donderdag, 17 september 2020

Vanaf 2026 alleen nog elektrische bedrijfswagens: onrealistisch en wel hierom…

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Vanaf 2026 alleen nog elektrische bedrijfswagens: onrealistisch en wel hierom… © Audi
Vandaag wist De Tijd te melden dat de verschillende partijen die momenteel werken aan de vorming van een nieuwe federale regering in hun onderhandelingsnota alvast van plan zijn om “alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 broeikasvrij te maken”. Een plan dat alleen realistisch is als het aan alle kanten geflankeerd wordt door overwogen ondersteunende maatregelen. Of die er echter zullen komen lijkt dan weer erg onzeker.Volgens De Tijd is een van de “groene” maatregelen die in de onderhandelingsnota van de preformateurs Conner Rousseau (sp.a) en Egbert Lachaert (Open VLD) staat vermeld het vanaf 2026 volledig schrappen van het “fiscale gunstregime” voor bedrijfswagens die op diesel of benzine rijden en het vanaf dat jaar enkel nog toekennen van fiscale voordelen (lees: gehele of gedeeltelijke fiscale aftrekbaarheid) aan wagens met een nuluitstoot, dus aan batterij-elektrische of waterstofauto’s.

Fiscaal gunstregime

Het zogenaamde “fiscale gunstregime” verwijst ongetwijfeld naar de gedeeltelijk fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens. Men kan zich echter afvragen of het toelaten van een (momenteel bij elektrische en een deel van de plug-in hybride auto’s volledige, bij anderen gedeeltelijke) fiscale aftrek voor voertuigen die (ook en vaak voornamelijk) voor beroepsdoeleinden worden gebruikt überhaupt een “gunst” is. Het gaat om door de onderneming voor haar professionele activiteit gemaakte kosten, waarvoor ze hoe dan ook recht zouden moeten hebben op fiscale aftrek. Maar goed, dat voor heel wat auto’s tussen de 30 en 60 procent van de gedane uitgaven nog eens als winst belast worden in de vennootschapsbelasting is al langer een feit, en daar kunnen we ondertussen mee leven. Dat de (bedrijfs-)auto door de belasting op die verworpen uitgaven (op de autokosten en het voordeel van alle aard), door de solidariteitsbijdrage (CO2-bijdrage), door het niet kunnen aftrekken of recupereren van 50 tot 65% van de betaalde btw op alles wat betrekking heeft op de personenwagens van de firma, door de accijnzen op de brandstof, door de verworpen uitgaven op het voordeel van alle aard, de BIV en de verkeersbelasting al zwaar belast is, vergeten ze daarbij al snel. De automobilist, waaronder op zijn minst 600.000 eigenaars en gebruikers van een bedrijfswagen, droeg vorig jaar meer dan € 21 miljard bij aan de staatskas, en is daarmee een kip met gouden eieren die je beter niet slacht.

Vergroening is een nobel streven, maar…

Natuurlijk is het streven naar een vergroening van de vloot en het verlagen van de uitstoot van het wagenpark een nobel doel, en is het niet meer dan logisch dat er nagedacht wordt over manieren om dat doel (versneld) te bereiken. Het is echter ook zo dat bedrijfswagens vandaag al de meest ecologische auto’s zijn, doordat ze sneller vervangen worden dan privéauto’s. Volgens Febiac leggen de Belgische bedrijfswagens een vijfde van het totaal aantal gereden kilometers af, waarmee ze volgens berekeningen van diezelfde organisatie verantwoordelijk zijn voor minder dan 2 procent van de totale CO2-uitstoot. De impact van de voorgenomen maatregel dreigt dan ook beperkt te blijven.

Alle beetjes helpen, maar toch moet men zich toch de vraag stellen of 2026 niet erg snel is. Vanzelfsprekend zullen er tegen dan meer dan voldoende modellen in verschillende prijsklassen voorhanden zijn als alternatief voor de huidige diesel- en benzinewagens, en zullen elektrische auto’s voor een groot deel van de bestuurders inderdaad een goede en gedragen keuze zijn. Maar nooit voor iedereen. 
De overheid vergeet hier dat niet iedereen de luxe heeft om te beschikken over een garage of laadpunt bij de woning. Wat met bewoners van flatgebouwen? Met mensen die hun auto op straat parkeren omdat ze geen garage hebben? Of mensen die een garage huren waar de eigenaar geen laadpunt wil of kan voorzien? 

Energie?

En wat met de energiebevoorrading? Want laten we wel wezen: als vanaf 2026 alleen nog elektrische auto’s mogen aangekocht worden (dat zullen batterij-EV’s zijn, want de waterstofauto is ook tegen 2026 nog niet rijp voor massaproductie), moeten die batterijen ook allemaal opgeladen kunnen worden. En hadden de partijen die zoals het er nu naar uitziet deel zullen uitmaken van de regering niet vooropgesteld dat de kerncentrales tegen dan al een volledig jaar gesloten zullen zijn? Waar zal de energie voor die meer dan 100.000 bedrijfswagens die elk jaar vervangen worden vandaan komen? Van nieuwe elektriciteitscentrales die nog gebouwd moeten worden? Van centrales die op gas of andere fossiele brandstoffen draaien? De vraag stellen is ze beantwoorden.

Eerst het kader, dan de overgang

Het lijkt dan ook aangewezen dat de onderhandelaars hun plannen goed omkaderen, en dus eerst zorgen dat tegen 2026 een volledige en performante laadinfrastructuur wordt uitgerold die zo fijnmazig is dat ze voor iedere automobilist toegankelijk is, dat ze zich ervan vergewissen dat er voldoende elektriciteitsproductie is om de overstap mogelijk te maken, dat ze ook rekening houden met gebruiksprofielen waarvoor een EV simpelweg onbruikbaar is, dat ze waken over de competitiviteit van onze bedrijven door ze niet nogmaals met een stijging van hun totale gebruikskosten te confronteren, en dat ze intussen eerst werk maken van alternatieven voor de bedrijfswagen, in de vorm van een performant en betrouwbaar openbaar vervoer en nog het meest van alles door een vermindering van de lasten op arbeid die werkgevers automatisch in de richting van bedrijfswagens duwen.

Wat zullen veelrijders trouwens doen, als ze in 2026 niet meer mogen opteren voor een moderne en door de (tegen dan weerom strengere) euronormen ook propere diesel? In 2025 nog snel een nieuwe diesel inschrijven en die werkelijk “oprijden”, waardoor de vervanging van de auto’s met verbrandingsmotoren zal vertragen. Het tegenovergestelde van wat men eigenlijk wil…

De -op zich nobele- keuze van vergroening van de bedrijfswagenvloot is niet verkeerd. De termijn die er door de onderhandelaars op geplakt wordt is gewoon niet realistisch, en al helemaal omdat het utopisch is om te veronderstellen dat er binnen amper vijf jaar over het hele land voldoende infrastructuur zal aanwezig zijn om iedere bedrijfswagengebruiker de mogelijkheid te geven om over te stappen. Wat gaan ze trouwens doen met de tussenoplossing die plug-in hybride heet en een perfect alternatief zou kunnen zijn voor wie nog niet kan of wil overschakelen naar een volledig elektrische auto? 

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy