de verschillen soms groot kunnen zijn, en dan zeker voor jonge tweedehandsauto’s, waar de afwijkingen tussen de NEDC- en WLTP-waarde gemiddeld zo’n 20 procent of meer bedroegen.

Run op bestelbons tegen eind augustus?

De plannen van de regering gaan in principe in op 1 september, waardoor iedereen die zijn bestelling geplaatst heeft voor die datum nog gebruik kan maken van de NEDC-waarde, als die nog wordt opgegeven door de constructeur en lager ligt dan de WLTP-score.

Bestel zo’n auto dus vóór 1 september, om te vermijden dat hij plots duurder wordt. 

De hoofdboodschap is echter duidelijk: kies voor een auto met een zo laag mogelijke of een nuluitstoot, als je de fiscale gevolgen van de nieuwe regels niet aan den lijve wil ondervinden.

Deel op

Lees meer over


© Autonieuws. Alle rechten voorbehouden. Design door We Cre8 It.