Nieuws

Vlaamse premie elektrische auto’s ook voor microcars, niet voor private lease

10 november 2023
Door Stijn Blanckaert

De Vlaamse regering besliste vandaag over de uitvoeringsmodaliteiten van de beloofde premie voor elektrische auto’s die door particulieren worden gekocht. Daarbij nam ze enkele verrassende beslissingen én liet ze een mooie opportuniteit schieten.

 

De Vlaamse regering had beloofd dat vanaf 2024 een premie van € 5.000 zou worden ingevoerd bij de aankoop van een nieuwe elektrische auto en € 3.000 bij aankoop van een uitstootloze tweedehandswagen. Voorwaarde was wel dat de aankoopprijs ervan minder dan € 40.000 zou bedragen. De premie zou geldig zijn voor particulieren, autodeelbedrijven of vzw’s. Dat was bekend. Nu is de Vlaamse regering na uitgebreid overleg vandaag tot een besluit gekomen over de modaliteiten van de premie, waarvoor voor 2024 € 20 miljoen werd gebudgetteerd. Autonieuws.be kon via verschillende betrouwbare bronnen alvast meer te weten komen. 

Ook Microlino en co komen in aanmerking 

Op de website van de Vlaamse Regering staat dat de regering beslist heeft om de premie toe te passen bij de aankoop van zero-emissievoertuigen van de categorieën M1, NB1 en L7e-C. Concreet gaat het om personenwagens, lichte vrachtvoertuigen én zwaardere micro-stadswagens (de L7e-C) zoals de Microlino of de Silence S04. Vlaamse premie elektrische autos ook voor microcars niet voor private lease 02Dat laatste is een (aangename) verrassing, want er werd niet meteen verwacht dat ook die voertuigen in aanmerking zouden komen. Of de premie voor dergelijke microcars even hoog zal zijn als de € 5.000 voor klassieke personenwagens is nog niet duidelijk. 

Goed nieuws 

Er is ook goed nieuws voor particulieren die sinds 25 september 2023, de datum van de communicatie over de premie door de regering, een elektrische auto die in aanmerking komt besteld hebben. Ook zij zouden volgens wat we vernemen bij Autonieuws.be namelijk in aanmerking komen voor de premie, en niet alleen vanaf 1 januari 2024 bestelde auto’s. De vereiste is wel dat de levering van het voertuig na 1 januari 2024 plaatsvindt om in aanmerking te komen voor de premie, die voor zover we nu weten slechts toegekend wordt wanneer het voertuig ook drie jaar lang in het bezit blijft van de koper. 

Transactie- of catalogusprijs? 

Momenteel is er geen duidelijkheid over de vraag of bij het maximum aankoopbedrag van € 40.000 gekeken wordt naar de cataloguswaarde van de auto, dan wel de transactieprijs. Zo is er natuurlijk een verschil als de premie ook geldt voor een auto met een cataloguswaarde van € 42.000 die na korting verkocht wordt voor € 39.999. Dat zou dan betekenen dat potentieel heel wat meer elektrische auto’s in aanmerking komen en heel welkom zijn. 

Gemiste kans voor private lease 

Er is echter ook minder goed nieuws, want de Vlaamse Regering heeft, in tegenstelling tot wat werd gehoopt en waar ook voor werd gepleit, besloten om auto’s die via een private lease contract gehuurd worden uit te sluiten van de regeling. “Dat betekent dat dé manier om een elektroauto echt betaalbaar te maken niet weerhouden is, en dat is absoluut een gemiste kans”, stelt Jochen De Smet, voorzitter van elektromobiliteitsvereniging EV Belgium, in een reactie aan Autonieuws.be.  

Wanneer de Vlaamse regering ook private lease had toegevoegd aan de mogelijkheden om van de premie te kunnen genieten, was dat goed geweest voor een groot aantal particulieren die dan wel toegang zouden krijgen tot elektromobiliteit, wat zelfs met een premie van € 5.000 op de aankoopprijs niet altijd evident is. Tegelijk had die beslissing ook een boost kunnen betekenen voor de leasingsector. Zeker wanneer bijvoorbeeld ook de voorwaarde was toegevoegd dat de auto’s na hun leaseperiode van drie jaar verplicht binnen België doorverkocht zouden moeten worden, om zo de Belgische tweedehandsmarkt voor elektroauto’s te stimuleren.” 

De beslissing van de Vlaamse regering valt ook zwaar bij Renta, de vereniging van voertuigenverhuurders.  Bij monde van Frank Van Gool, algemeen directeur, horen we dat dit gezien wordt als een gemiste kans. “Als het de bedoeling is om zo veel mogelijk mensen in een elektrische auto te krijgen is het niet logisch dat een interessante optie als private lease wordt uitgesloten. Dat is noch voor de particulier, noch voor de leasingsector een goede zaak.” 

De premie zal via een webapplicatie bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken moeten worden aangevraagd. Over het besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtscomissie (VTC), de gegevensbeschermingsautoriteit GBA en daarna de Raad van State vooraleer het kracht van wet kan krijgen. Het kan echter nog twee tot drie maanden duren voor er een finale beslissing en een publicatie in het staatsblad is.

Deel op


© Autonieuws. Alle rechten voorbehouden. Design door We Cre8 It.