maandag, 18 januari 2021

De onbetrouwbare overheid

Geschreven door  Stijn Blanckaert
De onbetrouwbare overheid © Stijn Blanckaert
Het zonnepanelen-debacle dat duizenden gezinnen met een zware financiële kater opzadelt is een zoveelste voorbeeld van de manier waarop onze verschillende overheden en machthebbers zich als onbetrouwbare partners gedragen die met ondoordachte beslissingen en een gebrek van kennis van zaken zware schade berokkenen aan burgers én bedrijven, maar daar zelf niet de prijs voor betalen aangezien de verantwoordelijken comfortabel op post blijven. Het is hoog tijd voor meer visie en ernst én verantwoordelijkheid bij onze beleidsmakers…


De manier waarop vele duizenden gezinnen in het kader van het afserveren van de bestaande regeling voor zonnepanelen en de garantie van het behoud van de terugdraaiende teller voor vijftien jaar, plots moeten vaststellen dat de plechtige beloftes, op papier in wetten en decreten, én in beeld en geluid gedaan door verscheidene politici, na enige tijd plots van generlei waarde blijken te zijn, waardoor ze vele duizenden euro’s lichter gemaakt worden, is maar één voorbeeld van de manier waarop onze overheden en politici, zowel gewestelijk als federaal, telkens weer tonen ronduit onbetrouwbare partners te zijn.

Terwijl die verschillende overheden de burgers keer op keer beloftes doen, die ze nadien niet nakomen, dreigt het vertrouwen in de overheid verder te kelderen, waardoor voeding wordt gegeven aan extremistische ideeën en partijen. Daarmee delft de huidige generatie politici zijn eigen graf. 

Totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin

Daarbij de verantwoordelijkheid voor het eigen falen onder ogen zien, en ontslag nemen, zoals de Nederlandse regering wél deed naar aanleiding van haar eigen fouten, staat niet (meer) in het woordenboek van de hedendaagse ministers. Hun fouten en flaters glijden van hen af als water van de veren van een eend.

De zonnepanelensaga is niet meer dan het laatste voorbeeld van een hele reeks beslissingen die “en cours de route” werden teruggedraaid, waardoor burgers en bedrijven vele euro’s verliezen. Zo draaide de vorige federale  regering er haar hand niet voor om om de spelregels van de fiscale aftrekbaarheid tijdens het spel te wijzigen, door vanaf januari 2020 over te schakelen op een nieuwe berekeningsmethode, maar die niet alleen voor nieuw aangeschafte auto’s vanaf die datum toe te passen, maar ook voor reeds rijdende wagens. Dat betekende iets meer dan een jaar geleden dat voor alle ondernemers en zelfstandigen de gemiddelde fiscale aftrekbaarheid van hun wagenpark met 10 tot 25 procent daalde, zonder dat ze daar enig verweer tegen hadden.

Denken we bij de flaters van de overheid en de machthebbers ook aan de nalatigheid van de Vlaamse minster van volksgezondheid ten opzichte van de rusthuizen tijdens de eerste lockdown, en aan de manier waarop de Brusselse regering eenzijdig beslist om vanaf 2022 een stadstol en slimme kilometerheffing door te voeren in Brussel, zonder overleg met de andere gewesten. Of aan de manier waarop de kernuitstap wordt aangepakt. Of aan het ARCO-debacle waar een bepaalde partij zich wentelt in stilzwijgen ondanks haar verpletterende verantwoordelijkheid. Of aan het vernietigen van de strategische voorraad mondmaskers door de toenmalige federale minister van Volksgezondheid, zonder dat daar enige politieke gevolgen aan gekoppeld werden. Of nog aan het willekeurig beloven en terug schrappen van ondersteuning en subsidies, zoals voor de aankoop van elektrische auto’s in Vlaanderen, en ga zo maar door.

Ook de hele “op en af”-saga met betrekking tot de coronamaatregelen, die de horeca, kappers en talloze andere mensen tot de bedelstaf veroordeelt kan als voorbeeld gelden. Tegelijk gelden diezelfde regels die die mensen hun broodwinning ontnemen blijkbaar niet voor de politici zelf (denk maar aan de nieuwjaarsreceptie van Open VLD, Bart Tommelein met zijn kleinkinderen of het gezellige etentje van Pieter De Crem en CD&V-voorzitter Coens). Allemaal perfecte voorbeelden van de “do as I say, don’t do as I do”-attitude van een deel van onze bewindslieden.

Rechtszekerheid is een loos begrip geworden

Als je ziet hoe talloze beslissingen op de kap van de burger en ondernemer worden genomen en terug afgeschaft, en je ziet hoe daarmee elke vorm van rechtszekerheid verdwijnt als sneeuw voor de zon, is het niet onlogisch dat wie vandaag overweegt om zijn auto met een diesel- of benzinemotor te vervangen door een plug-in hybride of elektrisch model, als burger of als ondernemer, begint te twijfelen. Het lijkt dan ook allesbehalve onwaarschijnlijk dat de onbetrouwbare overheid de spelregels tussen vandaag en 2026, wanneer ze volgens het federale regeerakkoord alleen nog fiscale voordelen wil toekennen aan elektrische auto’s, nog meerdere keren zal veranderen.

Dat de overschakeling naar elektrische en plug-in hybride auto’s met (momenteel) een aantrekkelijke fiscaliteit zal leiden tot een serieuze daling van de inkomsten uit de belasting op de verworpen uitgaven, de BIV en verkeersbelasting en de accijnzen is duidelijk. Dat dat verlies zal moeten gecompenseerd worden, aangezien de ongeveer € 20 miljard die de automobilist jaarlijks bijdraagt aan de staatskas noodzakelijk is om elders diepe putten te vullen, lijdt al evenmin twijfel. De vraag is dus niet OF elektrische auto’s zwaarder belast gaan worden, de vraag is enkel WANNEER dat zal gebeuren.

Geen draagvlak, geen goodwill

Als de overheid op zijn minst haar beloftes zou houden en voor een stabiel ondernemings- en investeringsklimaat zou zorgen, en burgers niet voor dommekloten zou houden, zou ze misschien op goodwill kunnen rekenen. De soep die de politici er vandaag van gemaakt hebben smaakt zuur, en een flinke dosis peper en zout volstaan niet meer om ze verteerbaar te maken. Het draagvlak voor de beslissingen van de overheid smelt zo als sneeuw voor de zon weg.

Als een werknemer zijn werk op zo’n onbetrouwbare manier deed was hij allang ontslagen. Een bedrijf dat zijn klanten op een dergelijke wijze voor de gek houdt was al tien keer failliet. Voor flaterende politici gaat die regel duidelijk niet op.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy