dinsdag, 18 mei 2021

Bedrijfswagens: Hoe zal de daling van de fiscale aftrek verlopen?

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Bedrijfswagens: Hoe zal de daling van de fiscale aftrek verlopen? © Dieteren
Uit een mededeling op de website van Minister van Financiën Van Peteghem blijkt onder meer op welke manier de federale regering de fiscale aftrek van personenwagens met een verbrandingsmotor zal laten dalen tot nul, en nadien ook voor auto’s zonder uitstoot (lees: elektrische wagens) naar een aftrek van maximaal 67,5 procent zal toewerken en welke andere wijzigingen de nieuwe plannen nog met zich meebrengen.


Aankopen tot 30 juni 2023: beperkte tot geen verandering

Voor auto’s met een verbrandingsmotor (en dus ook plug-ins) die worden aangeschaft voor 1 juli 2023 geldt een overgangsregel en zal de huidige fiscale aftrekregeling van toepassing blijven. Er verandert voor hen dus niets, waardoor de huidige, rijdende vloot, niet duurder zal worden.

Nieuwe auto’s zullen vanaf een nader te bepalen datum echter enkel nog van de WLTP-uitstootwaarde gebruik mogen maken om de fiscaliteit te bepalen (als die waarde op het gelijkvormigheidsattest staat), waardoor er niet meer zal gekozen kunnen worden tussen het gebruik van de NEDC- of de WLTP-waarde zoals vandaag. Momenteel is echter niet duidelijk of de initieel vooropgestelde datum voor de invoering van de WLTP-cijfers voor de federale fiscaliteit inderdaad behouden blijft op 1 september van dit jaar. We houden u natuurlijk op de hoogte als hier meer nieuws over is.

Aankopen vanaf 1 juli 2023 tot 31 december 2025

Voor auto’s met een verbrandingsmotor ingezet tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 geldt ook een overgangsregel, die echter geleidelijk aan wordt afgebouwd. De aftrekbaarheid wordt in 2025 afgetopt op 75%, 50% in 2026, 25% in 2027 en herleid tot nul in 2028.

Bovendien zal voor vanaf 1 juli 2023 aangeschafte plug-in hybrides de fiscale aftrek van de brandstofkosten (benzine en diesel) beperkt worden tot 50 procent, en dus voor deze categorie van voertuigen niet langer gelijk zijn aan de aftrekbaarheid van de overige autokosten.

Aankopen vanaf 1 januari 2026

Vanaf deze datum is de fiscale aftrekbaarheid van auto’s met een verbrandingsmotor hoe dan ook gelijk aan 0. Uitstootloze personenwagens (incl. auto’s voor dubbel gebruik en minibussen) zien bovendien hun aftrekbaarheid vanaf 2026 afgebouwd worden:

Aangeschaft vanaf 2026: 100% aftrek;

Aangeschaft vanaf 2027: 95% aftrek;

Aangeschaft vanaf 2028: 90% aftrek;

Aangeschaft vanaf 2029: 82,5% aftrek;

Aangeschaft vanaf 2030: 75% aftrek;

Aangeschaft vanaf 2031: 67,5% aftrek;

Ondersteuning installatie laadinfrastructuur

Zowel particulieren als ondernemingen worden in de regeringsplannen ondersteund wanneer ze investeren in laadinfrastructuur. 

Wie als particulier (eigenaar of huurder van een woning) tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 kiest voor een laadstation thuis, zal kunnen rekenen op een belastingvermindering op de investering die stelselmatig wordt afgebouwd in de tijd.

Wie deze investering doet tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 zal kunnen rekenen op een belastingvermindering van 45 procent. Dat tarief daalt tot 30 procent in 2023 en tot 15 procent in 2024.

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot € 1.500 per laadpaal en per belastingplichtige.

Voor particulieren moet het laadstation intelligent zijn (i.c. het kan de laadtijd en laadvermogen sturen) en mag het enkel gebruikmaken van groene stroom.

Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Ook hier wordt de kostenaftrek afgebouwd in de tijd. Voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200 procent. Voor investeringen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 geldt een aftrekpercentage van 150 procent.

Deze laadinfrastructuur moet semi-publiek zijn, wat wil zeggen dat ze vrij toegankelijk moet zijn voor derden, ofwel tijdens de normale openingstijden, ofwel buiten de normale openingstijden.

Voor ondernemingen die een koolstofemissievrije vrachtwagen (in nieuwe staat) aanschaffen, een tankinfrastructuur voor waterstof of een elektrisch laadstation installeren, zal een verhoogde investeringsaftrek gelden. Het tarief bedraagt 35 procent in 2023, 29,5 procent in 2024, 24 procent in 2025, 18,5 procent in 2026 en 13,5 procent in 2027.

Bestelwagens voorlopig gespaard

Bestelwagens zouden, in tegenstelling tot de eerdere plannen van de Minister van Financiën, hun huidige fiscale regeling behouden, ook na 2025. 

Motorfietsen zouden vanaf 2026 echter ook hun fiscale aftrek beperkt zien tot 50% als ze niet uitstootloos zijn. 

Mobiliteitsbudget vereenvoudigd en aangevuld

Als derde pijler van de nieuwe plannen wordt ook het mobiliteitsbudget vereenvoudigd en uitgebreid. Het wordt voor alle werknemers die een bedrijfswagen hebben of ervoor in aanmerking komen toegankelijk zonder wachtperiode.

Enkele bijkomende zaken komen binnenkort ook in aanmerking komen voor het mobiliteitsbudget. Het gaat dan om de kosten voor financiering (bijvoorbeeld fietsleningen), stallingkosten en kosten voor niet-verplichte uitrusting die de veiligheid en zichtbaarheid verhogen bij zachte mobiliteit. Ook ‘elektrische voortbewegingstoestellen’, zoals elektrische steps, worden gezien als zachte mobiliteit. Daarnaast komen ook abonnementen voor het openbaar vervoer van inwonende gezinsleden van de werknemer in aanmerking, net als parkeerkosten die gepaard gaan met het gebruik van het openbaar vervoer of een voetgangerspremie voor de verplaatsing tussen thuis en het werk. Verder wordt ook de radius voor het in aanmerking komen van huisvestingkosten uitgebreid tot 10 kilometer van de plaats van tewerkstelling en tellen ook kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen voortaan mee.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy