Uitlaat

© autonieuws.be

BREAKING: Vlaanderen hervormt berekening BIV en verkeersbelasting vanaf 2021

09 oktober 2020
Door Stijn Blanckaert

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele maakte vandaag de nieuwe werkwijze voor de berekening van de Vlaamse belasting op inverkeersstelling (BIV) en verkeersbelasting bekend zoals die vanaf 2021 in voege treedt. De CO2-uitstootwaarde die wordt gebruikt voor de berekening wordt vanaf nu gebaseerd op de WLTP-test en de gunstregimes voor auto’s op aardgas of met een plug-in hybride aandrijving verdwijnen.

 

In tegenstelling tot Brussel en Wallonië worden de belasting op inverkeersstelling en de verkeersbelasting in het Vlaams gewest reeds lange tijd berekend op basis van milieucriteria, met de CO2-uitstoot als centraal element, en niet langer op het vermogen of de cilinderinhoud. De werkwijze werd reeds aangepast in 2016 en krijgt voor 2021 een ingrijpende herziening, wanneer de berekening van de uitstoot volgens de WLTP-norm zal gebruikt worden en niet langer de NEDC-waarde, die meestal lager ligt.

Die WLTP-berekening van de uitstoot is veel betrouwbaarder, maar leidt tot hogere officiële uitstootcijfers en zou -indien niets werd veranderd aan de formules- tot een aanzienlijke stijging van de verkeersbelasting op Vlaams niveau leiden.

Het kabinet van de minister berekende dat voor enkele courante modellen de BIV en de Verkeersbelasting aanzienlijk zouden stijgen, mocht de formule op zich ongewijzigd blijven maar gewoon gebruik maken van de hogere WLTP-waarden in plaats van NEDC. Zo zou voor een willekeurige Renault Clio op benzine met zes fiscale PK, een NEDC-CO2-uitstoot van 111 en een WLTP-uitstoot van 122 g/km de BIV met € 128 stijgen en de jaarlijkse rijtaks met € 156,81, en zou voor een BMW X5 met tweeliter dieselmotor (NEDC 152g, WLTP 200g) maar liefst € 2.896 aan BIV extra betaald dienen te worden, en € 63,30 aan bijkomende verkeersbelasting.

Omdat de regering wil dat de aanpassing naar WLTP zo budgetneutraal mogelijk verloopt (wat ook door Europa voorgeschreven is), zal het de formules echter aanpassen vanaf volgend jaar. 

Nieuwe formule voor BIV

De formule voor de berekening van de BIV, een complex geheel van parameters die het gebruik van de online berekeningstool van de overheid noodzakelijk maakt, wordt als volgt gewijzigd:

Oude formule: (CO2 (NEDC) * f + x) / 246)6 * 4500 + c) * LC

Nieuwe formule : (CO2 (WLTP) * f + q) / 246)6 * 4500 + c) * LC

Dat klinkt nog steeds als Chinees, maar brengt volgens het kabinet van de minister van Financiën met zich mee dat 70,84 procent van de auto’s volgens de nieuwe formule een lagere BIV zal betalen, terwijl 28,84 procent met een stijging wordt geconfronteerd. Voor 0,32 procent van de auto’s op de markt zou er niets veranderen. De gemiddelde daling wordt becijferd op € 144, de gemiddelde stijging is met € 348 echter een stuk hoger.

Logischerwijs zijn het dus de auto’s met een hoge CO2-uitstoot die het zwaarst gepenaliseerd zullen worden, en ziet de overheid vooral een daling bij gezins- en stadswagens.

Voor de tien de populairste modellen op de markt betekent de nieuwe BIV-berekening het volgende (de overheid geeft niet weer welke motorisatie gebruikt werd voor het voorbeeld):

1Schermafbeelding 2020-10-09 om 18.13.34.png

Aanpassing van de berekening van de verkeersbelasting

Ook de berekening van de jaarlijkse verkeersbelasting wordt aangepast. 

In de nieuwe formule wordt de CO2-referentieuitstoot die gebruikt wordt om een bonus of malus toe te passen op het door de cilinderinhoud (Fiscale PK) berekende basisbedrag aangepast, en wordt de waarde van 122 gram vervangen door 149 gram. Zo wordt ook hier rekening gehouden met de gemiddeld hogere uitstoot van wagen waarvan de berekeningen gebeurd zijn volgens de WLTP-norm.

Concreet betekent dit volgens de overheid dat 60,06 procent van de auto’s hun verkeersbelasting zien dalen, dat voor 35,83 procent een stijging volgt en dat 4,11 procent status quo bijft. Gemiddeld is de daling beperkt tot € 6 per jaar en de stijging tot € 10 per jaar.

Voor de tien de populairste modellen op de markt betekent de nieuwe berekening van de jaarlijkse verkeersbelasting het volgende (de overheid geeft ook hier niet weer welke motorisatie gebruikt werd voor het voorbeeld):

Schermafbeelding 2020-10-09 om 18.20.26.png

Einde van de vrijstellingen voor PHEV en doodsteek voor CNG

Tegelijk wordt ook komaf gemaakt met de gunstregimes (lees: belastingvrijstelling) waar wagens op aardgas of met een plug-in hybride aandrijving tot nu recht op hebben, en behouden enkel de auto’s met een nuluitstoot (lees: elektrisch of op waterstof) hun volledige vrijstelling van BIV en verkeersbelasting. 

Concreet wil dat dus zeggen dat de vrijstelling voor plug-ins en CNG-voertuigen vervalt, en op nieuwe inschrijvingen zal vanaf januari dus wel BIV en verkeersbelasting betaald moeten worden.Voor de plug-ins blijft die echter bijzonder laag, omdat het om auto’s gaat die ook volgens de WLTP-norm een erg lage uitstoot hebben en daardoor een laag bedrag aan BIV en verkeersbelasting zullen moeten betalen. Ze blijven dus interessanter dan de versies met enkel een verbrandingsmotor. 

Voor wagens op aardgas is dit echter erg slecht nieuws, omdat zij niet met een erg lage CO2-uitstoot kunnen uitpakken en dus wel duurder zullen worden qua verkeersbelasting en BIV.

De nieuwe berekeningstool van de Vlaamse overheid zou binnen twee weken klaar moeten zijn en de mogelijkheid moeten bieden aan iedereen die zelf wil simuleren wat de BIV en verkeersbelasting op hun auto zal zijn wanneer ze die in 2021 inschrijven.

Geen wijziging voor tweedehandsauto’s of auto’s met inschrijving door leasingmaatschappij

De nieuwe regels zullen in ieder geval enkel van toepassing zijn op nieuwe auto’s. Dat wil zeggen dat voor tweedehandswagens de NEDC-waarde de norm zal blijven en ze blijvend gebruik zullen maken van de huidige werkwijze en de “oude” formules. Voor tweedehandswagens wijzigen de BIV en de verkeersbelasting dus niet.

We houden nog een slag om de arm tot we de volledige berekeningen kunnen verifiëren door middel van de berekeningsmodule van de overheid, maar het lijkt erop dat de aanpassing van de formules voor een vrij evenwichtig resultaat zorgt. Op die manier is de overgang van WLTP inderdaad redelijk belastingneutraal, wat ook gevraagd werd door Europa.

Dat de vrijstelling voor plug-in hybrides wegvalt is ergens jammer, maar niet dramatisch aangezien ze door hun lage uitstoot hoe dan ook rond het absolute minimumbedrag zullen blijven.

Het is echter jammer dat het CO2-uitstootvoordeel van auto’s op aardgas niet meer beloond wordt, waardoor ze het extra moeilijk zullen vinden om nog klanten te vinden (als nieuwe auto).

Het is ten slotte positief om vast te stellen dat de Vlaamse regering besloten heeft om voor rechtszekerheid te gaan en de berekening voor reeds ingeschreven auto’s niet te veranderen en daardoor de tweedehandsmarkt niet negatief te beïnvloeden.

Deel op


© Autonieuws. Alle rechten voorbehouden. Design door We Cre8 It.