donderdag, 11 juni 2020

Nogmaals bewezen: lage-emissiezones zijn een maat voor niets

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Nogmaals bewezen: lage-emissiezones zijn een maat voor niets © Patrick Theunissen
De coronacrisis en de lockdown… voor niemand leuk, een absolute ramp voor de gezondheid(szorg) en het begin van een economische crisis zonder voorgaande. Maar toch kan er ook een positieve conclusie getrokken worden. Een die de tegenstanders van lage-emissiezones gelijk geeft: het verbannen van auto’s uit steden heeft weinig effect op de luchtkwaliteit. De echte oorzaak van de vervuiling ligt elders.


We zeggen al veel langer dat lage-emissiezones (LEZ) asociaal en overroepen zijn. Verschillende metingen tijdens de lockdown, op momenten dat er veel minder tot geen autoverkeer was, bewijzen dat het niet zozeer auto’s zijn die voor vervuilingspieken en een slechtere luchtkwaliteit zorgen, maar wel de landbouw en de verwarming van woningen. Dat werd in Vlaanderen al vastgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij, was ook in Nederland het geval en bleek eind maart eveneens toen in Frankrijk (Ile-de-France en het oosten) een absolute vervuilingspiek werd gemeten, terwijl er op dat moment amper auto’s onderweg waren en er ook bijna geen vliegtuigen in de lucht hingen. Wat zijn dan de oorzaken van die vervuiling?

De Franse onderzoekers stelden vast dat er geen stikstofdioxide, geen onverbrande koolwaterstoffen noch CO, maar wel bijzonder veel fijnstof in de lucht zweefde in de vermelde regio’s. Die stofpartikels bevatten voornamelijk nitraten en ammoniumsulfaten en leken sterk op het fijnstof dat in Australië voorkwam tijdens de grote bosbranden eerder dit jaar. Het gaat hier dus niet over fijnstof veroorzaakt door (diesel)verbrandingsmotoren, maar wel over partikels afkomstig van de landbouw (meststoffen) en het verwarmen van woningen. Zeker het verbranden van hout in een open haard is nefast. Een open haard vervuilt zeventig tot honderd keer meer dan een moderne kachel en zelfs vierhonderd keer meer dan een moderne pelletbrander. 

Natuurlijk is een open haard gezellig, maar het staat als een paal boven water dat hij de gezondheid ernstig schaadt. Volgens het Franse Citepa (Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique) is het verbranden van hout in woningen verantwoordelijk voor 39% van de fijnstofuitstoot, 76% van de uitstoot van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), 60% van de benzeenuitstoot, 30% van de koolstofmonoxide (CO) en 21% van de vluchtige organische stoffen. 

De oorzaak van de luchtvervuiling ligt dus vooral bij de landbouw en de houtverbranding. Toch wordt er geen verbod op open haarden overwogen, laat staan een soort van Lage-Emissiezone voor landbouwers of de industrie. Wie wel wordt geviseerd, want makkelijk aan te pakken door camera’s en politiepatrouilles: de automobilist. Zonde, want onterecht. Laten we voor eens en voor altijd komaf maken met de asociale lage-emissiezones. Ze hebben zo goed als geen effect op de luchtkwaliteit en het is toch daarom dat ze werden ingesteld, neen? 

Als de steden de LEZ afschaffen, zullen wij onze echte open haard vervangen door op onze flatscreen beelden van een gezellig knetterend haardvuur af te spelen. Dat zou maar correct zijn.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy