dinsdag, 07 juli 2020

Autofabrikanten vragen EU om uitstel invoer Euro 6d-norm

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Autofabrikanten vragen EU om uitstel invoer Euro 6d-norm © FCA
Mike Manley, CEO van FCA en voorzitter van autofabrikantenvereniging ACEA heeft de EU gevraagd om uitstel voor het in werking laten treden van de verplichting voor alle nieuw verkochte auto’s om vanaf 1 januari volgend jaar aan de Euro 6d-norm te voldoen.


Omdat veel autofabrikanten als gevolg van de coronapandemie geconfronteerd worden met een aanzienlijke achterstand in het laten valideren van typegoedkeuringen, vragen ze via ACEA aan de Europese Unie om meer tijd om de voorraden van auto's die niet voldoen aan de volgend jaar in voege tredende wetgeving inzake vervuilende emissies, te kunnen verkopen. De huidige standaard Euro 6d TEMP zou vanaf januari namelijk vervangen worden door de Euro 6d-emissiestandaard.

Fiat Chrysler Automobiles-CEO Mike Manley heeft als voorzitter van ACEA per brief officieel aan EU-commissaris voor de interne markt Thierry Breton gevraagd om een uitstel van zes maanden. Hij stelt daarbij dat het uitstel geen invloed zal hebben op het emissieniveau van de betrokken voertuigen of op de luchtkwaliteit, maar in veel gevallen alleen zal betekenen dat voertuigen niet zullen worden uitgerust met een brandstofverbruiksmeter, een van de vereisten van de nieuwe norm.

Volgens ACEA voldoen ongeveer 600.000 reeds gebouwde auto's niet aan de Euro 6d ISC-FCM norm die van kracht wordt op 1 januari 2021 en zijn 40.000 andere auto’s die nog niet voldoen aan de Euro 6d TEMP-norm momenteel eveneens getroffen omdat ze door de coronalockdown geen certificatie konden krijgen en nog niet verkocht zijn. Volgens de brief van de ACEA hebben de overheidsmaatregelen en verplichte fabriekssluitingen bij veel constructeurs gezorgd voor een zware verstoring in het goedkeuringsproces. Zo’n 2.100 typegoedkeuringen van het emissiesysteem van auto’s die wel al voldoen aan de Euro 6d -norm zijn nog hangend en het bijwerken van de achterstand zou zo’n zes maanden vereisen.

Indien het uitstel niet verleend wordt zou dat negatieve gevolgen hebben voor de werknemers, zowel bij de voertuigfabrikanten als bij de leveranciers, zegt de ACEA. In de brief van Mike Manley wordt ook verwezen naar het uitstel dat China heeft toegekend voor de inwerkingtreding van een gelijkaardige uitlaatemissiestandaard en naar de beslissing van de Japanse overheid om de overstap van de JC-08 testcyclus naar WLTP voor bestaande modellen met drie maanden uit te stellen.

Vervuiling en CO2-uitstoot: twee verschillende zaken

De regelgeving rond euronormen beperkt de hoeveelheid verontreinigende stoffen die door auto's worden uitgestoten, zoals stikstofoxide, koolmonoxide, fijn stof en koolwaterstoffen. Het gaat hier om stoffen die bij inademing gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

Het is belangrijk om deze niet te verwarren met de uistoot van CO2. De uitstoot van koolstofdioxide is namelijk een van de oorzaken van de wereldwijde klimaatopwarming maar heeft niets met luchtvervuiling te maken. De EU wil de CO2-uitstoot van alle in Europa verkochte nieuwe auto's terugdringen naar een gemiddelde van maximaal 95g/km als onderdeel van de klimaatakkoorden van Parijs. 

De vraag van de ACEA gaat dan ook niet over een herziening van de EU-doelstelling rond de CO2-uitstoot.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy