Nieuws

© BMW

Waarom een plug-inhybride bestellen ook na 1 juli 2023 nog interessant kan zijn

10 april 2023
Door Stijn Blanckaert

Vandaag 10 april blijven er nog 82 dagen over tot het 1 juli is, de datum waarop de fiscaliteit voor bedrijfswagens ingrijpend wijzigt en het voor professionals veel duurder wordt om nog auto’s met een verbrandingsmotor of plug-inhybrides te bestellen. De impact van de wijzigingen laat zich serieus voelen voor auto’s van werknemers, maar is milder voor zelfstandigen (eenmanszaken) en zelfstandige zaakvoerders.

 

Auto’s met verbrandingsmotoren (inclusief de plug-inhybrides) van alle professionele gebruikers - of het nu gaat om de auto van een zelfstandige in eigen naam, een zelfstandig zaakvoerder van een vennootschap of een werknemer - die vanaf 1 juli worden besteld, worden zonder uitzondering getroffen door de snel dalende maximale aftrekbaarheid, die in 2024 nog op het huidige niveau van maximaal 100% zal staan maar in 2025 afgetopt wordt op 75%, in 2026 op 50%, in 2027 op 25% en vanaf 2028 onherroepelijk terugvalt op 0.

Impact daling aftrek minder groot op plug-inhybrides

Wanneer we het voorbeeld van een plug-inhybride nemen die vandaag van de maximale fiscale aftrek geniet en wordt besteld na 1 juli 2023, begin 2024 wordt geleverd en over een periode van vier jaar gebruikt wordt, zullen de autokosten van die plug-in (met uitzondering van de fossiele brandstof) dus één jaar (2024) voor 100% aftrekbaar zijn, het tweede jaar (2025) voor 75%, het derde jaar (2026) voor 50% en het vierde jaar (2027) nog voor 25%. Waarom een plug inhybride bestellen ook na 1 juli 2023 nog interessant kan zijn 002Gemiddeld geeft dat een fiscale aftrekbaarheid van 62,5%. Wanneer de auto vijf jaar bijgehouden wordt is dat nog 50% omdat die auto vanaf 2028 hoe dan ook geen fiscale aftrek meer geniet.

Als er met dezelfde bestel- en leveringsdatum echter wordt gekozen voor een benzineauto die vandaag bijvoorbeeld 60% fiscaal aftrekbaar is, betekent dat dat die auto in 2024 voor 60% aftrekbaar zal zijn, in 2025 eveneens, in 2026 voor 50% en in 2027 voor 25%. Op vier jaar geeft dat gemiddeld 48,75% aftrek, op vijf jaar wordt dat 39%.

Dat betekent dus dat voor elk type gebruiker de belastingen op de verworpen uitgaven zullen stijgen wanneer de niet-elektrische auto wordt besteld vanaf 1 juli van dit jaar, maar dat de gemiddelde aftrek bij een plug-inhybride die in 2023 wordt besteld en nog dit jaar of in 2024 wordt geleverd hoger blijft dan die van een auto met enkel een verbrandingsmotor.  

De impact van de dalende fiscale aftrek valt vanzelfsprekend niet te onderschatten, maar zal hoe dan ook minder zwaar zijn dan de gevolgen van de verveelvoudiging van de CO2-solidariteitsbijdrage, die echter enkel van toepassing is op auto’s van werknemers.

Grootste impact van stijging solidariteitsbijdrage

De zogenaamde solidariteits- of CO2-bijdrage, die door werkgevers verschuldigd is aan de sociale zekerheid wanneer een werknemer in vast dienstverband over een firmawagen beschikt die hij of zij ook privé mag gebruiken, stijgt namelijk exponentieel voor vanaf 1 juli van dit jaar bestelde niet-elektrische bedrijfswagens.

Concreet gaat het bedrag dat uit de formule voor de berekening van die CO2-bijdrage voortkomt (gebaseerd op de uitstoot en de brandstofsoort) jaarlijks stijgen. In 2023 wordt het bedrag al met en factor 2,25 vermenigvuldigd, in 2024 blijft dat zo, in 2025 wordt de CO2-bijdrage voor diezelfde auto al met 2,75 vermenigvuldigd, terwijl het in 2026 over een factor 4 gaat en vanaf 2027 en verder over 5,5 keer het uit de formule bekomen bedrag. Daarbij komt nog een jaarlijkse indexatie. 

Dat betekent in het allerbeste geval, wanneer het dus over de laagst mogelijke CO2-bijdrage gaat, zoals die van toepassing is op een plug-inhybride, dat het huidige minimumbedrag van € 31,34 bij een vanaf 1 juli bestelde PHEV vanaf de levering (in 2023 of 2024) al € 70,51 bedraagt, in 2025 € 86,18, in 2026 € 125,36 en vanaf 2027 € 172,37, met elk jaar een indexatie die het bedrag verder optrekt. Dat zijn de absolute minima, die van toepassing zijn voor (fiscaal “echte”) plug-inhybrides. Voor gewone diesels of benzines loopt dat op tot een veelvoud van die bedragen.

Zelfstandigen voelen de fiscale wijzigingen minder

Voor zelfstandigen kunnen plug-inhybrides echter nog steeds interessant zijn, ook wanneer ze vanaf 1 juli van dit jaar worden besteld. Zij moeten de CO2-bijdrage – die dus de grootste impact heeft op de stijging van de kostprijs – immers niet betalen en zijn enkel getroffen door de daling van de fiscale aftrek.

Bovendien blijft het Voordeel Alle Aard voor zelfstandige zaakvoerders met (fiscaal “echte”) plug-inhybrides door de lage uitstoot ervan gebaseerd op 4 procent van de fiscale cataloguswaarde, zoals bij een elektrische auto, en zal die dus niet meestijgen met de belasting op de verworpen uitgaven.

Waarom een plug inhybride bestellen ook na 1 juli 2023 nog interessant kan zijn 003Het is dus wel degelijk zo dat de plug-inhybride voor alle profielen (werknemer, zelfstandig zaakvoerder, eenmanszaak) fiscaal minder interessant wordt vanaf 1 juli, maar dat de stijging van de zogenaamde Total Cost of Ownership voor de zelfstandige profielen beperkt blijft tot de verminderde aftrekbaarheid, omdat zij geen CO2-bijdrage betalen en er geen wijziging is van het Voordeel Alle Aard van plug-ins.

Omdat dergelijke berekeningen die ook het effect van een latere bestel- en leveringsdatum in de oefening opnemen, erg ingewikkeld zijn, is het aangeraden om gebruik te maken van een up-to-date tool als de Car Cost Advisor van EuroFleet Consult om de TCO van bedrijfswagens te berekenen en te vergelijken en te weten wat de impact is van een latere bestel- en leveringsdatum. U kan er meer info over terug vinden op www.carcostadvisor.com

Deel op


© Autonieuws. Alle rechten voorbehouden. Design door We Cre8 It.