vrijdag, 22 mei 2020

Sophia: de nieuwste krachttoer van de autohaters

Sophia: de nieuwste krachttoer van de autohaters © Verkeer
De anti-autolobby draait in deze coronatijden op volle toeren. Het nieuwste wapen van de autohaters heet Sophia. Sophia is de naam van het plan dat de zogenaamde Resilience Management Group heeft opgesteld om de post-corona heropleving te sturen. Met de stelling dat alles niet weer “business as usual” kan worden, hebben we geen probleem. Met hun doel om de auto zo goed als totaal te verbannen des te meer.


Bij Fleet.be lazen we dat een van de nieuwe groepen die in het kader van het bestrijden van de coronacrisis werden opgericht wel erg verregaande plannen heeft met de auto. De zogenaamde Resilience Management Group of RMG is een groepering van academici, economen en “transitieondernemers” die van half april tot half mei samen een een plan hebben gemaakt met daarin hun visie op de toekomst. Ze doopten het plan “Sophia”. Voor alle duidelijkheid: dit is een plan van een groep idealisten, en momenteel geen beleidsplan van een van onze regeringen. Gelukkig maar, want wat ze voorstellen is hallucinant.
"De mensen en ondernemingen achter de RMG zijn voor het merendeel van ecologische en anti-globalistische strekking. Hun Sophia-plan bevat meer dan 200 maatregelen op vijftien domeinen. Het doel is onmiddellijk werk maken van een overgang naar een duurzame economie, om te vermijden dat bij de relance opnieuw voor dezelfde oude oplossingen gekozen wordt."
Sophia is 100% anti-auto(mobilist)

Het zal niemand verwonderen dat de anti-autolobby zich in die groepering heeft gemanifesteerd met de nodige voorstellen die iedereen die de auto nodig heeft en zeker al wie over een bedrijfswagen beschikt de haren ten berge doen rijzen. Het onderdeel van de groep dat adviezen formuleerde over de fiscaliteit vindt de bedrijfsauto een typisch voorbeeld van een overbodige en zo snel mogelijk te schrappen “subsidie”. 

Ze stellen dat “de bedrijfsauto, oftewel de salarisauto, de marginale kosten van autoritten tot nul reduceert. Daarmee verdwijnt de gebruikelijke financiële prikkel om dicht bij het werk te wonen of gebruik te maken van het openbaar vervoer of andere vervoersmiddelen – waaronder carpoolen en fietsen – en de prikkel om gematigd te rijden. Het doel is dit systeem af te schaffen, naar het voorbeeld van de fiscale behandeling van bedrijfsauto’s zoals die elders in Europa bestaat.” 

Opnieuw. Voor de zoveelste keer. Bedrijfswagens worden in de eerste plaats in het overgrote deel van de gevallen gebruikt voor professionele doeleinden, en slechts gedeeltelijk voor privékilometers. Ze maken ook integraal deel uit van het loonpakket. De werknemers die over een “firmawagen” beschikken, betalen daar niet alleen belastingen voor, maar hebben die auto ook gekregen in plaats van een hoger loon. De reden daarvoor is -en dat is eigenlijk een open deur intrappen- dat de loonkost in ons land zo astronomisch hoog is, dat bedrijven, om hun werknemers correct te kunnen verlonen, niet anders kunnen dan alternatieven te zoeken, in de vorm van maaltijd- en ecocheques, groeps- en hospitalisatieverzekeringen en ja, ook firmawagens. 

Daarnaast vindt de groep ook dat de fiscale aftrekbaarheid van professioneel gebruikte brandstof moet worden beëindigd, en dat “Het gebruik van de infrastructuur van de autosnelwegen betalend moet worden voor privé-auto’s, en wel op een intelligente manier, net zoals de stedelijke tolheffing die moeten worden ingevoerd. Belastingvoordelen voor oldtimers moeten worden afgeschaft en het gebruik ervan, dat bijzonder vervuilend is, moet worden ontmoedigd.

Ja, dus ook privéwagens worden geviseerd, en zullen door middel van een kilometerheffing en tolheffing moeten betalen voor het gebruik van de infrastructuur. Alsof ze dat vandaag al niet doen, met de BIV, verkeersbelasting, btw en accijnzen. Wereldvreemd, neen?

Bedrijfswagens, privé-auto’s, ja zelfs oldtimers moeten op de schop

De aanval is dus gericht tegen de bestuurders van bedrijfswagens, tegen de particuliere automobilist én zelfs tegen de eigenaars van oldtimers, want ook die hobbyisten worden geviseerd door de groep die stelt dat “de belastingvoordelen voor oldtimers moeten worden afgeschaft, en dat het gebruik ervan moet worden ontmoedigd”. 

De RMG wil de auto buitenspel zetten door een hervorming van de Belasting op Inverkeerstelling en verkeersbelasting, met een radicale omslag waarbij alleen kleine elektrisch aangedreven autootjes nog genade vinden en niet platbelast zouden worden. Het zal niemand verwonderen dat de vermaledijde SUV ook hier weer bij naam genoemd wordt als (een van de) oorza(a)k(en) van alle kwaad. Volgens de RMG moeten auto’s belast worden op basis van hun emissies en massa. Oeps, dat gebeurt vandaag al, door de BIV, de verkeersbelasting, bij professionele gebruikers ook door de fiscaal verworpen uitgaven en de CO2-bijdrage, én niet in het minst door de astronomisch hoge accijnzen op brandstof, waarop dan nog eens btw geheven wordt. 
Inderdaad, hoe meer een auto uitstoot en verbruikt, hoe hoger de taksen, belastingen en accijnzen die vandaag al betaald worden. Dat zijn ze bij de RMG blijkbaar even gemakkelijkheidshalve vergeten…
De wonderoplossing van Sophia

Waaruit bestaat het alternatief in het Sophia-plan dan? Want hoe moeten mensen zich verplaatsen als ze dat niet meer met hun auto zullen kunnen doen?

De wonderoplossing van de groep is om alle trajecten dan te voet, met de fiets of met de bus af te leggen. Werkelijk? Hoe wereldvreemd kan je zijn? Het lijkt me meer dan waarschijnlijk dat 99% van de wereldvreemde bedenkers van dit plan stadsbewoners zijn die inderdaad veelal zonder auto kunnen. Zoals zo vaak vindt die groep dat wat voor hen kan dan maar voor iedereen toegepast moet worden. Gevaarlijk, onzinnig en ronduit idioot.

Niemand, ook wij niet, zijn tegen een sterk openbaar vervoer en een goede en veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers, en geen zinnig mens haalt het in zijn hoofd om te beweren dat zij geen plaats verdienen in de mobiliteitsmix. Dat in het openbaar vervoer moet worden geïnvesteerd, en dat het stipt, comfortabel en zo ecologisch mogelijk moet zijn, daar twijfelt ook niemand aan, dus daar spreken we de RMG en het Sophia-plan niet tegen. Maar waarom moet zoiets in de hoofden van dit selecte clubje autohaters altijd gecombineerd worden met het verketteren en doodknuppelen van de automobilist?

Utopisch, en gelukkig maar

Gelukkig gaat het hier maar om een plan van een stelletje dromers, die -op dit moment- niet de meerderheid uitmaken in onze regeringen, maar de zaken kunnen snel veranderen. Kijk maar naar Brussel, waar een Groen-minister met amper 4.000 stemmen eigenhandig bezig is met de automobilist en meteen ook de hele Brusselse economie dood te maken, met een veralgemening van de 30 km/h-limiet in het hele gewest en zelfs een beperking tot 20 km/h in de Brusselse vijfhoek, die integraal als “woonerf” gedefinieerd wordt. Tegelijk worden rijstroken geschrapt, straten afgesloten, parkeertarieven opgetrokken en wordt alles uit de kast gehaald om het mensen die niet in Brussel wonen moeilijk, zoniet onmogelijk te maken om de stad te bereiken wanneer dat door omstandigheden (aantal vervoerde personen, lading, aansluitende trajecten, uur…) onmogelijk is met het openbaar vervoer of de fiets. 
De dictatuur van een minderheid, die een zwijgende meerderheid haar wil oplegt, moet een halt toegeroepen worden. Denk daar aan wanneer u (binnenkort?) nog eens in het stemhokje staat, als uw individuele en verantwoordelijke mobiliteit u lief is. De vraag is trouwens hoeveel van die plannen uitgevoerd zouden kunnen worden als die vermaledijde automobilist niet elk jaar € 20 miljard aan de staatskas afdroeg.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy