zaterdag, 30 november 2019

Elektrische wagens vervuilen niet minder dan moderne diesels

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Elektrische wagens vervuilen niet minder dan moderne diesels © Daimler
In een nieuw artikel dat vandaag verscheen op de website van De Tijd spreekt Hans-Werner Sinn, een Duits econoom die voorzitter is van het IFO Instituut voor Economisch Onderzoek, zich uit over de Europese regelgeving rond het brandstofverbruik en de uitstoot, en plaatst hij een meer dan kritische noot bij de Europese politiek die de constructeurs in de richting van een wel erg ambitieuze CO2-doelstelling drijft. Een doelstelling die onhaalbaar is volgens de auteur, en ook gebaseerd is op foute veronderstellingen.


In het artikel stelt de auteur onomwonden dat de Europese Unie flink uit de bocht ging met de CO2-regulering die de autoconstructeurs oplegt om tegen 2030 voor hun volledige gamma aan een gemiddelde uitstoot te komen die niet meer dan 59 gram CO2 per kilometer  mag bedragen, of een verbruik van 2,2 liter diesel per 100 km. Hij stelt dat “dit gewoon onmogelijk is.”

In 2018 lag de gemiddelde uitstoot van nieuwe auto’s volgens Sinn op iets meer dan 120 g/km, wat ongeveer twee keer zoveel is als op termijn zal toegelaten zijn. Hij stelt dat “zelfs de bekwaamste ingenieurs geen verbrandingsmotoren kunnen bouwen die voldoen aan de normen die de EU voorschrijft”, en voegt er meteen aan toe dat “dat blijkbaar net de bedoeling is, omdat de EU de uitstoot naar beneden wil krijgen door een geforceerde verschuiving naar elektrische auto’s.”

Volgens Sinn zit daar een serieuze denkfout, omdat Europa er daarbij van uitgaat dat elektrische auto’s geen CO2 uitstoten. En daar heeft Sinn een punt. Dat is namelijk niet correct, want ook elektrische auto’s stoten CO2 uit. Niet aan de uitlaat (die ze niet hebben), maar wel door de manier waarop de elektriciteit waarop ze rijden wordt opgewekt.

Hij zegt in dat kader: “Zolang met steenkool of gas gestookte centrales nodig zijn om de energielevering te verzekeren in periodes dat er wind noch zon is, draaien elektrische wagens, net als benzine- of dieselwagens, voor een stuk op koolwaterstoffen. En zelfs als ze opgeladen worden met energie opgewekt door zon of wind, worden enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen gebruikt om batterijen te maken in China of elders, die meteen de veronderstelde uitstootbeperking tenietdoen.”

Zo stoot volgens hem een elektrische wagen -in de context van de Duitse energiemix- zelfs iets meer CO2 uit dan een moderne diesel, terwijl de batterij van de elektrische auto amper de helft van het rijbereik van die dieselmotor biedt.

Ook een studie van een Oostenrijkse denktank in opdracht van de Oostenrijkse en Duitse autofederaties bevestigde die bevindingen. Een middelgrote elektrische auto in Duitsland zou al 219.000 kilometer moeten rijden voor hij beter doet dan een diesel op het vlak van de CO2-uitsoot. Daar voegt de auteur aan toe dat “wagens in Europa gemiddeld slechts 180.000 kilometer meegaan.” Verder toonde die studie ook aan dat de levensduur van de autobatterijen niet eens lang genoeg zou zijn om die afstand te halen. 

Volgens Sinn zijn er dan ook “maar twee verklaringen mogelijk voor de huidige Europese wetgevers. Ofwel wisten ze niet wat ze deden, ofwel namen ze de Europeanen willens en wetens bij de neus. Beide scenario’s suggereren dat de EU haar interventionistische industriebeleid moet omgooien en moet vertrouwen op marktinstrumenten zoals een omvattend systeem voor emissiehandel.”

Vanzelfsprekend zijn er genoeg redenen te bedenken om inderdaad over te schakelen op elektrische aandrijving in plaats van fossiele brandstoffen, maar de auteur heeft absoluut gelijk als hij stelt dat dan ook gekeken moet worden naar de oorsprong van die elektrische energie, en dat als die niet op een CO2-neutrale manier wordt opgewekt (wind, waterkracht, zon…), elektrische aandrijving geen milieuwinst betekent. Hij gaat wel voorbij aan het feit dat elektrisch aangedreven auto’s geen lokale uitstoot hebben en dus niet vervuilen waar ze rijden, maar hoogstens waar hun energie wordt opgewekt en hun batterijen worden gefabriceerd. 

Dit standpunt bewijst dan ook dat de discussie nog lang niet ten einde is. Het artikel is mijns inziens een welgekomen tegenwind in deze tijd van ongebreidelde druk op de verbrandingsmotor, die -hoe je het ook draait of keert- vandaag en ook in de nabije toekomst onmisbaar is en blijft, en als hij voldoet aan de huidige vereisten ook op ecologisch vlak veel minder schade aanricht dan zijn voorgangers.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy