donderdag, 29 april 2021

Geen enkele Europeaan betaalt meer autobelastingen dan wij

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Geen enkele Europeaan betaalt meer autobelastingen dan wij © MediaInMotion
Als het om positieve zaken gaat staat ons land zelden of nooit aan de Europese top, maar als het om het belasten van de automobilist gaat prijkt België wel systematisch op de eerste plaats, zo blijkt opnieuw uit een studie van autofabrikantenvereniging ACEA, die aantoont dat de Europese autobelastingen niet minder dan € 400 miljard per jaar opbrengen. 


Dat de automobilist over de hele Europese Unie een opmerkelijk grote bijdrage levert aan de verschillende schatkisten van de overheden is welbekend. In de voorbije jaren ging het in totaal om niet minder dan € 398,4 miljard per jaar, wat nog 3 procent meer is dan in het voorgaande onderzochte jaar. Die € 400 miljard is bijna twee en een halve keer het totale budget van de Europese Unie!

Het totaal aan de overheid afgestane bedrag aan btw, BIV en verkeersbelasting, brandstofaccijnzen en dergelijke bedroeg in Duitsland maar liefst € 99,9 miljard in 2019, in Frankrijk € 86,4 miljard, in Italië € 76,3 miljard en in ons kleine landje niet minder dan € 21,4 miljard. Daarmee staan we op de vijfde plaats in absolute bedragen, maar met voorsprong op het hoogste schavot als het gaat om de gemiddelde belastinginkomst per motorvoertuig.

Scbhermafbeelding 2021 04 29 om 17.22.30Bron: ACEA

Gemiddeld € 3.187 per jaar per auto

De Belg draagt zo immers jaarlijks gemiddeld € 3.187 af aan autobelastingen, terwijl ook Oostenrijk (€ 2.678) en Finland (€ 2.523) de weg naar de portefeuille van de automobilist goed gevonden hebben. De laagste autobelastingen vinden we in Griekenland en Spanje, waar een auto gemiddeld € 1.264 en € 1.068 aan jaarlijkse belasting opbrengt.

De data komen uit de ACEA Tax Guide die op regelmatige basis een overzicht geeft van alle op auto’s geheven belastingen in de EU en andere wereldmarkten en die hier bekeken kan worden.

Dat we het zwaarst belaste land zijn op het vlak van loonkost en van auto’s is niet echt iets om fier op te zijn, maar het is ontegensprekelijk zo dat de Belgische overheid de € 21,4 miljard die we met onze auto’s in 2019 bijdroegen aan de staatskas (en ongetwijfeld niet al te veel minder in coronajaar 2020) nodig heeft om de rekening te doen kloppen.

Gemiddelde jaarlijkse belastinginkomsten per motorvoertuig in euro (Bron: ACEA)

 1. België: €3,187
 2. Oostenrijk: €2,678
 3. Finland: €2,523
 4. Ierland: €2,438
 5. Denemarken: €2,251
 6. Nederland: €2,158
 7. Duitsland: €1,963
 8. Frankrijk: €1,911
 9. Italië: €1,727
 10. Zweden: €1,561
 11. Portugal: €1,528
 12. Griekenland: €1,264
 13. Spanje: €1,068
Wat als we allemaal elektrisch gaan rijden?

De vraag stelt zich natuurlijk wat het effect van de door de overheid opgelegde elektrificatie van het wagenpark (te beginnen met de bedrijfswagens) zal betekenen voor de staatskas. Op elektriciteit worden geen accijnzen geheven, elektrische bedrijfswagens genieten van een volledige fiscale aftrekbaarheid en een laag VAA, er is in België geen of bijna geen verkeersbelasting en BIV verschuldigd op EV’s en door de lagere onderhoudskosten van dergelijke auto’s wordt er ook minder btw omgezet door wie elektrisch rijdt. Kortom, als we allemaal elektrisch gaan rijden zal de cashkoe die de auto is minder melk gaan geven.

Het te verwachten resultaat is dan ook dat de fiscale bevoordeling van elektrische auto’s niet meer dan tijdelijk van aard is. Wanneer de elektrische auto definitief doorbreekt en de plaats van auto’s met een verbrandingsmotor inneemt, zal de opbrengst uit accijnzen op diesel en benzine sterk dalen. Die brandstofaccijnzen waren in 2019 nog goed voor € 6,056 miljard voor de Belgische staatskas, de btw op die accijnzen bracht in datzelfde jaar nog eens € 2,657 miljard op. Als alvast de personenwagens massaal elektrisch worden dreigt dat bedrag minstens gehalveerd te worden, terwijl ook de € 2,208 miljard uit BIV en verkeersbelasting sterk zal dalen zolang elektrische auto’s (bijna) vrijgesteld zijn.

Het fiscaal aantrekkelijke kostenplaatje van de elektrische auto is ongetwijfeld niet meer dan tijdelijk, zoveel is wel duidelijk, en het is dus aangewezen om zo snel mogelijk te profiteren van de hoe dan ook niet meer dan tijdelijke bevoordeling van de elektromobiliteit, want één ding is zeker, en dat is dat de auto, of hij nu op diesel, benzine, gas of elektriciteit rijdt, voor de overheid de gedroomde cashkoe is en moet blijven.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy