donderdag, 18 december 2014

Meer laadpalen voor elektrische wagens in de stad dankzij uniek samenwerkingsplatform EVORA

Elektrische wagens zijn bij uitstek geschikt voor de stad. Toch zijn er in de Vlaamse steden en gemeenten nog onvoldoende publieke oplaadpunten voor dergelijke wagens. 


Daarom wordt onder de noemer EVORA een uniek samenwerkingsplatform opgericht door vijf automerken, drie Vlaamse steden en twee netbeheerders. Het doel is om het voor de inwoners van deze steden mogelijk te maken om een laadpaal in hun eigen buurt aan te vragen. Zo wordt de elektrische wagen voor meer mensen toegankelijk. Op lange termijn kan de stadsmobiliteit zo vergroenen.

Er zijn in Vlaanderen relatief weinig laadpalen voor elektrische auto’s. Daardoor kunnen met name stadsbewoners moeilijk elektrisch rijden. De meerderheid van de stadsbewoners is immers aangewezen op de openbare weg om hun wagen te parkeren. Het is vandaag onduidelijk hoe men een laadpunt in de straat kan verkrijgen en bij wie je daarvoor kunt aankloppen.

In het EVORA platform wordt een antwoord op deze vragen gezocht. Eén van de recepten voor de uitrol van een netwerk van laadpalen is het principe van paal volgt wagen. Dit betekent dat zodra een elektrische auto wordt gekocht, de bestuurder een laadpaal in zijn buurt kan aanvragen. Er zijn echter heel wat drempels die dat principe - en de installatie van laadpalen in het algemeen - in de weg staan.

Het platform wordt mogelijk gemaakt dankzij de Vlaamse overheid via het MIP, onderdeel van de cluster i-Cleantech Vlaanderen, de constructeurs Audi, BMW, Nissan, Renault en Volkswagen, de netbeheerders Eandis en Infrax, de steden Antwerpen, Leuven en Mechelen en de bedrijven Blue-mobility en The New Drive. Elia, de Belgische beheerder van het hoogspanningsnet, stelt voor het kick-off evenement van het EVORA platform haar faciliteiten ter beschikking.

Arthur Vijghen, platformcoördinator van EVORA legt uit: “Er zijn verschillende partijen die een rol hebben in een aanbod van publiek toegankelijke laadpalen. Dit zijn bijvoorbeeld de steden en gemeenten, de energieleveranciers, laadpaalleveranciers, de automerken en de netbeheerders. Binnen het EVORA platform brengen we de kennis van deze partijen samen om tot meer laadpalen in de stad te komen. Er zijn drie belangrijke objectieven: (1) een lokaal beleid over elektrisch vervoer, (2) goede afspraken tussen commerciële spelers en overheden en (3) een actieprogramma voor de financiering van de laadpaal. De objectieven zijn er niet enkel op papier: ze worden ook getest in verschillende proefsteden.”

Vlaams Minister Muyters, bevoegd voor innovatie: “In de afgelopen drie jaar zijn in de proeftuinen voor elektrische voertuigen essentiële bouwstenen ontwikkeld voor publieke laadpalen. Met de ondersteuning van het Milieu Innovatie Platform brengt EVORA deze bouwstenen nu bij elkaar.”

Vlaams Minister Weyts, bevoegd voor mobiliteit vult aan: “Op vraag van de Europese Commissie dient Vlaanderen een beleidsvisie te ontwikkelen voor infrastructuur voor milieuvriendelijke voertuigen. We verwachten deze beleidsvisie in 2015 kenbaar te maken. De kennis en acties die uit EVORA voortkomen kunnen waardevol zijn voor de ontwikkeling van deze beleidsvisie. In dat kader onderzoeken we nu ook of het haalbaar is om het onbenutte budget dat in 2011 werd toegekend voor laadpalen kan worden ingezet in de bespoediging van een publiek laadnetwerk.”

Jean-Philippe Parain, CEO en President BMW Group Belux verklaart de deelname van het Duitse premiummerk: “BMW staat met zijn ‘BMW i’ afdeling voor visionaire elektrische premiumwagens en mobiliteitsdiensten. Dit steeds met een inspirerend design en met een visie van kwaliteit waarin duurzaamheid primeert. Het EVORA-project past perfect in deze BMW i-visie. Elektrische wagens komen in de stad immers extra tot hun recht, terwijl het gebrek aan publieke laadinfrastructuur en private parkeerplaatsen het voor veel inwoners net moeilijker maakt om voor elektrische mobiliteit te kiezen. BMW wil met zijn strategische en financiële steun aan EVORA helpen om in steden een vruchtbare bodem te creëren voor elektrische wagens en zo mee de levens- en luchtkwaliteit in steden te verhogen.”

Het EVORA-platform heeft een termijn van een jaar. Binnen dat jaar moeten de afspraken met alle partijen rond zijn. De afspraken worden in de praktijk getest in minstens vijf steden. De steden Antwerpen, Leuven en Mechelen hebben zich reeds aangemeld. EVORA staat open voor alle Vlaamse steden en gemeenten. 

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy