Nieuws

© Mercedes

Einde diesel- en benzineauto vanaf 2035 bekrachtigd door Europees Parlement

14 februari 2023
Door Stijn Blanckaert
Het verbod op de verkoop van nieuwe auto’s en bestelwagens met verbrandingsmotoren vanaf 2035, waar de Europese lidstaten het eerder al over eens raakten, is nu ook goedgekeurd in het Europees Parlement. De kans dat we vanaf 2035 geen benzine of diesel meer zullen kunnen kopen wordt nu dus nog groter dan ze al was.


De wet die de verbrandingsmotor vanaf 2035 afschaft werd vandaag goedgekeurd in het Europees Parlement met 340 stemmen voor, 279 tegen en 21 onthoudingen. De EU-landen hadden in oktober vorig jaar al een akkoord, dat nu ook door het parlement is goedgekeurd. Nu moeten de lidstaten de regels nog formeel goedkeuren voordat ze in werking kunnen treden.

Geen auto’s met verbrandingsmotoren meer in 27 landen

Wanneer de nieuwe regels in 2035 ingaan zal het in 27 EU-landen niet meer mogelijk zijn om nog een nieuwe auto met een motor die op fossiele brandstoffen draait in te schrijven. De bedoeling is dat de Europese automarkt tegen dan CO2-neutraal is.

Tot het zover is voorziet de richtlijn ook in een vermindering van de CO2-uitstoot van nieuwe auto's met 55% vanaf 2030 ten opzichte van het niveau van 2021, wat nog een stuk hoger is dan de reeds bestaande doelstelling van 37,5% uitstootdaling. 

Ook voor lichte vrachtvoertuigen en bestelwagens is de CO2-afname trouwens verplicht, want nieuwe exemplaren moeten tegen 2030 hun CO2-uitstoot terugdringen met 50 procent ten opzichte van het niveau van 2021 en mogen vanaf 2035 evenmin nog met een benzine- of dieselmotor uitgerust zijn. 

Ferrari-amendement

Bij het voorstellen van de nieuwe Europese wetgeving in de zomer van 2021 kwam er heel wat verzet, onder meer van bouwers van exclusieve auto’s als Ferrari. Die haalden hun slag thuis, want de wet bevat een uitzondering voor kleine autofabrikanten die minder dan 10.000 voertuigen per jaar produceren. Zij kunnen onderhandelen over aangepaste, lagere uitstootdalingsdoelstellingen tot 2036. 

De overeenkomst bevat wel een herzieningsclausule die ervoor zorgt dat de Europese Commissie in 2026 de vooruitgang bij het bereiken van de 100%-emissiereductiedoelstellingen evalueert en deze eventueel kan herzien, rekening houdend met de technologische ontwikkelingen, onder meer met betrekking tot plug-inhybride technologieën, al is vandaag niet duidelijk of die clausule ook gebruikt zal kunnen worden.

De bedoeling van het verbod op auto’s met verbrandingsmotoren is om van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent te maken. Aangezien het transport een belangrijk aandeel heeft in de klimaatopwarming wordt van de autoconstructeurs (en -kopers) dus een aanzienlijke inspanning gevraagd. Europa gaat er van uit dat de prijs van een elektrische auto snel zal dalen waardoor hij dus bereikbaarder wordt voor de gewone man en inderdaad als alternatief kan gelden voor de auto met een benzine- of dieselkrachtbron.

Deel op

Lees meer over


© Autonieuws. Alle rechten voorbehouden. Design door We Cre8 It.