dinsdag, 24 maart 2020

Nature bevestigt: EV’s zijn schoner dan auto’s met een verbrandingsmotor

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Nature bevestigt: EV’s zijn schoner dan auto’s met een verbrandingsmotor © Groupe Renault
Acht onderzoekers van verschillende universiteiten uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Macau publiceerden zopas een uitgebreide studie in het vakblad Nature waarin ze duidelijkheid scheppen in de hoog oplopende discussie tussen voorstanders van de elektrische auto en sceptici die vinden dat EV’s in de praktijk en rekening houdend met de productie van de elektriciteit waarop ze rijden niet minder uitstoten dan moderne auto’s met verbrandingsmotoren.


Het onderzoek

De wetenschappers analyseerden de huidige en toekomstige emissies in 59 wereldregio’s en tonen in hun onderzoek aan dat de huidige CO2-intensiteit van de elektriciteitsproductie, elektrische auto's en warmtepompen in 53 wereldregio’s vandaag al minder emissie-intensief is dan die van alternatieven op basis van fossiele brandstoffen, die momenteel nog 95% van de wereldwijde vraag naar vervoer en verwarming vertegenwoordigen. 

Ze stellen dat zelfs wanneer de verdere elektrificatie van het wagenpark niet wordt geëvenaard door een snelle daling van de uitstoot van de elektriciteitsproductie, de uitstoot in bijna alle regio's van de wereld toch zou verminderen door het overschakelen op elektrische vervoermiddelen.

Dergelijke studie is natuurlijk van groot belang, omdat beleidsmakers over de hele wereld het op grote schaal elektrificeren van het transport en de verwarming van huishoudens als een belangrijke maatregel zien om de klimaatopwarming onder controle te houden. Samengeteld genereren die twee sectoren net geen kwart (24%) van de wereldwijde brandstofverbrandingsemissies en zijn ze de twee belangrijkste bronnen van directe CO2-uitstoot door huishoudens. Voor het personenvervoer over de weg zullen batterij-elektrische auto’s (EV's) onder druk van de regelgeving en met behulp van subsidies en steun naar verwachting geleidelijk de benzine- en dieselvoertuigen vervangen.

Door over te schakelen op elektrische en plug-inhybride voertuigen daalt het verbruik van fossiele brandstoffen en wordt ook de uitstoot van uitlaatgassen verminderd, maar de opwekking van de elektriciteit die in de batterijen wordt opgeslagen veroorzaakt natuurlijk wel uitstoot. Over de hele wereld verschilt de uitstoot door de elektriciteitsproductie aanzienlijk van regio tot regio, met een aanzienlijk slechter uitstootresultaat voor regio’s waar de elektriciteit met fossiele brandstoffen wordt opgewekt (kolen). 

Daarnaast zorgt ook het produceren en recycleren van elektrische en plug-in hybride voertuigen voor een hogere uitstoot dan de productie van benzine- of dieselauto's. 

De vraag is dus waar het kantelpunt ligt waarop de uitstoot door de elektriciteitsproductie (die vaak nog gebruik maakt van fossiele brandstoffen) minder groot is dan de bereikte daling van de uitstoot door de elektrificatie van het transport.

De onderzoekers vroegen zich af of het elektrificatiebeleid van verschillende overheden misschien een averechts effect zou kunnen hebben door de verspreiding ervan te bevorderen voordat elektriciteitsproductie minder fossiele brandstoffen zouden gebruikt worden?

De onderzoekers ontdekten dat de huidige en toekomstige levenscyclusemissies van elektrische en plug-in hybride auto's gemiddeld lager liggen dan die van nieuwe auto’s die rijden op fossiele brandstoffen, en dat niet alleen op wereldschaal, maar ook in de meeste individuele landen. 

Het besluit van de auteurs is dus dat zelfs wanneer de toename van het aantal elektrisch aangedreven auto’s niet wordt geëvenaard door een verdere daling van de uitstoot bij de elektriciteitsproductie, het gebruiken van elektrische auto’s wel degelijk zorgt voor een daling van de uitstoot in de meeste regio’s ter wereld, in vergelijking met alternatieven op basis van fossiele brandstoffen. Ze voegen eraan toe dat steun voor de meest efficiënte fossiele-brandstoftechnologieën naar hun mening alleen gerechtvaardigd kan zijn op korte termijn, zolang de marktintroductie van elektrische en plug-in hybride auto’s nog beperkt is door een kleinere productiecapaciteit en een tekort aan (laad)infrastructuur. Ze vinden dus dat de beleidsmakers in de meeste delen van de wereld zouden moeten doorgaan met een ambitieus elektrificatiebeleid voor eindgebruik, ook zonder verdere decarbonisatie van de elektriciteitssector.

Onze mening

Naar onze mening is deze studie stevig onderbouwd en verdient ze de nodige aandacht, maar is de situatie in België, waar de meeste elektriciteit nucleair is en dus niet voor CO2-uitstoot zorgt, mogelijk anders, al zouden we daarvoor een lokale studie nodig hebben. Hoe je het ook draait of keert, lijkt het wel zo dat de toekomst aan de elektrische of geëlektrificeerde auto is, tot spijt van wie auto’s met verbrandingsmotoren genegen is. Het moment waarop we allemaal elektrisch zullen rijden is echter nog veraf, en zal door de huidige Coronacrisis zeker nog worden uitgesteld omdat meer uitgeven voor een elektrische auto vandaag voor slechts weinigen een optie is.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy