woensdag, 20 mei 2020

Gerechtszaak tegen VW-topmanagers Pötsch en Diess stopgezet

Gerechtszaak tegen VW-topmanagers Pötsch en Diess stopgezet © Volkswagen AG
Volgens de Duitse media heeft het gerecht in Braunschweig de strafprocedure wegens mogelijke marktmanipulatie tegen de VW-topmanagers Pötsch en Diess stopgezet. De beslissing is bevestigd door een VW-woordvoerder en is genomen nadat de aangeklaagden elk 4,5 miljoen euro hebben betaald in wat op een vrijspraak tegen betaling lijkt. Geld breekt wet. Bad news uit Amerika

Wij schrijven vrijdagavond 18 september 2015. De openingsdag van de Internationale Automobil Ausstellung (IAA) in Frankfurt wordt op de verschillende stands wordt  gedronken en gefeest. Tot een persbericht vanuit de Verenigde Staten plots een einde maakt aan de feestvreugde. In een zogenaamde ‘Notice of Violation’ aan het adres van Volkswagen maakt de officiële Amerikaanse milieudienst EPA gewag van ‘opvallende emissienormen die in strijd zijn met de Amerikaanse wetgeving’. Concrete beschuldigingen met betrekking tot het installeren van sjoemelsoftware en bewust manipuleren van emissienormen volgen enkele dagen later. 

Lage CO2-uitstoot levert fiscale voordelen op 

Waar gaan de Amerikaanse beschuldigingen over? Wereldwijd hebben de politieke overheden strenge emissienormen opgelegd voor nieuwe auto’s. In Europa heeft de politiek verzuimd om de testcriteria gedetailleerd te omschrijven en te actualiseren, waardoor een grijze zone is ontstaan die de merken uitnodigt én toelaat om creatieve toepassingen uit te werken. Op die manier zijn er grote afwijkingen ontstaan tussen de officiële verbruikswaarden die de autoconstructeurs vermelden en het reëel verbruik in normale omstandigheden. 

Een lage CO2 en NOx-uitstoot zijn niet alleen vanuit milieuoverwegingen belangrijk, maar ook en vooral vanuit commercieel oogpunt, omdat tal van fiscale heffingen en aftrekken worden berekend op basis van de emissiewaarden. Een lage CO2-uitstoot levert een niet onbelangrijk financieel voordeel op voor wie een nieuwe auto koopt. 

De VS versus Europa 

De Amerikaanse overheid stelt zich minder meegaand op dan de Europese. In het voorjaar van 2014 heeft ze de Volkswagen-directie een eerste keer geïnformeerd over ‘opvallend hoge NOx-waarden bij enkele modellen’ tijdens tests op de weg en in het labo. Het EPA vermoedt ongeoorloofde manipulaties en vraagt om uitleg. De vraag belandt op de tafel van VW-topman Winterkorn maar die schuift ze als ‘irrelevant’ terzijde, zijn entourage slikt maar geeft geen kik. Is hij op de hoogte dat VW in sommige dieselmodellen sjoemelsoftware inbouwt om de emissiescores tijdens de duur van de homologatietest te verlagen? Wie heeft die opdracht gegeven? Hijzelf of een van zijn directieleden? 

Het is weinig waarschijnlijk dat de voorzitter niet op de hoogte was. De softwaretoepassing waarvan sprake is een werk van lange adem geweest, van vele ingenieurs, wetenschappers en IT-specialisten in een hoogtechnologische omgeving en moet handenvol geld hebben gekost. Iemand – op hoog niveau - moet daar de opdracht toe hebben gegeven en een budget hebben vrijgemaakt. 

Ontslagen, schadevergoedingen en veroordelingen

We zijn intussen bijna vijf jaar verder. De aanklacht van het Amerikaanse EPA bleek gegrond, de Duitse autogroep Volkswagen had inderdaad op grote schaal sjoemelsoftware ingebouwd om de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen te manipuleren. 

Op uitzondering van één man is de complete VW-top van toen ontslagen. Enkelen zijn veroordeeld, tegen een aantal lopen nog altijd gerechtelijke onderzoeken. Het is inderdaad nog altijd niet duidelijk wie de feitelijke opdrachtgever was en wie wat heeft geweten. Ook tegen de toenmalige CFO Dieter Pötsch liep tot voor enkele dagen een aanklacht van de Staatsanwaltschaft Braunschweig. Pötsch geldt als dé vertrouweling van de families Porsche en Piëch, de meerderheidsaandeelhouders van de Duitse autogroep. Hij is ook hun persoonlijke financiële raadsman, wordt gezegd. Voor enkele jaren is hij zelfs voorzitter van de raad van commissarissen geworden, het hoogste beslissingsorgaan. Ondanks dat er toen een gerechtelijk onderzoek tegen hem liep. Ook de tegen huidige VW-topman Herbert Diess liep een gelijkaardig onderzoek, hoewel hij pas in de zomer van 2015 in functie was. Hij kan dus onmogelijk als aanstoker van het kwaad worden beschouwd.   

In de nasleep van het dieselschandaal Volkswagen heeft al veel miljarden aan schadevergoedingen uitbetaald aan Amerikaanse en Europese klanten maar de autogroep heeft veel minder imagoverlies geleden dan aanvankelijk gedacht. De gebeurtenissen hebben wel geleid tot een vertrouwensbreuk tussen de Duitse autolobby en de Duitse politiek in het algemeen en kanselier Merkel in het bijzonder. Die is niet vergeten en heeft niet vergeven dat zij door Winterkorn & Co internationaal voor schut werd gezet en dat door het gesjoemel het imago van Made in Germany zware schade werd toegebracht.

Waarom nu en wie heeft het bedrag van de afkoopsom bepaald? 

Dat de Staatsanwaltschaft Braunschweig de strafprocedure tegen de VW-topmanagers Pötsch en Diess stopzet, roept vragen op. Waarom gebeurt dat uitgerekend nu, op basis van welke elementen en wie heeft het bedrag van de afkoopsom van 4,5 miljoen euro vastgelegd? En nog een vraag: waarom is de strafprocedure tegen Winterkorn niet stopgezet? Wordt vervolgd.    

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy