donderdag, 23 januari 2020

Grondwettelijk Hof maakt brandhout van “Cash for Car”-regeling

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Grondwettelijk Hof maakt brandhout van “Cash for Car”-regeling © Patrick Theunissen
De mobiliteitsvergoeding, in de volksmond meestal “Cash for Car”-regeling, die door de regering Michel werd ingevoerd en inhield dat wie zijn bedrijfswagen vrijwillig inleverde in ruil een laag belast maandelijks cashbedrag ontving, is vandaag door het Grondwettelijk Hof vernietigd.

Daarmee komt een vroegtijdig eind aan een regeling waar wij vroeger al over schreven dat het een maat voor niets was, wat ook werd bevestigd door totaal gebrek aan kandidaten om in te stappen. In de tijd dat het systeem in voege was, hebben niet meer dan enkele tientallen van de vele tienduizenden gebruikers van een firmawagen die theoretisch in aanmerking kwamen voor het systeem van een cashvergoeding in ruil voor hun auto gekozen. Volgens Acerta zou in totaal nauwelijks 0,175 procent van alle werknemers met een firmawagen vorig jaar voor deze oplossing gekozen hebben.

De vraag tot nietigverklaring van de wet van 30 maart 2018 over de mobiliteitsvergoeding werd ingediend door vijf verschillende organisaties, waaronder de groene vzw Inter-Environnement Brussels en de socialistische en christelijke vakbonden ABVV en ACV.

Het Hof stelde in zijn verantwoording dat “Zowel het algemene opzet van de ontworpen regeling als bepaalde aspecten van de concrete uitwerking ervan problematisch zijn in het licht van de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie”. 

Het ging er daarbij over dat deze wet onvoldoende of niet zou bijdragen tot haar doel, namelijk het verminderen van de filedruk en het mee bieden van een oplossing voor de milieuproblematiek.

Zo verplichtte de wet werknemers die voor de cash vergoeding kozen niet om de vergoeding te gebruiken om de auto te vervangen door een ecologisch (meer) verantwoord vervoermiddel voor woon-werkverkeer, en speelde daarnaast het feit dat wie meerdere bedrijfswagens had op die manier één auto kon inleveren, daar een vergoeding voor zou krijgen, en tegelijk toch met de andere firmawagen zou kunnen blijven rijden.

Het Hof zag ook een probleem met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel, omdat enkel wie over een bedrijfswagen beschikt én waarbij hijzelf én de bedrijfsleiding dat wensten, zijn auto kon omzetten in een voordelig belast loon, en dus niet iedereen van die maatregel gebruik kon maken.

Een vierde argument tegen de wet was dat de vergoeding samenhing met de catalogusprijs van de ingeleverde bedrijfswagen, waarbij geen rekening werd gehouden met de gereden kilometers en dus met de impact op verkeer en milieu.

Het Hof verklaart de wet nu nietig, maar laat de gevolgen ervan tot uiterlijk eind dit jaar onaangeroerd, zodat voor de weinigen die er gebruik van gemaakt hebben een oplossing kan gezocht worden.

De mobiliteitsvergoeding of Cash for Car mag niet verward worden met het (interessantere) mobiliteitsbudget, dat voorlopig gewoon blijft bestaan en veel meer inhoudt dan de mobiliteitsvergoeding doordat het de bestuurder die zijn originele bedrijfswagen inlevert de keuze biedt uit drie pijlers (een ecologischere auto, duurzame mobiliteitsoplossingen en een restbedrag in cash).

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy