donderdag, 14 oktober 2021

Zijn de EU-plannen om niet-elektrische auto’s te verbieden vanaf 2035 realistisch?

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Zijn de EU-plannen om niet-elektrische auto’s te verbieden vanaf 2035 realistisch? © MediaInMotion
In het “Fit for 55”-plan, dat in juli werd voorgesteld door de Europese Commissie en nog moet goedgekeurd worden door het Europees parlement, verbiedt Europa de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren vanaf 2035. Is dat een realistische optie? Autonieuws maakt een stand van zaken op.


De plannen van Europa

Europa wil -in lijn met de klimaatakkoorden van Parijs- een klimaatneutraal continent zijn tegen 2050. Een van de objectieven in dat kader was tot voor kort om de CO2-uitstoot in Europa tegen 2030 met 40 procent te verlagen in vergelijking met de cijfers van 1990. De EU wil die doelstelling nu verstrengen en mikt op een netto-reductie van de broeikasgasuitstoot met 55 procent tegen 2030 (daarom noemen ze hun plannen ook “Fit for 55”).

Vanzelfsprekend hebben die plannen aanzienlijke gevolgen voor de autosector, die om tot dat resultaat te komen nog zwaardere inspanningen zal moeten leveren, met een verdere verstrenging van de normen die nog maar drie jaar geleden werden vastgelegd. De doelstelling met betrekking tot de uitstoot van personenwagens, die in 2019 werd vastgelegd op een daling met 37,5 procent tegen 2030 zou nu verhoogd worden tot een afname met 55 procent in datzelfde jaar (vergeleken met de cijfers van 2021). Ook bestelwagens ontsnappen niet en zouden hun CO2-uitstoot met 50 procent moeten verminderen.

Vijf jaar later, in 2035, wil de Europese Commissie dat nieuwe auto’s en bestelwagens die in de EU verkocht worden helemaal geen CO2 meer uitstoten. Dat komt in de praktijk neer op een totaalverbod op de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren, of ze nu op benzine, diesel, CNG of LPG rijden, gebruik maken van biobrandstoffen, (mild)hybride of plug-in hybride zijn. Versta: enkel auto’s zonder lokale uitstoot, dus batterij-elektrische auto’s of eventueel auto’s met een brandstofcel op waterstof, zullen nog nieuw verkocht mogen worden. Een enorm belangrijke stap, en 2035 is binnen twee en een halve maand nog maar 14 jaar verwijderd. In de automotive wereld, waar de levenscyclus van een model ergens tussen de vier en zeven jaar ligt, is dat dus letterlijk morgen al.

Hoe realistisch is dat voornemen?

Los van het feit dat de plannen van de Europese Commissie eerst moeten goedgekeurd worden door het Europees Parlement, is het onmiskenbaar zo dat een dergelijk verbod niet overal evident zal zijn en serieuze gevolgen dreigt te hebben voor de bevolking van een aantal landen. 

Het verbieden van auto’s met verbrandingsmotoren en dus verplichten van volledige elektrificatie lijkt in landen als Nederland, Frankrijk en Duitsland hoogstwaarschijnlijk geen al te zware opdracht, als je weet dat in die drie landen vandaag niet minder dan 70 procent van alle publieke laadpunten in Europa geconcentreerd is, met 66.665 stuks in Nederland, 45.751 in Frankrijk en 44.538 in Duitsland (bron: ACEA). Die drie landen zijn samen echter goed voor niet meer dan 23 procent van de oppervlakte van de EU, wat dus betekent dat 77 procent van de oppervlakte van de Unie het moet doen met slechts 30 procent van de laadinfrastructuur.

Nu is de situatie van vandaag geen maat voor die van 2035, en het is duidelijk dat heel wat landen tegen 2035 veel verder zullen staan met hun laadinfrastructuur dan we vandaag voor mogelijk houden. Maar volgens schattingen van enkele jaren terug van experten van de Europese Commissie zelf zijn er tegen 2030 (dus nog vijf jaar voor het verbod) zeker 6 miljoen publieke laadpunten nodig in de EU, terwijl de Europese Commissie zelf het vandaag over 3,5 miljoen stuks heeft. Dat duidt meteen op interne onduidelijkheid over het exacte benodigde aantal, maar met de huidige aantallen is alvast duidelijk dat Europa als geheel nog nergens staat op dat vlak.

Een Europa met twee snelheden

De plannen dreigen niet alleen problematisch te zijn op het vlak van het totaal aantal laadpalen, maar dreigen ook voor een nefaste tweedeling te zorgen tussen landen “met” en landen “zonder” aangepaste infrastructuur. West-Europese landen als Nederland, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, België, Oostenrijk enzoverder zullen hoogstwaarschijnlijk wel klaar zijn tegen 2035 om de omwenteling definitief door te voeren, al zal het zeker niet overal van een leien dakje verlopen, maar wat te denken over de Oost-, Centraal- en Zuid-Europese lidstaten met een lager Bruto Nationaal Product of een enorme oppervlakte? EU-lidstaten als Polen (met momenteel 0,8 procent van alle Europese laadpunten), Spanje (3,3 procent), Portugal, Griekenland, Litouwen, Roemenië enzoverder hebben lagere gemiddelde inkomens, minder uitgebouwde infrastructuur en minder overheidsmiddelen, terwijl de prijs van elektrische auto’s en laadoplossingen daar niet lager liggen dan in meer ontwikkelde regio’s. Tien EU-lidstaten hebben vandaag, 14 jaar voor de vooropgestelde deadline, minder dan één laadpunt per 100 kilometer weg! De verkoop van elektrische auto’s is daar momenteel nog onbestaande, door het gebrek aan infastructuur en middelen. Zal dat plots veranderen?

Die talloze lidstaten dreigen dus uit de boot te vallen en zullen het vele malen moeilijker hebben om tegen 2035 klaar te zijn voor een ban op verbrandingsmotoren. Ze zullen veel hulp nodig hebben van de EU in de vorm van zware infrastructuurwerken en subsidies om de omschakeling te maken. En wie betaalt voor die hulp? Juist, de lidstaten, en dus ook wij…

Nog niet goedgekeurd

“Fit for 55” is een plan van de Europese Commissie, maar is nog geen wetgeving. Daarvoor moet het eerst goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de Europese Raad, waar niet alleen supporters maar ook critici van de plannen hun zegje willen doen. De auto-industrie is goed voor meer dan 7 procent van het bruto binnenlands product van de EU, en landen als Duitsland, Spanje, Frankrijk, met belangrijke autofabrikanten, en ook Tsjechië, waar drie autofabrieken goed zijn voor een derde van de industriële tewerkstelling, zullen niet zomaar akkoord gaan met de plannen. Frankrijk wil bijvoorbeeld dat plug-in hybrides langer toegelaten zouden blijven. Ook Italië, wiens industriële trots Ferrari, Lamborghini, Maserati enzoverder zwaar getroffen zou worden door een ban op verbrandingsmotoren, liet al weten dat de plannen wat hen betreft te ver gaan en een uitzondering zouden moeten voorzien voor dergelijke bijzondere auto’s.

Europa is niet homogeen

De ambitie van de EU om heel Europa als één geheel te zien is lovenswaardig maar de realiteit is anders. Een ban op verbrandingsmotoren zou bij ons en in onze buurlanden wel kunnen slagen en wordt bijvoorbeeld in Nederland en Denemarken zelfs al in 2030 voorzien, maar lijkt voor heel wat andere lidstaten onmogelijk. Een eenzijdig verbod, zoals Europa voorhoudt, dreigt dan ook voor enorme problemen te zorgen in minder begoede regio’s. De Europese machthebbers mogen dat niet uit het oog verliezen, wanneer ze hun plannen doorzetten, als ze geen Europa met “haves” en “have-nots” willen creëren. 

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy