donderdag, 22 oktober 2020

Europeanen houden vast aan benzine en diesel - en dat is niet per se slecht

Geschreven door  Dieter Quartier
Europeanen houden vast aan benzine en diesel - en dat is niet per se slecht © autonieuws.be
Volgens een recent onderzoek verkiezen Europeanen nog steeds conventionele voertuigen boven elektrische en kunnen ze zich geen leven zonder auto's voorstellen. Verbrandingsmotoren hebben hun laatste troef nog niet gespeeld, omdat hernieuwbare synthetische brandstoffen ze klimaatneutraal kunnen maken, zegt Bosch.


Het representatieve onderzoek werd in juni 2020 uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau Innofact bij 2.500 respondenten uit Duitsland, Frankrijk, Italië en het VK. Een van de conclusies is dat de helft van wie morgen een nieuwe auto zou moeten kopen, opnieuw een gewone verbrandingsmotor zou kiezen (dus geen hybride, noch een elektrische aandrijving) als het om de eerste auto van het gezin gaat. De tweede auto van het gezin mag dan wél aangedreven worden door een alternatieve krachtbron voor twee op drie van de respondenten. 

Op de vraag wat de meest courante aandrijflijn zou zijn in 2030, ziet ongeveer 68% van de ondervraagden de elektromotor in pole position, vóór hybrides en gewone verbrandingsmotoren. Deelnemers aan het onderzoek erkenden het potentieel van brandstofcelauto's, waarbij ongeveer een op de drie de brandstofcel ziet als de toekomst van mobiliteit.

Zelfs auto's met conventionele motoren kunnen klimaatneutraal rijden. De sleutel hiervoor zijn hernieuwbare synthetische brandstoffen (Renewable Synthetic Fuels, RSF), die zijn gemaakt van hernieuwbare waterstof en CO₂ uit de omringende lucht, zegt Bosch. Gemiddeld was 57% van de deelnemers aan de Bosch-enquête het ermee eens dat RSF belastingvoordelen zou moeten krijgen. “We kunnen gewoon niet om hernieuwbare synthetische brandstoffen heen als we onze klimaatdoelstellingen willen halen", zegt Hartung. “Alleen met RSF kunnen de meer dan een miljard voertuigen die wereldwijd al op de weg zijn, de opwarming van de aarde tegengaan."

Een kritische bedenking van onze kant: hoe ga je voldoende groene waterstof creëren voor zoveel auto’s (en bij uitbreiding bestelwagens, vrachtwagens, bussen en liefst ook boten en vliegtuigen)? Daar heb je immers massaal veel windmolens en zonnepanelen voor nodig – een veelvoud van hetgeen er vandaag op de aardbol te vinden is. We slagen er al amper in om onze energiemix te vergroenen, laat staan dat we groene energie op overschot hebben om waterstof voor transport te produceren.

Een laatste vaststelling van het onderzoek betreft de onvermurwbare status van de auto en het belang ervan voor de mobiliteit. Ongeveer 60% van de ondervraagden kan zich een leven zonder auto helemaal niet voorstellen. Een duidelijke meerderheid van de overige 40% is bereid zijn auto af en toe achter te laten. Het acceptatiepercentage van de auto op het Europese platteland is - niet verwonderlijk - 77%. Deze bevindingen zijn overigens ongeveer gelijk bij 18- tot 29-jarigen, van wie ook ongeveer de helft duidelijk voor een auto is. Terwijl 61% van de ondervraagden in Duitsland en 47% in het VK meer flexibiliteit noemden als de belangrijkste reden om een auto te hebben, gaf 41% van de Franse respondenten aan deze vooral nodig te hebben voor het werk. 55% van de ondervraagde Italianen geeft de voorkeur aan de auto boven andere vormen van mobiliteit, omdat die volgens hen minder gemakkelijk zijn.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy