dinsdag, 05 januari 2021

Hoe de EU onze auto’s veiliger (maar ook duurder) maakt: EU-verordening 2019/2144

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Hoe de EU onze auto’s veiliger (maar ook duurder) maakt: EU-verordening 2019/2144 © BMW Group
We weten allemaal dat Europa op het vlak van uitstoot heel wat verplichtingen oplegt aan de constructeurs, maar ook op veiligheidsvlak zijn de normen steeds strenger. In verordening 2019/2144 van november 2019 verplicht de EU een hele reeks bijkomende veiligheidsvoorzieningen die vanaf 2022 aanwezig moeten zijn op nieuwe auto’s en lichte bestelwagens.Dat veiligheidsgordels en -verklikkers op alle zitplaatsen verplicht zijn, dat ABS, koplampen, richtingaanwijzers, airbags, mist- en remlichten omwille van de veiligheid van de weggebruikers (al lang) op elke auto aanwezig zijn, is welbekend. Elk jaar komen daar extra elementen bij, en in 2022 gaat het om een hele reeks (elektronische) voorzieningen die tot doel hebben om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.

Voor personen- en lichte bestelwagens gaat het concreet onder meer over de volgende toepassingen die we vanaf 2022 dus op alle nieuw op de markt gebrachte auto’s zullen terugvinden, al zijn een deel ervan vandaag al gemeengoed op veel auto’s:
  • Vermoeidheids- en aandachtswaarschuwingssysteem
Volgens de Europese verordening gaat het hierbij om “een systeem dat de alertheid van de bestuurder beoordeelt door de voertuigsystemen te analyseren en dat de bestuurder zonodig waarschuwt.” Het doel is vanzelfsprekend om te vermijden dat de bestuurder indommelt. Een nuttig systeem, al lost het natuurlijk het probleem niet op dat wanneer je je te moe voelt, rijden hoe dan ook niet aangewezen is. Zelfs als het systeem je verwittigt blijf je natuurlijk een gevaar op de weg als je overver=oeid bent.
  • Ondersteuning van de installatie van een alcoholslot
Hier gaat het om “een gestandaardiseerde interface die de montage van aftermarket-alcoholsloten in motorvoertuigen vergemakkelijkt.” Daarmee wordt niet bedoeld dat elke auto over zo’n alcoholslot moet beschikken, maar wel over de basisuitrusting die het toelaat om zo’n toestel te installeren wanneer dat wordt opgelegd door het gerecht. Een oplossing die de prijs voor het inbouwen van een dergelijk toestel verlaagt maar anderzijds wel een extra kost die iedere eigenaar bij aankoop terugvindt in de prijs van de auto.
  • Intelligente snelheidsondersteuning
Dit is volgens de EU een “systeem om de bestuurder te helpen de juiste snelheid voor de wegomgeving aan te houden door hem specifieke en gepaste feedback te geven.” De bedoeling is dat de auto aan de bestuurder aangeeft dat de geldende snelheidslimiet is overschreden. Europa stelt duidelijk dat het systeem moet kunnen worden uitgeschakeld (maar dat het bij elke start automatisch actief moet zijn), én dat de bestuurder altijd de mogelijkheid moet hebben om de door het systeem aangegeven snelheid te overschrijden. Het gaat dus niet om een dwingend systeem. Toch zal dit wennen worden, omdat je nu niet meer “onwetend” de snelheid kan overschrijden. De gegevens waarop het systeem zich baseert worden volgens de richtlijn “verkregen door het waarnemen van verkeersborden en -signalen, op basis van infrastructuursignalen of op elektronische kaartgegevens, dan wel op beide.” Er is wel nog werk aan de winkel voor de constructeurs, want vandaag zijn de snelheidslimieten die door auto’s die al over die voorziening beschikken worden aangegeven vaak niet correct. Zo vermelden veel nieuwe auto’s nog steeds een toegelaten snelheid van 90 km/h buiten de bebouwde kom in Vlaanderen…
  • Achteruitrijdetectie
Hierbij gaat het om een “systeem om de bestuurder attent te maken op mensen en voorwerpen die zich aan de achterkant van het voertuig bevinden met als voornaamste doel botsingen te vermijden bij het achteruitrijden.” Parkeersensoren of een camera dus, met een waarschuwing als je iets dreigt te raken. Zeer nuttig en vandaag al gemeengoed op de meeste auto’s.
  • Noodstopsignaal
Het noodstopsignaal is “een lichtsignaalfunctie die wordt gebruikt om andere weggebruikers achter het voertuig erop te attenderen dat het voertuig sterk vertraagt.” Die voorziening bestaat meestal uit het automatisch gebruiken van de noodknipperlichten bij een fel remmanoeuvre. Nuttig in gewoon verkeer, een beetje hinderlijk bij een sportieve rijstijl op verlaten, bochtige wegen…
  • Gegevensrecorder voor incidenten
Eigenlijk is dit een soort zwarte doos. Volgens de EU gaat het om “een systeem dat uitsluitend tot doel heeft kritische botsinggerelateerde parameters en informatie kort vóór, tijdens en onmiddellijk na een botsing te registreren en op te slaan.” De EU verplicht dit systeem, dat ook niet uitgeschakeld mag kunnen worden, om het door de overheid bestuderen van de omstandigheden van een ongeval mogelijk te maken en zo de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Het is echter belangrijk om te weten dat Europa daarbij ook waakt over de privacy, aangezien de verordening duidelijk stelt dat de gegevensrecorder de laatste vier cijfers van het VIN-nummer niet mag kunnen registreren en opslaan, “noch enige ander informatie waaruit het individuele voertuig zelf, de eigenaar of bezitter, kunnen worden afgeleid.”
  • Bandenspanningscontrolesysteem
Is een “op een voertuig gemonteerd systeem dat de bandenspanning of de variatie ervan in de tijd kan meten en de gebruiker daarover informatie kan verstrekken terwijl het voertuig rijdt.” Zeker nuttig, aangezien nog te veel bestuurders met een te lage bandenspanning rondrijden, wat niet alleen qua verbruik maar zeker ook op het vlak van het rijgedrag, het remmen en de algehele veiligheid sterk af te raden is.
  • Systeem voor rijstrookassistentie in noodsituaties
Dit systeem helpt de bestuurder “om het voertuig op veilige afstand te houden ten opzichte van de grens van de rijstrook of de weg, minstens wanneer de rijstrook (bijna) wordt verlaten en een botsing mogelijk is.” In de praktijk is dit een systeem waar we bij heel wat testwagens vaak naar verwijzen als “ergerlijk”, omdat het -bijvoorbeeld bij Mercedes- vaak de neiging heeft om heel brutaal in te grijpen en bij te sturen. De fabrikanten hebben dus nog het nodige werk om de software zo af te stellen dat je geen hartverzakking overhoudt aan de tussenkomst van dit systeem. Dat dergelijk systeem standaard ingeschakeld is, is een verplichting uit diezelfde richtlijn. Het is uitschakelbaar, maar dat moet telkens manueel gebeuren door de bestuurder. Samen met de ESP-stabiliteitscontrole zal het hoe dan ook bijdragen tot een daling van het aantal ongevallen.
  • Geavanceerd noodremsysteem
Een dergelijk noodremsysteem kan “automatisch een mogelijke botsing detecteren en het remsysteem van het voertuig activeren om het voertuig af te remmen teneinde een botsing te vermijden of te verzachten.” Dit is een bijzonder nuttige toepassing van camera- en radartechniek, die een kleine onoplettendheid niet meteen omgezet ziet in een ongeval. Het aantal aanrijdingen dat door auto’s met een dergelijk systeem is vermeden is ontelbaar, het volledig verplichten op alle nieuwe wagens vanaf volgend jaar is dan ook de logica zelf.

Verder zijn er nog verplichtingen rond het voorzien van “frontbeschermingsinrichting” waarbij bijkomende bescherming moet voorzien worden tegen hoofdletsels bij aanrijdingen met voetgangers en fietsers, en worden een hele reeks extra voorzieningen opgelegd aan vrachtwagens en bussen, die ook aan zowat alle reeds vermelde maatregelen zullen moeten voldoen.

Dat al die extra verplichtingen voor meer veiligheid zullen zorgen is zeker, dat ze daarom welkom zijn eveneens. Jammer genoeg betekenen ze ongetwijfeld dat de aankoopprijs van nieuwe auto’s verder zal stijgen, naast de verplichtingen rond uitstoot die ook al voor een toename van de catalogusprijs zorgen.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy