dinsdag, 04 februari 2020

Inschrijvingen auto’s: het korreltje zout en onze voorspelling

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Inschrijvingen auto’s: het korreltje zout en onze voorspelling © FCA
Nu de inschrijvingscijfers voor januari 2020 bekend zijn kunnen we de eindbalans opmaken van de inschrijvingen van nieuwe auto’s in 2019. Zoals elk jaar is het immers zaak om ook rekening te houden met de auto’s die binnen de maand weer worden uitgeschreven, een praktijk die vaak voorkomt, de totale balans enigszins verandert en duidelijk maakt dat brutocijfers altijd met een korreltje zout genomen moeten worden. 


Die korte termijninschrijvingen van nieuwe auto’s gebeuren op naam van de invoerder of van gespecialiseerde herverkopers, die de auto’s met grote kortingen in bulk aankopen, inschrijven, binnen de maand terug uitschrijven en doorverkopen als reeds ingeschreven nieuwe auto’s met 0 kilometer op de teller.

Vorig jaar waren er 550.003 inschrijvingen van nieuwe auto’s in ons land, wat ongeveer exact even veel was als in 2018 (549.632 of 0,07% meer). Als we echter willen weten hoeveel mensen en bedrijven die nieuwe auto’s ook effectief voor eigen gebruik inzetten moeten we van die aantallen dus de binnen de maand terug uitgeschreven auto’s aftrekken. 

De nettocijfers na aftrek van de uitschrijvingen binnen de maand lagen in 2018 op 527.991 stuks en vorig jaar op 515.051. In totaal werden dit jaar dus al 34.952 auto’s binnen de maand uitgeschreven (in 2019 werden in januari 21.641 auto’s uitgeschreven). Dat is erg veel en duidt dus op een structureel gegeven. Eigenlijk is dat een vorm van bedrog

De klant is niet het slachtoffer

Het is echter niet de klant die hierdoor wordt bedrogen, want hij wordt er zelfs beter van omdat hij zo een groter aanbod aan nieuwe auto’s heeft die tegen flinke kortingen worden verkocht omdat ze al eens ingeschreven waren. De constructeurs kiezen voor deze werkwijze omdat ze vaak overdreven volumedoelstellingen opgedrongen krijgen van hun moederhuis (de fabrieken moeten draaien). Die doelstellingen kunnen ze niet halen met de normale verkopen alleen, dus lossen ze dat probleem op door aanzienlijke volumes aan nieuwe auto’s via een daginschrijving in de parallelle handel te dumpen. Daardoor halen ze hun volumebonussen binnen en houden ze het moederhuis tevreden.

Vaak zijn het echter niet de concessiehouders van het merk die die nieuwe auto’s met daginschrijving doorverkopen aan eindklanten, maar wel handelaars zoals Cardoen. Dat is vaak een streep door de rekening van de concessiehouders die aan een hele reeks strenge normen moeten voldoen en verplicht worden tot aanzienlijke investeringen, terwijl de andere, parallelle verkoopkanalen, die verplichtingen niet hebben en door de aanzienlijke kortingen die de merken bij die eerste verkoop toekennen bovendien soms voordeliger zijn voor gelijkaardige voertuigen. 

Zo is het in ons land zo goed als onmogelijk een Fiat 500 te vinden die nog niet ingeschreven is geweest op naam van een autohandelaar of de fabrikant. Daarom staat de Fiat 500 elk jaar trouwens op het podium van de meest verkochte bedrijfswagens, terwijl zo goed als geen enkele onderneming zo’n kleine Fiat als firmawagen inzet. 

2020 wordt een recordjaar

Voor 2020 verwachten we trouwens een recordjaar qua inschrijvingen. Dat zal zeker mee bewerkstelligd worden door de daginschrijvingen, maar ook door de (die daginschrijvingen ongetwijfeld sterk beïnvloedende) Europese norm van 95g gemiddelde CO2-uitstoot in 2020 én het gebrek aan duidelijkheid op politiek vlak.

Het is immers zo dat we -zolang er geen nieuwe regering met volle bevoegdheden is, of zolang er geen absolute noodzaak is om eindelijk beslissingen te nemen- absoluut nog niet weten of de berekening van de autofiscaliteit, die in principe vanaf 2021 op basis van de WLTP-cijfers zou gebeuren en niet langer op basis van de huidige NEDC-norm, tegen januari 2021 aangepast zal worden.

Dat is echter wel erg belangrijk, want auto’s dreigen voor iedereen in Vlaanderen (waar de BIV en de verkeersbelasting op basis van de CO2-uitstoot berekend worden) en voor alle ondernemers en zelfstandigen in ons land op fiscaal vlak opnieuw aanzienlijk duurder te gaan worden. 

Als namelijk vanaf januari 2021 met de WLTP-waarden gewerkt moet worden, wat dus de bedoeling is, en de huidige fiscale regels niet zouden worden aangepast aan de (gemiddeld aanzienlijk hoger liggende) WLTP-cijfers, zullen de bedragen voor de Vlaamse BIV en verkeersbelasting, het Voordeel Alle Aard en de fiscaal verworpen uitgaven aanzienlijk hoger liggen door de hogere normuitstoot waar dan rekening mee gehouden zal moeten worden.

Momenteel gaat de autosector er (niet onlogisch) van uit dat alle auto’s die in 2020 nog worden ingeschreven op basis van de NEDC-cijfers, zolang ze op naam van dezelfe eigenaar ingeschreven blijven verder gebruik zullen mogen maken van die NEDC-waarden voor de berekening van de fiscaliteit. Er wordt daarbij verondersteld dat enkel in 2021 of later ingeschreven auto’s voor de fiscaliteit gebruik zullen maken van de hogere WLTP-waarden. Het gaat hierbij wel om een veronderstelling, en niet over een zekerheid, omdat niemand bij de overheid dat vandaag kan of wil bevestigen.

Als er geen aanpassing van de fiscale formules zou komen wanneer men in 2021 besluit gebruik te maken van de WLTP-waarden betekent dit dat auto’s die nog in 2020 ingeschreven worden fiscaal een stuk voordeliger zullen zijn dan auto’s die pas in januari 2021 of later een nummerplaat krijgen. Niet onverstandig dus om je inschrijving absoluut nog dit jaar te doen en niet pas in 2021. Dat is een eerste reden waarom we denken dat het aantal inschrijvingen op het eind van dit jaar zou kunnen boomen.

Een tweede reden is de Europese regelgeving met betrekking tot CO2-uitstoot. De Europese Commissie verplicht de constructeurs, zoals je hier al kon lezen, om de gemiddelde uitstoot van hun modellen in 2020 en 2021 terug te dringen tot maximaal 95g CO2/km. Daarvoor zijn elektrische en plug-inhybride modellen een absolute noodzaak, omdat ze dit jaar dubbel tellen voor het bereiken van dat objectief.

Merken die het objectief niet halen moeten boetes betalen van niet minder dan € 95 per gram boven de 95g CO2, en dat voor elke verkochte auto. Het gaat daarbij om hallucinant hoge bedragen voor bepaalde constructeurs. Het is dan ook niet verrassend dat meerdere merken al hebben laten verstaan dat ze -liever dan die enorme boetes te betalen- hun lage emissieauto’s dan aan enorme kortingen zullen aanbieden, omdat het altijd beter is om die bedragen aan de klanten te geven dan aan boetes voor Europa. 

Daarom verwachten we naar het jaareinde toe aanzienlijke kortingen en acties op elektrische en plug-inhybride auto’s die nog dit jaar worden ingeschreven, wat opnieuw voor een stijging van het aantal inschrijvingen zou zorgen.

Of onze voorspelling bewaarheid wordt hangt eigenlijk af van de overheid. Als ze op tijd een gepast kader opmaken voor de WLTP-fiscaliteit kan het eind 2020 nog enigszins “business as usual” zijn. Indien niet, zullen de autoverkopers én de mensen van de Diensts Inschrijvingen Voertuigen (DIV) een ongezien druk eindejaar tegemoetgaan en zal het autosalon van 2021 minder volk trekken dan normaal.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy