De stadstol en slimme kilometerheffing die het Brusselse gewest wil invoeren voor al wie het gewest met de auto binnenrijdt en die eerst in 2022 en daarna in de loop van 2023 zou ingevoerd worden, loopt verdere vertraging op, tot grote tevredenheid van de talloze tegenstanders van deze maatregel die alle Vlaamse en Waalse automobilisten twee keer zou doen betalen voor hun mobiliteit.
De kilometerheffing: komt ze er of komt ze er niet? Meerdere pogingen om het onderwerp op de agenda te zetten werden in het verleden al afgeschoten, maar in een interview met De Tijd stelt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters toch te geloven in het nut én de haalbaarheid ervan.
Goed nieuws voor de talloze tegenstanders van de plannen, nu Brussels Minister-President Rudi Vervoort (PS) aan de Brusselse zender BX1 heeft gezegd dat het erg moeilijk zal worden om de kilometerheffing Smartmove voor 2024 ingevoerd te krijgen. Goed nieuws dus voor alle Vlaamse en Waalse automobilisten, en een dikke streep door de rekening van de Brusselse regering.
Het is als de Processie van Echternach. Tergend traag wordt het onderwerp van de kilometerheffing keer op keer opgerakeld, begraven, weer bovengespit en opnieuw onder de zoden gestopt. In een zoveelste etappe van de processie wordt een nieuwe opening gemaakt om in de toekomst een dergelijke belasting in te voeren in Vlaanderen.
In een interview met de Franstalige zakenkrant L’Echo stelde PS-voorzitter Magnette vandaag onomwonden dat de invoering van de alom gecontesteerde Brusselse stadstol en slimme kilometerheffing niet voor deze regeerperiode zal zijn, omdat er nog heel wat tijd nodig zal zijn om iedereen de mogelijkheid te geven zich aan te passen.
De Brusselse regering volhardt in haar plannen en bereikte een akkoord rond de invoering vanaf 2022 van een slimme kilometerheffing en een stadstol, onder de naam SmartMove. Dat ze daardoor alle Vlamingen en Walen twee keer laat betalen voor het gebruik van hun auto lijkt geen indruk te maken. De nieuwe plannen moeten niet minder dan € 500 miljoen per jaar opbrengen, of € 300 miljoen meer dan de huidige verkeersbelasting in Brussel. De reacties uit zowel Vlaanderen als Wallonië zijn unaniem vernietigend…
Terwijl een eventuele slimme kilometerheffing voor personenwagens door de vorige Vlaamse Regering in het voorjaar van 2019 nog verticaal geklasseerd werd door “een gebrek aan maatschappelijk draagvlak”, blijft het spook van de kilometerheffing wel door het Vlaams parlement waren. De commissie Mobiliteit kreeg onlangs een uitgebreide uiteenzetting over een studie naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een dergelijke heffing.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy