vrijdag, 04 december 2020

SmartMove stadstol en kilometerheffing: Brussel vergeet dat het geen eiland is

Geschreven door  Stijn Blanckaert
SmartMove stadstol en kilometerheffing: Brussel vergeet dat het geen eiland is Apple kaarten
De Brusselse regering volhardt in haar plannen en bereikte een akkoord rond de invoering vanaf 2022 van een slimme kilometerheffing en een stadstol, onder de naam SmartMove. Dat ze daardoor alle Vlamingen en Walen twee keer laat betalen voor het gebruik van hun auto lijkt geen indruk te maken. De nieuwe plannen moeten niet minder dan € 500 miljoen per jaar opbrengen, of € 300 miljoen meer dan de huidige verkeersbelasting in Brussel. De reacties uit zowel Vlaanderen als Wallonië zijn unaniem vernietigend…Onder de naam SmartMove wil Brussel per jaar een half miljard euro uit de zakken van de automobilist halen. Dat bedrag zal voor een groot deel betaald worden door de Waalse en Vlaamse pendelaars die dagelijks naar Brussel moeten rijden en vanaf 2022 niet alleen de Vlaamse of Waalse verkeersbelasting zullen betalen, maar ook de bedragen die Brussel aanrekent aan al wie het gewest per auto binnenrijdt tussen 7 uur ’s ochtends en 19 uur ’s avonds op weekdagen. De nieuwe belastingen moeten € 500 miljoen opbrengen, dat is veel meer dan de € 200 miljoen die het Brussels gewest vandaag uit de verkeersbelastingen puurt.

Tot € 12 per dag en € 0,2 per kilometer

Volgens die door de Brusselse regering van socialisten, liberalen en groenen goedgekeurde plannen zal al wie het Brusselse Gewest betreedt met de auto een vast bedrag betalen in functie van het tijdstip van de verplaatsing. De basisheffing voor wie in de spits tussen 7 en 10 uur ’s ochtends en van 15 tot 19 uur in de namiddag en de avond het Brusselse gewest inrijdt zal volgens het plan € 2 zijn, tijdens de daluren van 10 uur tot 15 uur wordt dat € 1, en in het weekend of na 19 uur en voor 7 uur ’s ochtends zal er geen heffing zijn.

Daarnaast zal dat bedrag vermenigvuldigd worden met een factor tussen 0 en 6, die samenhangt met de cilinderinhoud van de auto, uitgedrukt in fiscale PK. Zo zal het hoogste tarief, vanaf 21 fiscale PK, een verzesvoudiging van het basisbedrag betekenen, en dus een tol van € 12 per keer dat de auto binnen de spitsperiode de zone binnenrijdt. Voor een gemiddelde auto met een cilinderinhoud van 2.000 cc, wat overeenkomt met 11 Fiscale PK, zal het om een bedrag van € 2 per keer gaan.

Boven die tol per keer dat een auto het gewest binnenrijdt wordt een kilometerheffing ingevoerd van € 0,2 per kilometer tijdens de spits en € 0,08 in de daluren. Alleen tijdens het weekend en na 19 uur en vóór 7 uur zou er niet betaald moeten worden. 

Voor een doorsnee pendelaar uit een van de andere gewesten komt de nieuwe heffing al gauw op een extra kost van zo’n € 100 per maand en dus meer dan € 1.000 per jaar, bovenop de BIV en verkeersbelasting die in de eigen regio worden betaald.

De tabel ziet er als volgt uit:Schermafbeelding 2020 12 03 om 19.20.33
De heffing zou afgedwongen worden door een netwerk van ANPR-camera’s en verrekend worden via een tolapparaatje of de smartphone van de automobilist. Er zou ook een dagpas geïntroduceerd worden voor wie slechts zelden naar Brussel komt.

Compensatie voor Brusselaars, Vlamingen en Walen betalen twee keer

Inwoners van het Brusselse gewest krijgen een compensatie van de Brusselse regering die samen met met de invoering van het tolsysteem de Belasting op de Inverkeerstelling en de verkeersbelasting voor de Brusselaars zal afschaffen. Voor auto’s die echter 15 of meer Fiscale PK hebben zou de BIV niet afgeschaft worden. Ook zij betalen dus twee keer. Bovendien zijn natuurlijk ook Brusselse automobilisten het slachtoffer als zij reeds over een auto beschikken waar ze BIV voor betaalden. Die wordt niet terugbetaald.

Hoe dan ook is het duidelijk dat voornamelijk de Vlaamse en Waalse pendelaars zwaar gestraft worden als ze met de auto naar Brussel komen. Het gaat om zo’n kwart miljoen mensen die in hun eigen gewest én in Brussel belast zullen worden. Dat zorgt voor een ongezien unisono klinkend protest vanuit Vlaanderen en Wallonië, waar door alle niveaus en zo goed als alle partijen wordt aangedrongen op een herziening van deze beslissing en op overleg.

Protest is ongezien unaniem

Vanuit de Vlaamse regering werd meteen gereageerd. Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters, partijgenoot van Sven Gatz die in Brussel de plannen wil doorvoeren, liet weten dat ze “akte neemt” van de Brusselse beslissing maar blijft aandringen op overleg tussen de gewesten. Ze benadrukt dat ze de “belangen van de Vlaamse pendelaars zal blijven verdedigen” en dat ze de Brusselse plannen zal aanvechten als ze eenzijdig doorgevoerd worden. Ze zegt ook dat “een louter eenzijdige heffing ingevoerd door een gewest ten nadele van een ander gewest voor mij niet kan”, en dat ze zich “daar tegen zal verzetten.”

Bij de N-VA klinkt de kritiek nog harder, wat niet onlogisch is aangezien N-VA in Brussel niet in de regering zit en dus vrij oppositie kan voeren. De partij verwijst naar de resoluties van het Vlaamse én het Waalse parlement die de eenzijdige Brusselse beslissing reeds aan de kaak stelden. Voorzitter Bart De Wever heeft het over een “nieuwe paars-groene pestregel voor de werkende Vlaming”, terwijl ook Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele over een “onaanvaardbare pestbelasting” spreekt.

Net als N-VA sparen ook CD&V en Vlaams Belang hun kritiek op de eenzijdige Brusselse beslissing niet. CD&V noemt de plannen bij monde van de fractieleider in het Vlaams parlement Peter Van Rompuy, “ongepast” en spreekt ook over een “pure belastingverhoging”. Hij benadrukt dat overleg met Vlaanderen onontbeerlijk is.

Bij Vlaams Belang klinkt de kritiek al even sterk, en de partij kondigt een belangenconflict aan. Dat is een wettelijke procedure waarmee het Vlaams parlement kan aangeven dat het vindt dat zijn belangen ernstig geschaad worden door een beslissing van een ander parlement. De partij overweegt verder of een procedure bij het Grondwettelijk Hof, op basis van discriminatie, mogelijk is.

Ook in Wallonië klinkt fel protest. Zo zijn de Waalse liberalen hard voor de Brusselse regering, en ergeren ze zich aan de houding van Brussel die neerkomt op een belastingverhoging voor de 130.000 Walen die dagelijks naar Brussel pendelen.

Sven Gatz zegt open te staan voor overleg

Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD) zegt, geconfronteerd met de ongezien negatieve reacties op de plannen van zijn regering, open te staan voor overleg. Hij doet dat echter wel terwijl hij het mes op de keel van de andere gewesten zet, aangezien de plannen reeds zijn goedgekeurd voor een invoering vanaf 2022 en dus niet meer in een ontwerpfase zitten. 

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy