dinsdag, 18 mei 2021

Regering sluit akkoord over vergroening bedrijfswagens

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Regering sluit akkoord over vergroening bedrijfswagens © Volkswagen AG
Na een lange vergadering die pas om halftwee in de nacht van maandag op dinsdag afgelopen was zijn de zeven regeringspartijen het eens geworden over de wijze waarop het bedrijfswagenpark in ons land versneld moet vergroenen. De uiteindelijke beslissing wijkt weinig af van de plannen die eerder voorgelegd waren.


Enkel auto’s met een nuluitstoot, wat momenteel dus betekent batterij-elektrische of door een brandstofcel op waterstof aangedreven auto’s, zullen vanaf 2026 nog fiscaal aftrekbaar zijn. Het gaat daarbij om een volledige (100%) fiscale aftrekbaarheid. Die zal tegen 2031 dalen naar 67,5 procent.

Voor auto’s met een diesel- of benzinemotor of auto’s op aardgas of LPG daalt de huidige fiscale aftrekbaarheid (die in 2020 nog maar pas volledig was herzien) tussen 2023 en 2028 elk jaar. Die wijziging komt er enkel voor auto’s die vanaf 2023 worden ingezet, waardoor er voor de nu rijdende en tot dan bestelde auto’s niets zal veranderen.

Meer laadpalen

Dat een versnelde en doorgedreven elektrificatie meer laadpalen vereist is ook bij de regering doorgedrongen. Ze voorziet een belastingvermindering voor wie thuis een laadpunt installeert (initieel 45 procent, dalend naar 15 procent) en laat bedrijven toe de kosten voor de installatie van laadpalen versneld af te schrijven en volledig af te trekken, mits ze ook deels publiek toegankelijk zijn. Als derde pijler van het akkoord wordt ook het mobiliteitsbudget -zoals ook al in het regeerakkoord stond- vereenvoudigd en aantrekkelijker gemaakt.

Onenigheid binnen de regering

Binnen de federale regering stonden de socialistische en groene partijen tegenover CD&V en de liberalen. De laatste twee wilden snel schakelen om de hervorming aan Europa te kunnen voorleggen om zo recht te hebben op een deel van het Europese steunpakket, terwijl bij de socialistische en groene partijen de angst leeft dat de door de elektrificatie verwachte daling van de inkomsten uit accijnzen een put van zo’n € 400 miljoen in de begroting zal slaan enerzijds, en dat een blijvende fiscale aftrek van elektrische auto’s voor een verdere stijging van het aantal bedrijfswagens zou zorgen anderzijds. Dat laatste willen vooral de Groenen voorkomen.

Compromis gevonden

In het compromis dat werd bereikt kwamen de ministers overeen om ook de fiscale aftrekbaarheid van auto’s met een nuluitstoot, die vanaf 2026 nog 100 procent bedraagt, geleidelijk te laten dalen. Tegen 2031 zouden ook die auto’s nog slechts voor 67,5 procent aftrekbaar zijn, om zo ongeveer uit te komen op het gemiddelde niveau van fiscale aftrekbaarheid van vandaag (69 procent). Dat percentage van 67,5 procent kwam er na heel wat gemarchandeer waarbij eerst 70 procent werd voorgesteld, gevolgd door een tegenvoorstel van de Groenen van 65 procent en uiteindelijk werd afgeklopt op 67,5 procent.

WLTP, VAA en CO2-bijdrage

Ook de invoering van de WLTP-norm vanaf dit najaar werd bevestigd, waarbij de huidige fiscale formules niet veranderen, wat auto’s vanaf dan de facto duurder maakt door de gemiddeld hogere CO2-uitstoot volgens de WLTP-norm. Dat heeft ook gevolgen voor het Voordeel Alle Aard, de basis voor de belasting van wie met een bedrijfswagen mag rijden, aangezien de uitstoot in die berekening een belangrijke rol speelt.

Aan de berekeningswijze van het VAA zelf wordt – op de vervanging van de NEDC-waarde door de WLTP-waarde – niet geraakt. Momenteel…

Verder zal ook de minimale CO2-bijdrage worden aangepast. Die bijdrage aan de sociale zekerheid is ten laste van de werkgever en bedraagt vandaag minimaal € 27,54 per maand maar kan nu al oplopen tot ver boven de € 100 per maand voor auto’s met een bovengemiddelde uitstoot.

Het uiteindelijke akkoord wijkt dus slechts in beperkte mate af van de eerdere plannen en verschilt er voornamelijk van door de beslissing om de fiscale aftrek voor auto’s met nuluitstoot tussen 2026 en 2031 af te bouwen richting 67,5 procent. Wat werd beslist rond bestelwagens en motorfietsen is nog niet duidelijk. Daar komen we zeker nog op terug.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy