maandag, 08 maart 2021

Jonge oldtimers krijgen middenvinger van Vlaanderen en Antwerpen

Geschreven door  Dieter Quartier
Jonge oldtimers krijgen middenvinger van Vlaanderen en Antwerpen © MediaInMotion
In het Vlaamse uitvoeringsbesluit van de lage-emissiezones heeft de regering eenzijdig beslist om de minimumleeftijd voor oldtimers op te trekken naar 40 jaar, terwijl er eerder een consensus was voor 30 jaar. Het ‘groene’ Antwerpse stadsbestuur neemt de 40-jaarregel gewoon over. In Brussel, waar auto’s met een O-plaat wél gratis en onbeperkt de LEZ binnen mogen als ze 30 jaar of ouder zijn, wijst onderzoek nochtans uit dat er geen nefaste gevolgen zijn voor de luchtkwaliteit.

De BEHVA (Belgian Historic Vehicle Association) heeft er tijdens de voorbereidende werken van het LEZ-decreet altijd voor geijverd heeft om 30 jaar te hanteren als minimumleeftijd voor een vrije toegang tot de lage-emissiezones. 


Minister Joke Schauvliege (CD&V) die in de vorige Vlaamse regering bevoegd was voor milieu, verklaarde zich op haar website akkoord met de 30-jaarregel, zoals die overigens ook in de LEZ van Brussel geldt. Ook coalitiepartner N-VA kon zich vinden in deze leeftijd, maar in het LEZ-uitvoeringsbesluit is de leeftijd plotseling en zonder enig bijkomend overleg opgetrokken tot 40 jaar. 

“Op basis van onze rechten inzake openbaarheid van bestuur hebben wij de afgelopen maanden ontdekt dat deze 40 jaar norm in totale anarchie en zonder enige redelijke juridische of wetenschappelijke basis tot stand is gekomen. In de voorbereidende werken en het advies van MORA is aanvankelijk immers enkel sprake van 25 en 30 jaar.” schrijft BEHVA-CEO Peeter Henning in een brief naar de leden.

“In Brussel, Wallonië en onze buurlanden werden uitzonderingsregimes voor vrije oldtimertoegang tot LEZ aanvaard, maar Vlaanderen blijft nog steeds de zwarte vlek.” 

Onkunde en onwil

“Wij vermoeden dat verkeerde inspiratie gevonden werd in de fiscale ouderdomsgrens in Nederland en dat onvoldoende knowhow over het bestaan van O-platen, de Europese definitie van historische voertuigen en de bewezen onbestaande nadelige weerslag van oldtimers op de luchtkwaliteit (o.m. gelet op het verwaarloosbaar gebruik) daarbij ontbrak. De besprekingen in de interkabinettenwerkgroep werden ons niet meegedeeld omdat daarvan zogezegd geen notulen bestaan”, aldus Henning. 

Na het uitvoeringsbesluit stelde de Stad Antwerpen onmiddellijk een LEZ in. In de (ijdel gebleken) hoop dat daar nog iets kon aan veranderd worden, overhandigde de BEHVA een petitie met duizenden handtekeningen, waaronder deze van voormalig Eerste Minister Verhofstadt (Open VLD) en voormalig burgemeester Cools (SPA), aan de toenmalige schepen voor milieu Ait Daout (N-VA). 

“Haar reactie en vermoedelijk gebrek aan dossierkennis maakten ons echter onmiddellijk duidelijk dat we geen hoop moesten koesteren op een oldtimerliberalisering van het Antwerps LEZ-reglement. Een recente poging van de nieuwe schepen van milieu Meeuws (SPA) om de problematiek in Antwerpen terug op de agenda te plaatsen werd deskundig afgeschoten door de meerderheid in het college met het argument dat dit maar op Vlaams niveau moest geregeld worden…”, verzucht de CEO van de BEHVA.

Gebrek aan daadkracht

In het Vlaams Regeerakkoord werd een harmonisering van de LEZ-regels voor oldtimers in het vooruitzicht gesteld, want ondertussen had de Stad Gent het Antwerps reglement grotendeels gekopieerd, waartegen de BEHVA een annulatieberoep bij de Raad van State heeft ingesteld dat nog hangende is.

“Zuhal Demir (N-VA) werd de nieuwe Vlaamse Minister van milieu (of omgeving) en met goede moed trokken wij (nadat wij pas na lang aandringen werden ontvangen) in het voorjaar van 2020 naar haar kabinet. De belofte bestond erin dat Zuhal Demir tegen september 2020 voorstellen zou doen in het kader van het Vlaams Regeerakkoord (en de gemaakte verkiezingsbeloften).”

“Ondanks ons herhaald aandringen (ook bij Minister President Jambon – N-VA) zijn we nu een half jaar verder en werd er nog steeds niets ondernomen, noch voorgesteld. Corona en, tijdens de zomer het watertekort, werd ook geregeld als excuus naar voren geschoven,” aldus Henning.

Geen impact op luchtkwaliteit

Het Brussels Gewest hanteert intussen een LEZ waarin mede dankzij de steun van Minister Smet (SPA) oldtimers ouder dan 30 jaar en voorzien van een O-plaat wel welkom zijn. 

“Alle wetenschappelijke evaluatierapporten in Brussel hebben naderhand aangetoond dat deze regeling geen enkele nadelige weerslag heeft op de luchtkwaliteit. Ook met het legislatief LEZ-kader dat in Wallonië (nota bene met goedkeuring van PS en ECOLO!) wordt ingesteld kunnen wij best leven, al moeten de uitvoeringsbesluiten er nog opgesteld worden. Deze regeling vertrekt wel van een andere benadering maar zal ons het recreatief gebruik van historische voertuigen niet ontnemen,” meent Henning.

Je leest alles over de LEZ-plannen van Wallonië in dit artikel.

Oproep aan de Vlaamse regering

De BEHVA heeft jarenlang geijverd om de oldtimer in het straatbeeld te houden – in de stad en daarbuiten. Oldtimers maken deel uit van ons erfgoed. Ze zorgen voor actief en passief plezier voor hun eigenaars en de mensen die hun pad kruisen. Ook genereren ze heel wat omzet in de garagesector. 

Het argument dat ze veel meer uitstoten dan een moderne auto, houdt geen steek. Omdat ze enkel voor vrijetijdsdoeleinden worden gebruikt, rijden ze immers maar een fractie van de kilometers die de gemiddelde gewone auto aflegt. Bovendien stoten motorfietsen en scooters vaak meer uit dan oldtimers, terwijl ze veel meer decibels produceren. Niet dat we iets tegen motorrijders hebben – we willen gewoon een punt maken. 

Dat de grens op 40 in plaats van 30 jaar wordt getrokken, betekent dat je tienduizenden eigenaars van auto’s met een bouwjaar van 1982 tot 1991 de vrijheid ontneemt om de stad in te rijden – en daar de horeca en kleinhandel te steunen. De stad, waar oude dieselbussen van De Lijn kilo’s fijnstof en stikstofoxides mogen uitstoten. De stad, waar ook heel wat oldtimereigenaars wonen en die genoodzaakt zijn om hun auto elders onder te brengen. 

Vlaamse regering, gun ons een stad waar oldtimers welkom zijn om zich van hun mooiste kant te laten zien en een glimlach toveren op het gelaat van de voorbijgangers. Geef eigenaars desnoods een ‘tienbeurtenkaart’ per jaar, om zo de ‘overlast’ te beperken. Of beter nog: mijne heren en mijne dames van de Vlaamse Ministerraad, koop zelf een oldtimer.  

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy