Nieuws

Straffeloosheid voor bestuurders van firmawagens die GAS-snelheidsboete krijgen

12 september 2023
Door Stijn Blanckaert

Het Nieuwsblad pakte vandaag uit met een technisch achterpoortje waardoor het voor bestuurders van een auto die ingeschreven is op naam van een leasingfirma of bedrijf in theorie mogelijk is om te ontsnappen aan een GAS-snelheidsboete. De leasingsector reageert met de melding dat wat hen betreft alle overtreders op dezelfde manier gestraft moeten worden.

 

GAS-boetes voor kleine snelheidsovertredingen kunnen worden uitgeschreven door gemeenten en steden. Die hebben in tegenstelling tot de politiediensten en justitie echter niet de wettelijke mogelijkheid om wanneer die auto’s ingeschreven zijn op de naam van een bedrijf dat bedrijf ook te dwingen om de naam en de gegevens van de bestuurder op het moment van de overtreding bekend te maken. 

Concreet zou het dus kunnen dat de verantwoordelijke bij het bedrijf dat de GAS-boete in de bus krijgt op het antwoordformulier niet invult wie aan het stuur zat op het moment van de overtreding. Omdat de GAS-ambtenaar de onderneming niet kan dwingen om de naam bekend te maken geeft die zo’n weigering dan meestal door aan het parket, dat dergelijke meldingen zo goed als systematisch seponeert wegens te veel werk op de plank.  

Gevolg: in veel gevallen wordt zo’n GAS-boete dan niet geïnd en ontkomt de overtreder zonder betaling. Let wel: niet altijd, dus wie binnen de vennootschap weigert de gegevens van de bestuurder door te geven kan mogelijk alsnog via gerechtelijke weg gedwongen worden om dat te doen. 

Leasingsector reageert 

De leasingbedrijven laten bij monde van sectorvereniging Renta weten niet opgezet te zijn met het achterpoortje en het onaanvaardbaar te vinden dat overtreders op die manier mogelijk aan hun straf ontsnappen. Volgens Johan Portier, voorzitter van Renta, “moeten overtreders op dezelfde manier behandeld worden, ongeacht met welk voertuig ze rijden.” 

Renta stelt volledig klaar te zijn om de identiteit van de gebruikelijke bestuurder bij een door een leasingbedrijf ingeschreven auto ook in het gevan van GAS-boetes door te geven, wat vandaag al gebeurt voor boetes die via politionele of gerechtelijke weg opgelegd worden.  

Portier vervolgt: “Het is jammer dat hier de indruk gewekt wordt dat bedrijfswagengebruikers zouden kunnen ontsnappen aan bestraffing. Het is aan de Vlaamse overheid om deze eventuele lacune in de wetgeving te dichten.”  

Renta stelt dan ook voor dat naast de FOD Justitie ook de betrokken steden en gemeenten voor de behandeling van GAS-boetes die worden opgelegd aan bestuurders van een bij een leasingmaatschappij ingeschreven auto gebruik maken van de bestaande werkwijze binnen de sector waarbij de identiteit van de bestuurder digitaal aangeleverd kan worden via de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV). 

Boete aan de leasingmaatschappij doorrekenen 

Voor de leasingmaatschappijen is het van cruciaal belang dat de bestuurder en niet de kentekenhouder wordt gestraft. Frank Van Gool, directeur van Renta stelt: “Als een voertuig ingeschreven is op een rechtspersoon, kan het niet de bedoeling zijn dat de bestuurder zich kan wegstoppen. Boetes of retributies opleggen aan de nummerplaathouder is misschien een gemakkelijke manier om geld in het laatje te brengen voor een overheid maar draagt niet bij tot een veiliger verkeer of tot het beter respecteren van de regels.”  Het is voor de sector dan ook belangrijk dat de overtreder uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgt, en niet de dienstverlener waarbij hij of zij zijn voertuig heeft gehuurd.

Deel op

Lees meer over


© Autonieuws. Alle rechten voorbehouden. Design door We Cre8 It.