donderdag, 15 juli 2021

Diesel en benzine dreigen onbetaalbaar te worden

Geschreven door  Dieter Quartier
Diesel en benzine dreigen onbetaalbaar te worden © MediaInMotion
Gisteren dropte Ursula von der Leyen een bom in autoland. Als onderdeel van het erg drastische ‘Fit for 55’-klimaatmaatregelenpakket mogen er vanaf 2035 in de Europese Unie geen auto’s met verbrandingsmotor meer worden verkocht. Diesel en benzine dreigen ook een stuk duurder te worden de komende jaren.

‘Fit for 55’ – what’s in a name – verwijst naar de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met 55 procent te verminderen ten opzichte van referentiejaar 1990. Dat is een verscherping ten opzichte van wat tot nog toe werd naar voren geschoven als target, namelijk 40 procent. Tegen 2050 moet Europa volledig klimaatneutraal zijn en volgens de EU moeten we daarom een serieus tandje bijsteken.

‘Fit for 55’ is meer dan een doelstelling. “Het is een alomvattende architectuur om onze klimaatambities waar te maken", aldus von der Leyen. "Ons pakket is erop gericht de vermindering van de uitstoot te combineren met maatregelen om de natuur te beschermen en werkgelegenheid en sociaal evenwicht centraal te stellen in deze transformatie." 

Nieuwe industriële revolutie

Het klimaatplan gaat ver. Heel ver. Sommigen spreken van een maatschappelijke omwenteling. Het Duitse ministerie van milieu noemde het pakket "niets minder dan een nieuwe industriële revolutie in de Europese Unie". Het zal immers heel wat opportuniteiten creëren voor bedrijven die inzetten op duurzame oplossingen. 

Tegelijk zijn er ook heel wat risico’s voor sectoren die verankerd zijn in oude technologie en productiemethodes, zoals de staal-, bouw- en de auto-industrie. 

Voor het eerst krijgen ook de lucht- en de scheepvaart de CO2-rekening gepresenteerd en worden ze op die manier aangespoord om duurzame brandstoffen te gebruiken. De brandstofproducenten zelf worden nu ook in het hele emissiebelastingsysteem betrokken.

Dit zijn de belangrijkste elementen van ‘Fit for 55’:

  1. Brandstofproducenten worden belast. Ze betalen voor de CO2-uitstoot die verbonden is aan diesel, benzine, gas en stookolie aan de hand van emissierechten, die verhandeld worden op een beurs. 
  2. Gedaan met oude, vervuilende schepen. Vervuilende schepen moeten emissierechten kopen als ze willen aanmeren in Europese havens, net als schepen die binnen de EU varen. 
  3. Gedaan met korte vluchten. Er komt een minimumtaks op kerosine voor vluchten binnen Europa. Groene vliegtuigbrandstof wordt gepromoot.
  4. Lagere uitgifte van emissierechten. Europa stelt jaarlijks 4,2 procent minder emissierechten beschikbaar, wat de prijzen ervan de lucht in zal jagen en de vervuilers sterk zal aanmanen om zichzelf te ‘vergroenen’.
  5. Meer hernieuwbare energie. Tegen 2030 moet 40 procent van de energie gewonnen worden uit duurzame bronnen. De EU hoopt op die manier de groene economie een boost te geven. Er moeten hogere accijnzen komen op vervuilende energie en groene energie moet zo weinig mogelijk of zelfs niet worden belast. 
  6. Aanplanting van 3 miljard bomen om de CO2 uit de lucht te halen. 
  7. Uitbouw van laad- en waterstofinfrastructuur. Die wordt gesubsidieerd door de inkomsten uit de emissierechten.
  8. Verbod op verbrandingsmotoren. Vanaf 2035 mogen er geen diesel-, benzine- of gasvoertuigen meer worden verkocht in de EU.
Vooral het laatste punt heeft al heel wat kritiek losgeweekt. Niet iedereen is ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is, laat staan haalbaar, om tot een effectieve verlaging van de emissies te komen. Er zijn ook heel wat randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om elektrisch rijden überhaupt realistisch en betaalbaar te maken voor de consument.

“Niet de juiste weg” 

Ook ACEA, de vereniging van Europese autofabrikanten, heeft – vanzelfsprekend – haar bedenkingen bij de maatregelen. Ze steunt de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050, en zijn leden investeren miljarden om dat doel te bereiken, “maar het verbieden van één technologie (nl. verbrandingsmotoren) is echter niet de juiste weg, zeker nu Europa nog steeds worstelt om de overgang naar EV's goed te regelen.,” aldus ACEA. 

"Dit voorstel voor een nog grotere vermindering van de CO2-uitstoot tegen 2030 vereist een enorme verdere stijging van de marktvraag naar EV's in een kort tijdsbestek", zegt Oliver Zipse, voorzitter van ACEA (en CEO van BMW). "Zonder aanzienlijk grotere inspanningen van alle belanghebbenden is de voorgestelde doelstelling eenvoudigweg niet haalbaar."

ACEA verwelkomt niettemin de bindende doelstellingen voor de uitrol van oplaad- en waterstoftankinfrastructuur - hoewel ACEA erop wijst dat de verwijzing naar 3,5 miljoen oplaadpunten in 2030 ver onder de eerdere berekeningen van de Commissie zelf ligt, waarin 6 miljoen exemplaren werd vooropgesteld. 

De Belg zal bloeden

Veel zal nog moeten worden bijgeschaafd in de politieke besprekingen met het Europees Parlement en de 27 EU-lidstaten. Voor België belooft het alleszins een heel moeilijke oefening te worden. 

België behoorde jarenlang tot de zwakste leerlingen in de Europese klimaatklas en kampt nu al met een achterstand voor 2030. Tot nog toe lag de lat op 35 procent CO2-vermindering tegen 2030. Met de nieuwe klimaatambities komt die lat nu op 47 procent te liggen ten opzichte van het referentiejaar 2005.

De politieke structuur in ons land maakt het er niet gemakkelijker op. De federale regering en de regionale overheden moeten eerst uitvechten wie welk deel van de inspanningen op zich neemt. Er zal een verdeelsleutel moeten afgesproken worden – en daarvoor starten de onderhandelingen na de zomer. 

Los daarvan ziet het ernaar uit dat fossiele brandstoffen door de emissierechten en extra belastingen een stuk duurder zullen worden, ook omdat de wereldwijde vraag zal blijven toenemen. Tegelijk zullen elektrische auto’s goedkoper worden, maar het is lang niet zeker dat de huidige automobilist de komende jaren een batterijvoertuig zal kunnen kopen dat betaalbaar is én toch voldoende rijbereik biedt én probleemloos kan worden opgeladen – ook wanneer hij of zij thuis geen laadmogelijkheid heeft.

Ook stellen diverse organisaties zich – terecht – de vraag of de immer groter wordende honger naar elektriciteit de prijzen niet zal doen exploderen. Voeg daarbij de sluiting van de kerncentrales en de dure investeringen in nieuwe energiecentrales en je krijgt een energiefactuur die maar één richting uit kan gaan: omhoog.

Om dat tegen te gaan, voorziet Europa een sociaal fonds. België mag daar 1,9 miljard euro uit tanken tussen 2025 en 2032, maar de vraag is of deze ondersteuning voldoende zal zijn om de transitie voor de consument betaalbaar te houden.

Waterstof dan maar?

Van waterstof hoeft de doorsnee-automobilist de komende jaren allicht weinig te verwachten, want de technologie is veel te duur en omvangrijk om zijn weg te vinden naar kleine of compacte auto’s. En ook al wordt waterstof zelf goedkoper, je moet het nog altijd ergens kunnen tanken. 

CNG is lang problematisch geweest als brandstof omdat je amper stations vond. Vandaag zijn het er een dikke honderd, waarvan de meeste zich in Vlaanderen bevinden, maar toch is het vaak omrijden om de reservoirs van je aardgasauto te kunnen vullen. Met waterstof belooft het de eerste tien jaar niet beter te zijn. Meer dan een handvol H2-vulstations per Vlaamse provincie hoeven we er niet te verwachten.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy