maandag, 23 november 2020

Transport & Environment: plug-ins stoten meer CO2 uit dan aangegeven, maar klopt dat wel?

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Transport & Environment: plug-ins stoten meer CO2 uit dan aangegeven, maar klopt dat wel? © autonieuws.be
Milieuorganisatie Transport & Environment komt vandaag in het nieuws met het resultaat van een praktijktest waaruit blijkt dat de CO2-uitstoot van plug-ins een pak hoger is dan opgegeven, en meent dat overheden geen subsidies of belastingvrijstellingen meer mogen toekennen aan dergelijke auto’s. Of dat ook effectief zo is, blijft echter onduidelijk, want de testomstandigheden komen niet noodzakelijk overeen met de werkelijkheid.
Tests op de nieuwste modellen PHEV’s bevestigen volgens T&E dat die auto’s veel meer “vervuilen” dan de autofabrikanten beweren - zelfs met een volledige batterijstart. In real-world tests hebben de CO2-emissies van drie van de meest populaire modellen in 2020 de gerapporteerde cijfers overtroffen, zegt Transport & Environment (T&E). De organisatie is van mening dat de overheden een einde moeten maken aan de aankoopsubsidies en de genereuze belastingvrijstellingen voor plug-in hybrides, en durft zelfs spreken van een nieuw emissieschandaal.

In tests uitgevoerd door Emissions Analytics, onder optimale omstandigheden en met een volledig opgeladen accu, stootten de BMW X5, Volvo XC60 en Mitsubishi Outlander tussen 28 en 89 procent meer CO2 uit dan aangekondigd, zegt T&E. Met een lege batterij stootten ze drie tot acht keer meer CO2 uit dan de officiële waarden. Daarnaast waren de uitstootcijfers drie tot twaalf keer zo hoog bij het rijden in de oplaadmodus van de batterij, wanneer de auto op de verbrandingsmotor rijdt en zo de batterij oplaadt om in lage emissiezones uitstootvrij te kunnen rijden.

Volgens schattingen van T&E kunnen de drie plug-in hybrides, zodra de batterij leeg is, slechts 11 tot 23 kilometer afleggen in de thermische modus voordat ze hun officiële CO2-uitstoot per km overschrijden. Dit is volgens hen precies het tegenovergestelde van de volgens hen misleidende bewering van de autofabrikanten dat de PHEV's die momenteel op de markt zijn geschikt zijn voor langeafstandsreizen. In werkelijkheid moeten ze veel vaker worden opgeladen dan elektrische auto's op batterijen, die in staat zijn om ongeveer 300 km te rijden op een enkele lading, stelt T&E.

Volgens de organisatie geven autofabrikanten hun klanten onterecht de schuld van het overmatige gebruik van de verbrandingsmotor, omdat PHEV-modellen die momenteel op de markt zijn vaak tekortkomingen hebben op het gebied van elektrisch vermogen, bereik en oplaadsnelheid. Ze verwijzen naar het feit dat twee van de drie geteste auto's, de BMW X5 en de Volvo XC60, niet over een snellaadoptie beschikken. 

De verkoop van plug-in hybrides maakt het voor autofabrikanten gemakkelijker om te voldoen aan de Europese normen voor CO2-uitstoot van auto's, omdat PHEV's momenteel meer credits krijgen. T&E is van mening dat de EU een einde moet maken aan deze mogelijkheid wanneer zij de doelstellingen voor 2025 en 2030 volgend jaar herziet.

Maar in hoeverre zijn die beweringen ook correct? Vervuilen PHEV’s echt veel meer dan beweerd wordt door de constructeurs? Enkele bedenkingen dringen zich op.

Ten eerste is het maar de vraag in hoeverre de tests die de organisatie liet uitvoeren de realiteit weerspiegelen. Volgens Joost Kaesemans, directeur Communicatie van automobielfederatie Febiac, heeft T&E “alle mogelijke condities samengevoegd om tot deze resultaten te komen. Zo zijn hun tests 90 tot 100 km lang, terwijl 90 procent van de verplaatsingen in de realiteit over afstanden van 50 kilometer of minder gaan, vaak nog verdeeld over verschillende momenten per dag. Wat de mogelijkheid geeft om de accu’s tussendoor terug op te laden, zeker gezien het feit dat zulks niet aan een specifieke laadpaal hoeft maar gewoon aan elk stopcontact kan. Het grote merendeel van onze dagdagelijkse verplaatsingen kan de auto (en zeker de recente plug-in hybrides) probleemloos volledig elektrisch afleggen, met een (lokale) nuluitstoot tot gevolg.” Het klopt dat de gemiddelde Europeaan per dag minder dan 50 kilometer aflegt. Dat zijn afstanden die dus perfect mogelijk zijn met een moderne plug-in, waarbij géén CO2 of vervuilende stoffen uitgestoten worden door de auto. De voorwaarde is natuurlijk het correct opladen van de auto door de gebruiker, maar dat kan men moeilijk verwijten aan de fabrikant.
1Joost Kaesemans

                                                                                                                  Joost Kaesemans

Kaesemans vervolgt dat “T&E in haar onderzoek veel nadruk legt op het onrealistische gebruik van het herladen van accu’s aan de hand van de thermische motor, wat zelden of nooit gebeurt in realiteit. Dat je op zo een moment veel meer verbruikt en dus ook veel meer CO2-uitstoot is logisch, je dwingt de verbrandingsmotor immers tot zowel rijden als opladen van de accu’s. Plug-ins dienen natuurlijk aan een laadpaal of stopcontact opgeladen te worden, het laden tijdens het rijden is zeer ongebruikelijk en niet aangewezen bij normaal gebruik.” 

Volgens Kaesemans is het “doodzonde dat T&E een technologie met de grond gelijk wil maken die echt wel een heel mooie en waardevolle transitie vormt richting zuiver elektrisch rijden. PHEV’s bieden, mits consequent laden aan het stopcontact, de kans om al heel veel kilometers emissievrij te rijden. En dit tegen een beperkte meerkost en met het bijkomende voordeel dat je voor lange afstanden niet afhankelijk bent van een laadinfrastructuur die er vaak gewoonweg nog niet is!” 

Ten slotte blijft de vraag waarom T&E het woord “vervuilend” gebruikt in haar persberichten, terwijl het om CO2-uitstoot gaat. Dit doet vermoeden dat de organisatie bewust een amalgaam maakt van de verschillende soorten emissies, aangezien CO2 geen vervuilende uitstoot is maar wel een broeikasgas dat bijdraagt tot de opwarming van de aarde. Als het over vervuiling gaat, spreken we over een andere uitstoot, namelijk die van CO, NOx en fijn stof, waar dit onderzoek niet over gaat.

Dat plug-in hybrides niet voor iedereen geschikt zijn, en zeker voor wie veel lange afstanden doet geen ideale oplossing zijn, lijdt geen twijfel. Het kind met het badwater weggooien heeft echter geen zin, en de stelling van T&E, hoewel ongetwijfeld correct in de testomstandigheden die werden uitgekozen, is niet noodzakelijk waar voor alle PHEV’s en voor alle bestuurders. Meteen pleiten voor het afschaffen van fiscale en andere incentives voor dergelijke auto’s lijkt dan ook een brug te ver, en zal hoe dan ook niet leiden tot een daling van de uitstoot, als je weet dat het alternatief voor de plug-in zeker niet in alle gevallen een volledig elektrische auto zal zijn, maar wel een gewone benzine of diesel, die bij die korte trajecten hoe dan ook veel meer uitstoot (zowel CO2 als vervuilende emissies) dan een elektrisch rijdende plug-in.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy