Nieuws

© AUDI

Mobia biedt verduidelijking bij wetgeving vergroening bedrijfswagens

04 oktober 2022
Door Stijn Blanckaert
Vanaf 1 juli volgend jaar verandert de fiscaliteit van bedrijfswagens fundamenteel. Wie zijn bedrijfswagen echter voor die datum bestelt kan zo lang hij ermee rijdt nog van de huidige fiscaliteit genieten. Maar wat wordt precies verstaan onder “bestellen”? En wat wanneer na de eerste gebruiksperiode de aankoopoptie in geval van renting of leasing wordt gelicht? Blijft dan de tot dan bestaande fiscaliteit van kracht? Sectorfederatie Mobia vroeg en kreeg uitleg van de FOD Financiën.

Opheldering bij prangende vragen

Om te weten wat precies verandert kan u verder in de tekst terecht. De vraag die velen zich in dat kader stellen is wat precies wordt verstaan onder de “besteldatum” die geldt voor het nog van toepassing zijn van de huidige fiscale regels. 

De overkoepelende automobielsectorfederatie Mobia (die Febiac, Renta en Traxio verenigt) stelde de volgende vraag aan de FOD Financiën: 

Hoe correct aantonen dat een voertuig besteld werd vóór een van de hiervoor vermelde startdata van nieuwe fiscale en sociale regels?

Het antwoord van de FOD Financiën is dat “besteld” wil zeggen dat de bestelbon werd opgemaakt en ondertekend vóór een startdatum van nieuwe regels door de verkoper en koper-belastingplichtige van het voertuig indien deze niet kiest voor een leasingformule, en dat de eventuele leasingovereenkomst ondertekend moet worden vóór een startdatum van nieuwe regels door de leasegever en leasenemer-belastingplichtige indien deze beslist om een leasingformule aan te gaan.

Dit betekent concreet dat een bestelling die initieel rechtstreeks werd aangegaan tussen de verkoper en autokoper en die na de vermelde datum omgezet wordt naar een leasingbestelling, NIET meer valt onder de oude fiscale regels.

Om discussies met de fiscus te vermijden raadt Mobia aan dat wie een plug-inhybride wenst te bestellen en niet wil vallen onder de beperking van de aftrekbaarheid van de brandstofkosten tot 50% zijn bestelbon met de verdeler of de leasingovereenkomst dient te ondertekenen vóór 01/01/2023 en – zeer belangrijk – dat de leasingmaatschappij de desbetreffende bestelling eveneens bevestigt bij de verdeler of constructeur vóór 01/01/2023.

Verder betekent dit dat wie nog een diesel, benzine of CNG-aangedreven auto of plug-inhybride wil bestellen onder de huidige fiscale regels, de bestelbon bij de verdeler dient te ondertekenen vóór 01/07/2023 en dat de leasingmaatschappij indien zij betrokken is die bestelling ook aan de verdeler bevestigt vóór diezelfde datum.

Voor auto’s in verhuring op korte termijn is de datum van de ondertekening van de huurovereenkomst de besteldatum, stelt de FOD Financiën. Voor een huurovereenkomst die vanaf 01/07/2023 wordt ondertekend gelden dus eveneens de nieuwe regels met een verhoogde CO2-bijdrage en vanaf inkomstenjaar 2025 ook een daling van de fiscale aftrekbaarheid van die korte termijnauto’s voor zover ze niet elektrisch of op waterstof rijden.

Is er een ultieme leveringsdatum voor voertuigen die besteld werden vóór 01/07/2023 om nog te kunnen genieten van de oude fiscale en sociale regeling?

Hier antwoordt de FOD Financiën dat er “geen wettelijke bepalingen zijn die voorzien in een bepaalde termijn voor de periode tussen de datum van de bestelbon en de uiteindelijke levering van het voertuig. Wanneer evenwel wordt vastgesteld dat er een constructie is opgezet waarbij er een bestelbon of ‘leasecontract’ wordt gesloten vóór 01/07/2023 met een levering op een veel latere datum enkel met het oogmerk om te kunnen genieten van de oude fiscale regels, dan kan er sprake zijn van simulatie en kan dit aanleiding geven tot een discussie met de fiscus. Dit moet worden beoordeeld aan de hand van de feitelijke omstandigheden.”

Wat met tweedehandsvoertuigen? Geldt de datum van eerste inschrijving als bepalende datum voor de fiscaliteit of vervalt de oude fiscale regeling eens een voertuig wordt verkocht en/of opnieuw wordt ingeschreven?

De FOD Financiën stelt hier dat “De van toepassing zijnde aftrekbeperking wordt bepaald op het moment dat de belastingplichtige het voertuig heeft aangekocht, geleased of gehuurd. Een belastingplichtige die in de loop van 2024 een tweedehandsvoertuig koopt, dat oorspronkelijk vóór de datum van 01/07/2023 werd aangekocht, is onderworpen aan de aftrekbeperking zoals van toepassing in 2024, op het moment van zijn aankoop van het tweedehandsvoertuig.” 

“Wanneer een leasingovereenkomst voorziet in het lichten van een aankoopoptie bij het verstrijken van de overeenkomst, dan blijven de bepalingen voor de aftrekbaarheid van voertuigen van toepassing zoals ze van toepassing zijn op het moment van het afsluiten van de leasingovereenkomst als de optie ook effectief wordt gelicht.”

Dit laatste houdt in dat een belastingplichtige die een huur/leasecontract met koopoptie voor het voertuig ondertekent vóór een van de vermelde startdata van nieuwe regels, en deze koopoptie licht bij afloop van het huur/leasecontract, de fiscale en sociale regels behoudt die van toepassing waren op de datum van het huur/leasecontract. Dat is een welgekomen verduidelijking en eveneens een geruststelling voor de vele bedrijven en zelfstandigen die opteren voor een leasingformule met een aankoopoptie.

Nog even ter herinnering: wat verandert?

Voor plug-inhybrides die worden besteld vanaf 1 januari 2023 wordt de aftrekbaarheid van de getankte benzine of diesel (niet de geladen elektriciteit) beperkt tot 50%. Voor PHEV’s die voor die datum besteld zijn blijven de huidige regels gelden.

Vanaf 1 juli 2023 worden dan de grote veranderingen doorgevoerd. 
  1. De CO2-bijdrage voor de RSZ
Voor auto’s die niet emissievrij zijn (diesel, benzine, CNG, plug-in) zal de maandelijkse CO2-solidariteitsbijdrage voor de RSZ stijgen met een factor x 2,25 in de periode van 01/07/2023 tot en met 31/12/2024, met een factor x 2,75 in de periode van 01/01/2025 tot en met 31/12/2025, met een factor x 4 in de periode van 01/01/2026 tot en met 31/12/2026 om vanaf  01/01/2027 te stijgen met een factor x 5,5. Die verhogingsfactoren gelden op de oorspronkelijk verschuldigde (niet-geïndexeerde) CO2-bijdrage die verschuldigd was, dus zonder verhoging op de verhoging van het voorgaande jaar.

Ook het niet-geïndexeerde minimumbedrag van de maandelijkse CO2-bijdrage stijgt voor alle vanaf 01/07/2023 bestelde auto’s (dus ook voor elektrische auto’s) vanaf inkomstenjaar 2025. Tot 2024 bedraagt dat niet-geïndexeerde minimum € 20,83, in 2025 wordt dat € 23,41, in 2026 € 25,99, in 2027 € 28,57 en vanaf 2028 € 31,15.

Zelfstandigen (in eigen naam of als zaakvoerder van een vennootschap) zijn vrijgesteld van deze bijdrage die enkel betaald dient te worden door werkgevers voor hun werknemers die privé gebruik mogen maken van een firmawagen. Een lichte vrachtwagen waarmee een werknemer geen privéverplaatsingen maakt, maar die hem wel voor woon-werkverkeer gebruikt, is eveneens vrijgesteld.
  1. Fiscale aftrekbaarheid
Voor auto’s met een CO2-uitstoot (versta: diesel, benzine, CNG, plug-in) die dus niet zuiver elektrisch zijn of op waterstof rijden wordt een aanpassing van de fiscale aftrekbaarheid doorgevoerd voor bestellingen tussen 01/07/2023 en 31/12/2025. 

Vanaf inkomstenjaar 2025 zal de minimale aftrek die op 50% lag voor auto’s met een CO2-uitstoot lager dan 200 g/km en op 40% voor voertuigen vanaf 200 g/km vervallen. Concreet betekent dit bv. dat voor dieselvoertuigen die meer dan 140 g/km CO2 uitstoten en die in die periode besteld worden, de aftrek vanaf aanslagjaar 2026 (= inkomsten 2025) onder de 50% zakt na toepassing van de formule inzake kostenaftrek (120% - 0,5% x […]g/km). 

Volgens diezelfde formule zullen dieselvoertuigen met een uitstoot vanaf 240 g/km die in betreffende periode besteld worden, geen recht meer hebben op fiscale aftrek (0%) vanaf inkomstenjaar 2025.

Vanaf inkomstenjaar 2025 zal voor voertuigen die in de betreffende periode besteld werden, een aftrekplafond gelden als volgt:

In inkomstenjaar 2025 een plafond van 75%

In inkomstenjaar 2026 een plafond van 50%

In inkomstenjaar 2027 een plafond van 25%

Vanaf inkomstenjaar 2028 is er geen recht op aftrek meer

Vanaf 01/01/2026 bestelde niet-emissieloze auto’s hebben geen recht op aftrek meer.

Ook de aftrekbaarheid van emissieloze auto’s daalt

Voor elektrische of waterstofvoertuigen die besteld worden vanaf 01/01/2027 wordt de aftrekbaarheid jaarlijks verlaagd. Bij bestelling in 2026 geldt nog een volledige, 100% aftrekbaarheid zolang de auto in gebruik is bij dezelfde eigenaar. Indien de bestelling in 2027 gebeurt is er recht op 95% aftrek, in 2028 op 90%, in 2029 op 82,5%, in 2030 75% en vanaf 2031 op 67,5%.

Zero-emissie voertuigen die in een van de vermelde jaren besteld werden, behouden het overeenstemmende aftrekpercentage dat gold in het jaar van bestelling voor de rest van de looptijd en zolang het voertuig in gebruik is bij dezelfde belastingplichtige (leasenemer, huurder of koper).

Deel op

Stijn Blanckaert

Stijn Blanckaert (°1974) is al van kindsbeen af gepassioneerd door auto’s en maakte er zijn beroep van. Hij houdt van pk’s, of ze nu uit een V8 of een elektromotor rollen… Na jaren in de leasing- en fleetsector schrijft hij sinds 2016 voor Autonieuws.be waar hij onder meer gespecialiseerd is in economisch nieuws.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

Autonieuws

Ook op


© Autonieuws. Alle rechten voorbehouden. Design door We Cre8 It.