Nieuws

Onderneming verkoopt auto: hoeveel btw moet eigenlijk aangerekend worden?

09 januari 2024
Door Stijn Blanckaert

Het is een vraag die vaak gesteld wordt door zelfstandigen of ondernemers die btw-plichtig zijn: hoeveel btw moet ik aanrekenen bij de doorverkoop van mijn auto of bestelwagen? Er is inderdaad vaak twijfel over dit aspect. Daarom deze verduidelijking.

 

Wie als btw-plichtige ondernemer of zelfstandige een voertuig van de zaak verkoopt moet daarbij in veel gevallen slechts btw aanrekenen op de helft van de verkoopprijs. Dat is echter niet altijd het geval en zorgt voor heel wat vragen. 

Administratieve tolerantie  

In principe is het voor de btw OK dat bij de verkoop van een auto door een btw-plichtige slechts btw aangerekend wordt op de helft (50%) van de verkoopprijs exclusief btw (de zogenaamde maatstaf van heffing). Dat werd vastgelegd in de Circulaire AAfisc nr 36/2015. Let wel, die tolerantie geldt enkel wanneer het voertuig dat wordt verkocht een personenwagen is die onderworpen was aan de btw-aftrekbeperking van maximaal 50 procent van de btw.  

Daaruit blijkt meteen dat die inschikkelijkheid van de btw niet geldt bij het doorverkopen van lichte bedrijfsvoertuigen (lichte vracht) en motorfietsen, waar de btw in tegenstelling tot bij personenwagens volledig kon worden verrekend en dus btw aangerekend moet worden over de volledige verkoopprijs. Let daar dus zeker op, om problemen te vermijden. 

De mogelijkheid om btw aan te rekenen op slechts 50 procent van de verkoopprijs geldt zowel wanneer er via het zogenaamde kilometerdagboek effectief ook 50 procent van de btw op de aankoopprijs werd afgetrokken als wanneer dat bijvoorbeeld maar 35 procent was, voor ondernemers die voor het algemene forfaitaire btw-systeem hebben geopteerd. In beide gevallen is het dus de bedoeling dat door de verkopende ondernemer 21 procent btw wordt aangerekend op 50 procent van de verkoopprijs. 

Wanneer op die manier gewerkt wordt met een factuur waarop btw geldt over de helft van de verkoopprijs moet op de factuur de volgende vermelding staan: “Bijzondere maatstaf, toepassing circulaire nr. 36/2015 van 23.11.2015”. 

Cijfervoorbeeld 

Concreet betekent dit dat wanneer u een auto waarop in het verleden btw werd gerecupereerd wil verkopen aan € 20.000 en dat bedrag dus netto wil ontvangen van de koper, uw prijs zonder btw dus € 20.000 bedraagt en vermeerderd dient te worden met btw op de helft van die verkoopprijs. Concreet wordt de berekening voor de aan te rekenen btw dan ((€ 20.000 / 2) x 21%)= € 2.100 (of nog simpelweg 10,5% van de verkoopprijs van € 20.000). De uiteindelijke verkoopprijs is dan € 20.000 + € 2.100 of € 22.100 inclusief btw. De van de koper ontvangen € 2.100 aan btw moeten worden verrekend met in de btw-aangifte, de overige € 20.000 is het bedrag dat de verkoper finaal ontvangt. 

Mogelijk probleem 

Een mogelijk probleem ontstaat wanneer de verkoper voor een auto waar btw op werd gerecupereerd alsnog 21% btw aanrekent over de volledige netto-verkoopprijs. In dat geval wordt er dus méér btw aangerekend aan de koper en wordt de auto duurder. In ons voorbeeld is dat dan 21% op € 20.000 met een uiteindelijke verkoopprijs van € 20.000 + € 4.200 btw of € 24.200 inclusief btw. De ontvangen btw wordt door de verkoper verrekend met de btw-administratie - dus zelf heeft hij daar niets aan - en de koper betaalt € 2.100 méér voor dezelfde auto. Een dergelijke vergissing is dus niet aan te raden, noch voor de verkoper, noch voor de koper van de auto. 

Het is dus van belang om altijd te onderhandelen over een prijs exclusief btw wanneer je je auto als btw-plichtige ondernemer verkoopt aan een andere btw-plichtige onderneming of zelfstandige, om te vermijden dat er een verschil ontstaat tussen wat de verkoper wil ontvangen en de koper wil betalen.

Wanneer een auto verkocht wordt aan een particulier of andere niet-btw-plichtige reken je dus best met een prijs inclusief 21% btw over de helft van de verkoopprijs, zodat je netto meer overhoudt dan wanneer je 21% btw had aangerekend over de verkoopprijs exclusief btw en hetzelfde eindbedrag opgaf. 

Deel op


© Autonieuws. Alle rechten voorbehouden. Design door We Cre8 It.