woensdag, 28 oktober 2020

Brusselse stadstol botst ook binnen Brusselse PS op weerstand

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Brusselse stadstol botst ook binnen Brusselse PS op weerstand © Apple/kaarten
Nadat het Vlaamse én het Waalse parlement reeds opriepen om de plannen voor een Brusselse stadstol niet eenzijdig door te voeren, maar eerst overleg te plegen met de andere regio’s, blijkt ook binnen de Brusselse meerderheid onenigheid te bestaan over de plannen.


L’Echo wist vandaag namelijk te melden dat de PS-fractieleider in het Brusselse parlement voorbehoud maakt bij de plannen van de Brusselse regering (waar zijn partij deel van uitmaakt en met Rudi Vervoort zelfs de regeringsleider levert). Ridouane Chahid laat weten dat hij de plannen voor een stadstol niet kan ondersteunen met zijn fractie wanneer niet gegarandeerd kan worden dat een dergelijke tol geen sociale impact op de inwoners van het Brussels gewest zou hebben. 

Daarmee wordt duidelijk dat niet alleen de voltallige Vlaamse regering en het Vlaamse parlement en ook de Waalse volksvertegenwoordigers nadrukkelijk eisten dat eerst overleg gepleegd wordt tussen de gewesten voor een dergelijke beslissing genomen wordt, maar dat ook binnen de Brusselse politieke meerderheid onenigheid heerst over de invoering van het Smartmove-plan. Dat plan wil een zogenaamde intelligente stadstol invoeren gebaseerd op het fiscale vermogen van de voertuigen en de kilometers die ze binnen de grenzen van het gewest afleggen, met een onderscheid tussen spits- en daluren en een compensatie voor Brusselaars door de afschaffing van de BIV en de klassieke verkeersbelasting.

Brussels Minister-President Rudi Vervoort (PS) verklaarde vrijdag nog dat zijn regering vast van plan is om werk te maken van een fiscaliteit die in functie van het gebruik van de voertuigen moet bijdragen tot het terugdringen van de filedruk en het verbeteren van de leefbaarheid van de hoofdstad. Nu blijkt dus dat zelfs binnen zijn eigen partij twijfel heerst over de plannen die het gewest maar liefst € 500 miljoen per jaar zouden moeten opleveren maar de factuur voor de Vlaamse, Waalse én de Brusselse automobilisten aanzienlijk de hoogte in dreigen te jagen.

De Brusselse PS-fractieleider liet weten dat de plannen die voorliggen “onevenwichtig” zijn, en dat zijn fractie ze in de huidige vorm niet zal goedkeuren. In de plannen wordt namelijk geen rekening gehouden met een aantal vereisten die in het Brusselse regeerakkoord uit juli 2019 stonden. Dat akkoord stelde namelijk dat “de autofiscaliteit herwerkt moet worden, en het gebruik in plaats van het bezit moet belasten”, maar dat een “dergelijke hervorming geen negatieve sociale impact mag hebben, en dat een samenwerkingsakkoord tussen de regio’s de voorkeur geniet.” Op dit moment komt het plan niet aan die vereisten tegemoet, volgens de PS-fractieleider.

Het huidige project garandeert volgens de politicus niet dat de Brusselaar niet meer zal betalen dan voorheen. Hij wil dan ook dat criteria met betrekking tot het inkomen en het aantal kinderen ten laste meegenomen worden in de berekening, en dat ook rekening wordt gehouden met de kleine zelfstandigen die een bestelwagen nodig hebben om hun beroep in het gewest uit te oefenen.

Chahid vraagt dan ook dat de Economische en Sociale Raad van het Brusselse gewest de plannen en de gevolgen ervan op de economische aantrekkingskracht bestudeert. Hij stelt, zoals ook Vlaanderen dat al aangaf, dat “Brussel geen eiland is”, en benadrukt dat het niet de bedoeling kan zijn om wie naar Brussel wil komen uit te sluiten. Volgens hem zijn begeleidende maatregelen dan ook absoluut noodzakelijk.

Daarmee wordt eens te meer duidelijk dat het onrealistisch is om eenzijdig een dergelijke belasting op te leggen die alle automobilisten rechtstreeks in de portefeuille treft, maar zeker Vlamingen en Walen buitenproportioneel raakt, omdat zij in hun eigen gewest al verkeersbelastingen betalen, en op die manier twee keer belast worden.

Het lijkt dan ook onvermijdelijk dat Brussel de plannen zoals ze voorliggen niet zal kunnen doorvoeren. Tegelijk wordt zo wel de druk op de andere gewesten verhoogd om in overleg snel te komen tot een hervorming van de verkeersbelasting over de gewesten heen.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy