woensdag, 14 augustus 2019

Nog even uitgelegd : de fiscale aftrekbaarheid vanaf 2020

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Nog even uitgelegd : de fiscale aftrekbaarheid vanaf 2020 © Daimler
Nu 2020 met rasse schreden nadert is het misschien aangewezen om de nieuwe regels voor de fiscale aftrekbaarheid van de autokosten voor bedrijven en zelfstandigen zoals ze vanaf januari zullen gelden nog eens even toe te lichten.


Vandaag kunnen ondernemers de kosten voor hun bedrijfswagens nog fiscaal in mindering brengen van hun belastbare winst op basis van een aftrekbaarheidstabel die intussen stokoud is en de aftrekpercentages vastlegde tussen 120% en 50%.

Die tabel is vanaf januari voltooid verleden tijd. Vanaf dan wordt de fiscale aftrekbaarheid van personenwagens van een onderneming, of ze nu nieuw zijn of reeds langer in gebruik zijn, niet langer volgens een algemene tabel maar volgens een specifieke formule bepaald.

Die formule leidt in ieder geval tot een lager aftrekbaarheidspercentage dan voorheen, en maakt –net als die tabel- een onderscheid tussen benzine- en dieselmotoren, met nu ook een specifieke regeling voor plug-in hybrides.

Algemene regel

Vanaf 01/01/2020 is dit de te hanteren formule voor de fiscale aftrekberekening:

120% – (0,5% x coëfficiënt x CO2/km)

Voor diesel (en dieselhybrides) is de coëfficiënt 1.
Voor CNG is de coëfficiënt 0,90 (tot 11 fiscale pk).
Voor alle andere brandstoffen en motorisaties is de coëfficiënt 0,95.

Vanaf 141g uitstoot bedraagt de fiscale aftrek automatisch 50%, vanaf 200g zelfs maar 40%. Dat is meteen het minimum.

Waar een diesel of benzine met 100 g uitstoot vandaag nog recht geeft op 90% fiscale aftrek wordt dat in de nieuwe formule voor de benzine: 120% - (0,5% x 0,95 x 100) = 72,5% 

Voor de diesel wordt dat 120% - (0,5% x 1 x 100) = 70%

De gemiddelde fiscale aftrek zal dus dalen. Gelukkig daalt ook de aanslagvoet in de vennootschapsbelasting in 2020 verder naar 20 of 25% naargelang de situatie, maar die daling compenseert de stijging in de verworpen uitgaven slechts voor een klein deel, en geldt niet voor eenmanszaken die volgens de barema’s van de personenbelasting belast worden.

Elektrische auto’s

Auto’s zonder uitstoot zijn tot eind dit jaar nog voor 120% aftrekbaar. Vanaf 2020 wordt dat automatisch 100%.

Plug-in hybrides

Voor plug-in hybrides wordt vanaf 2020 het onderscheid gemaakt tussen zogenaamde “fake” hybrides en de “echte” plug-ins. 

Het onderscheid wordt gemaakt op basis van een dubbel criterium. 

In de eerste plaats mogen de plug-in hybrides om niet als “fake” beschouwd te worden niet meer dan 50 g CO2/km uitstoten. Het gaat hier momenteel nog om de NEDC 2.0-waarde. Pas in 2021 zou WLTP gebruikt worden op federaal niveau.

Daarnaast moet ook de energiecapaciteit van de aandrijfbatterij bekeken worden, want die zal mee bepalen welke CO2-waarde gehanteerd moet worden voor de federale fiscaliteit. De verhouding tussen het vermogen van de batterij en het wagengewicht moet namelijk minimaal 0,5 kWh per 100 kg wagengewicht bedragen. Als aan die voorwaarde voldaan is mag de CO2–uitstoot van de plug-in als referentie gekozen worden voor de aftrekbaarheid. Is de energiecapaciteit echter lager en/of ligt de uitstoot hoger dan 50g, dan moet de CO2-uitstoot van de versie met verbrandingsmotor en zonder plug-in-aandrijving van dat model als referentie voor de aftrekbaarheid gebruikt worden.

Indien er zo geen klassieke versie bestaat, dan moet de CO2 van de plug-in met 2,5 vermenigvuldigd worden.

De enige uitzondering geldt voor plug-ins die gekocht werden tot 31 december 2017. Zolang die bij dezelfde gebruiker blijven mogen ze, ook al voldoen ze niet aan de nieuwe vereisten, hun officiële CO2-waarde blijven gebruiken voor de fiscale berekeningen. 

Anders voor eenmanszaken?

Al het voorgaande wordt vanaf 2020 trouwens onverminderd van kracht voor eenmanszaken (zelfstandigen in eigen naam). Ook zij zullen qua aftrek dus geconfronteerd worden met de berekening volgens de nieuwe formule, waarbij voor auto’s die sinds januari 2018 zijn aangeschaft komaf wordt gemaakt met het minimum van 75% fiscale aftrek dat wel nog gold voor in 2017 of vroeger gekochte auto’s.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy