maandag, 17 augustus 2020

Vlaams Parlement bespreekt onderzoek naar slimme kilometerheffing

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Vlaams Parlement bespreekt onderzoek naar slimme kilometerheffing © Dieter Quartier
Terwijl een eventuele slimme kilometerheffing voor personenwagens door de vorige Vlaamse Regering in het voorjaar van 2019 nog verticaal geklasseerd werd door “een gebrek aan maatschappelijk draagvlak”, blijft het spook van de kilometerheffing wel door het Vlaams parlement waren. De commissie Mobiliteit kreeg onlangs een uitgebreide uiteenzetting over een studie naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een dergelijke heffing.Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, presenteerde op 4 juni in de commissie Mobiliteit van het Vlaamse Parlement de resultaten van een uitgebreide studie naar de effecten van een mogelijke slimme kilometerheffing die in 2017 nog door de vorige Vlaamse Regering was besteld. 

Het Consortium Motivity, bestaande uit KPMG, Transport & Mobility Leuven, Stibbe en Common Ground onderzocht de voor- en nadelen van de eventuele invoering van een systeem van wegenheffing in Vlaanderen. De bedoeling van de studie was om beleidsmakers te helpen bij het maken van de juiste keuzes bij een eventuele invoering van een dergelijke heffing. De Vlaamse regering stelde bij het bestellen van de studie voorop dat een dergelijke heffing in ieder geval ‘budgetneutraal’ zou moeten zijn voor de overheid, waarbij de inkomsten uit de heffing gelijk zouden moeten zijn aan de som van de verliezen die worden gegenereerd door het afschaffen van de BIV (€ 1,17 miljard), de verkeersbelasting (€ 244 miljoen) en door het opzetten van het systeem voor de opvolging en inning van de heffing (€ 426 miljoen per jaar).

Drievoudige doelstelling

Het doel van een dergelijke (slimme) kilometerheffing zou drievoudig zijn: Ten eerste zou ze moeten leiden tot een vermindering van de filedruk op de Vlaamse wegen, ten tweede zou ze moeten zorgen voor een eerlijkere prijs, waarbij de gebruiker betaalt, en ten derde heeft ze tot doel de vervuiler te laten betalen.

Heffing enkel indien genoeg alternatieven beschikbaar

De onderzoekers concluderen dat een gebiedsdekkende kilometerheffing (dus over het hele Vlaamse grondgebied) het interessantst is. Uit de studie komt ook naar voor dat mensen met een laag inkomen en mensen die veel kilometers rijden netto meer zouden betalen voor hun verplaatsingen, zelfs indien de huidige systemen van Belasting op Inverkeerstelling en jaarlijkse Verkeersbelasting in ruil zouden worden afgeschaft. De onderzoekers stellen dan ook dat er voor het eventuele invoeren van een dergelijke heffing nood is aan stabiele vervoersalternatieven (openbaar vervoer) en een globale taxshift, die dus verder gaat dan het herwerken van de verkeersbelasting

Volgens de onderzoekers kan een slimme, gebiedsdekkende wegenheffing een deel van een mobiliteitsoplossing zijn, en kan een kilometerheffing een belastingverschuiving mogelijk maken, al doen ze geen uitspraak over mogelijke tarieven of te verkiezen technologieën, en waarschuwen ze voor mogelijke privacy-issues. Bovendien moet een dergelijk systeem ook toepasbaar zijn op “occasionele” weggebruikers, zoals buitenlandse chauffeurs, die ook de Vlaamse wegen gebruiken, wat het geheel hoe dan ook bijzonder complex maakt.

Maatschappelijk draagvlak

De conclusie van de studie is verder duidelijk over het feit dat een slimme kilometerheffing alleen haalbaar is als er een maatschappelijk draagvlak is. In de wetenschap dat bestuurders vandaag al een vorm van kilometerheffing betalen in de vorm van de accijnzen op de brandstoffen, die echter naar de federale overheid gaan, is het creëren van een dergelijk draagvlak bijzonder complex. Temeer daar Vlaanderen binnen België ook rekening zou moeten houden met de Brusselse en Waalse Gewesten en ook de federale overheid.

Hoewel de Vlaamse regering dus stelde dat ze er niet (meer) aan denkt om een dergelijke heffing in te voeren, en er ook geen plannen in die zin in het huidige Vlaamse regeerakkoord staan, gezien het gebrek aan draagvlak en de noodzaak om eerst te werken aan alternatieven, blijft het nodig om aandachtig de werkzaamheden van de commissie Mobiliteit te volgen om op de hoogte te blijven van de stand van zaken en niet plots voor verrassingen te komen staan. 

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy