maandag, 23 maart 2020

Autosector in zware problemen. Wat doet Europa?

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Autosector in zware problemen. Wat doet Europa? © Audi AG
Nu heel de wereld kreunt onder de Coronacrisis, en geconfronteerd wordt met de grootstse internationale ramp sinds de Tweede Wereldoorlog, wordt de autosector -net als zovele andere sectoren- midscheeps getroffen. De vooruitzichten zijn allesbehalve rooskleurig, zeker nu blijkt dat in China, waar de autoverdelers na de lockdowns terug hun deuren mogen openen, amper klanten opdagen.


Volgens Carscoops.com hebben 91% van de Chinese autoverkooppunten intussen opnieuw hun deuren geopend, maar worden ze geconfronteerd met een daling van de interesse van autokopers. Dealers van Chinese merken rapporteren dat ze slechts 35% van het normale verkoopvolume realiseren, terwijl verdelers van buitenlandse merken die hun auto’s in China bouwen ook niet meer dan 54% van hun normale verkoopsaantallen halen sinds de heropening.

Nog lang wachten op “Business as usual”

Het lijkt er dus op dat de Chinese bevolking nog niet klaar is voor ‘business as usual’, en ook in Europa is dat -eenmaal de dealerships terug mogen openen- een scenario waar terdege rekening mee gehouden wordt. Mensen die een of meerdere maanden aangewezen zijn geweest op een vervangingsinkomen, of -als zelfstandige- volledig zonder inkomen zaten, zullen de aankoop van een nieuwe auto mogelijk uitstellen, om eerst de gemaakte schulden af te betalen en te proberen terug overeind te krabbelen. Zeker voor -duurdere- elektrische auto’s dreigt de belangstelling nog beperkter te zijn dan voor de crisis.

Dergelijke vaststellingen doen de autosector hoe dan ook geen goed, want de dealerbedrijven die reeds onder zware financiële druk stonden, maar ook heel wat constructeurs, worden geconfronteerd met zware verliezen die voor een deel onder hen mogelijk het einde kunnen betekenen. Zelfs met de maatregelen die de overheden voorzien ter ondersteuning, zoals uitstel van belasting of sociale bijdragen, of bijkomende leningen.

Zo heeft bijvoorbeeld de Duitse automobielindustrie het erg moeilijk, en zal ook de heropening van de fabrieken niet van een leien dakje lopen. Door de coronaviruspandemie komen vrachtwagens met voertuigonderdelen namelijk vast te zitten aan de vaak gesloten Duits-Poolse grens, met wachttijden die vaak tot 24 uur kunnen oplopen, wat leidt tot knelpunten in de bevoorrading van grote autofabrikanten.

Wat doet Europa?

Het zijn in het bijzonder de op zeer veel plaatsen gesloten grenzen in Europa die de autofabrikanten parten spelen. De verschillende landen doen hun eigen ding, en er is tot op heden geen overkoepelende Europese regelgeving. Het gebrek aan Europese voorschriften en crisismaatregelen zou er dus voor kunnen zorgen dat ook na het heropenen van de fabrieken heel wat vrachtwagens niet tot bij de productiesites raken en de productie dus ook niet kan heropstarten. 

Het is dus alleen al op industrieel vlak noodzakelijk dat op Europees niveau dwingende maatregelen worden genomen om de heropstart van de fabrieken zo vlot mogelijk te laten verlopen, eenmaal de beperkende maatregelen worden opgeheven door de verschillende lidstaten. Die problematiek geldt trouwens evenzeer voor alle andere sectoren van de economie, die net als de autosector geconfronteerd zullen worden met een gebrek aan grondstoffen en onderdelen als er geen uniforme Europese regeling komt.

CO2-objectieven zorgen voor extra problemen

Het is vandaag gewoonweg onmogelijk om te voorspellen wat precies de impact op de autoindustrie zal zijn, maar dat de gevolgen gigantisch zijn lijdt geen twijfel. 

Dat bovenop de Corona-ellende dit jaar ook de nieuwe Europese uitstootdoelstelling van maximaal 95 gram CO2 per verkochte nieuwe wagen in voege is getreden maakt de zaken nog veel complexer dan wanneer dergelijke crisis in een “normaal” jaar had plaatsgevonden.

Om aan de objectieven van Europa te voldoen moeten de verschillende merken massaal veel nieuwe elektrische en plug-in hybride auto’s verkopen. Elektrische auto’s die al voor de crisis minder goed verkochten dan gehoopt en na de Coronacrisis zeker niet plots extreem populair zullen worden, omdat weinig particulieren blijkbaar snel een nieuwe auto zullen kopen, laat staan nog meer uit zullen willen geven aan een elektrisch exemplaar. 

Als de productie van elektrische auto’s door een onderbreking van de bevoorrading (bijvoorbeeld op het vlak van de batterijen) achterloopt, en de klanten afwezig blijven, zullen veel merken dan ook nog een pak meer boetes moeten betalen dan ze anders al hadden moeten doen. Boetes die -als ze inderdaad niet uitgesteld, kwijtgescholden of aangepast worden door Europa, voor een diepe crisis of zelfs een faillissement dreigen te zorgen bij sommige constructeurs.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy