donderdag, 15 augustus 2019

Hoe de nieuwe regels voor fiscale aftrekbaarheid plug-in hybrides onrecht aandoen

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Hoe de nieuwe regels voor fiscale aftrekbaarheid plug-in hybrides onrecht aandoen © BMW Group
Vanaf 1 januari 2020 gaat een nieuw tijdperk van start voor wat betreft de fiscale aftrekbaarheid van auto’s van bedrijven en zelfstandigen. Die daalt over de hele lijn, en zal er voor zorgen dat de Total Cost of Ownership van zo goed als alle firmawagens zal stijgen vanaf 2020. Dat is niets nieuws, want werd reeds beslist door de ontslagnemende federale regering. Alles is gepubliceerd in het Staatsblad, dus –tenzij er ongelukken gebeuren- zal de nieuwe aftrekregeling in januari onverminderd van kracht worden.

 

Een van de belangrijke aspecten in die nieuwe regeling is dat er vanaf 01/01/2020 een onderscheid zal worden gemaakt tussen “fake” of “real” plug-in hybrides. 

Voor plug-in hybrides (dus NIET voor de “full hybrids” zoals die van Toyota en Lexus, die niet aan het stopcontact opgeladen kunnen worden), zal vanaf januari een regel in voege gaan die stelt dat ze enkel gebruik mogen maken van de op het gelijkvormigheidsattest vermelde NEDC 2.0-uitstootwaarde, als die a) niet hoger ligt dan 50 g CO2/km en b) het om een auto gaat met een batterijcapaciteit van minimaal 0,5 kWh per 100 kg wagengewicht.

Wanneer zo’n plug-in hybride niet voldoet aan één van beide voorwaarden wordt hij door de federale overheid beschouwd als een “fake” hybride, en mag de officiële uitstoot niet gebruikt worden voor het berekenen van de fiscale aftrekbaarheid en de CO2-bijdrage.

Concreet zal voor de plug-ins die niet aan die regels voldoen teruggegrepen moeten worden naar de CO2-uitstoot van het overeenkomstige model uit het gamma met enkel een verbrandingsmotor. Indien er zo geen model is moet de normuitstoot van de plug-in vermenigvuldigd worden met 2,5.

NEDC versus WLTP

Dat leidde er toe dat de nieuwste plug-in hybrides een grotere aandrijfbatterij kregen, om zo te voldoen aan de vereisten en hun voordelige fiscaliteit te behouden.

Maar dan spreken we natuurlijk over de NEDC 2.0-waarden, die vandaag én in 2021 federaal nog worden gehanteerd als basis.

Wanneer in 2021 ook federaal echter de WLTP-uitstoot als norm zal gelden, zal er zich voor heel wat van die (vernieuwde) plug-in hybrides echter opnieuw een probleem voordoen. 

De WLTP-waarden liggen namelijk in zowat alle gevallen hoger dan de NEDC 2.0-cijfers, waardoor heel wat van die plug-ins die vandaag onder NEDC net binnen de grens van 50 g CO2/km vallen, er onder het WLTP-stelsel net boven zullen zitten. 

Dat zou dan betekenen dat die auto’s vanaf 2021 alsnog als fake hybrides beschouwd zouden worden, mocht de federale overheid daar geen aangepaste regeling voor uitwerken in het komende jaar. En hoe groot is die kans, met een regeringsvorming die nog talloze maanden dreigt te duren met in het slechtste geval zelfs nieuwe federale verkiezingen? 

Oneerlijk

Er zit trouwens een fundamenteel onrecht in de nieuwe fiscale aftrekbaarheidsregeling voor de plug-in hybrides.

Als je dus een plug-in hebt gekocht die niet voldoet aan de 50 g & 0,5 kWh/100 kg-regel, mag je die uitstoot niet meer gebruiken en word je “veroordeeld” tot het gebruiken van de uitstoot van hetzelfde model met enkel een verbrandingsmotor, of tot het met een factor 2,5 vermenigvuldigen van je officiële uitstoot. 

Voor een benzine-plug-in met 51 g CO2, waarvoor geen alternatief met enkel een verbrandingsmotor bestaat, moet de aftrek dan gebaseerd worden op 50 x 2,5 = 125 g/km. Terwijl die 51 g CO2 indien deze regel niet bestond recht zou geven op een fiscale aftrek van (120%-(51x0,5)x0,95)= 95,7%, wordt dat hier dan (120%-(125x0,5)x0,95)=60,6% (voor de reden van deze berekening kan u hier ons artikel over de nieuwe regels lezen). Anders gezegd stijgen de verworpen uitgaven door die ene extra gram uitstoot van 4,2% naar 39,4%. Dat is bijna tien keer zo veel.

Als je dan weet dat een full hybrid, eentje zonder stekker dus, met bijvoorbeeld 75g uitstoot nooit als “fake” wordt beschouwd en altijd zijn officiële normuitstoot mag gebruiken, en in dit geval dan 84,4% aftrekbaar zou zijn, zit je toch wel met een scheve situatie, want uiteindelijk zal die plug-in hybride zeker niet meer gebruiken dan die full hybrid die wel van de voordelige fiscaliteit kan blijven genieten.

Het resultaat is dus dat er minder plug-ins kunnen worden verkocht op die manier, wat hoe je het ook draait of keert leidt tot meer uitstoot, want hybrides (of ze nu al dan niet aan het stopcontact kunnen worden opgeladen) verbruiken minder en stoten minder uit. De enige voorwaarde is dat ze –in het geval van de plug-ins dan toch- correct worden gebruikt en dus ook systematisch worden opgeladen.

En dat brengt ons bij het begin. De hele regeling rond plug-ins is een miskleun. De overheid had gewoon een systeem moeten voorzien waarbij het laadgedrag kan worden gemonitord, om zo alleen zij die misbruik maken te straffen, en niet de grote meerderheid van de plug-in rijders.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy