Nieuws

BIV stijgt in één klap met 20,79 procent in Brussel op 1 juli 2024

11 juni 2024
Door Dieter Quartier

Wie nog tot 1 juli wacht om zijn auto in te schrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft meteen een verhoging van ruim 20 procent aan zijn been. Hoe zit het echter met de leasemaatschappijen, die in principe de regeling van dit gewest volgen wat de belasting op inverkeerstelling betreft?

 

Terwijl de jaarlijkse verkeersbelasting altijd de index heeft gevolgd, is de BIV de voorbije decennia nooit aangepast –in Brussel net zomin als in Wallonië. De huidige bedragen stemmen nog altijd overeen met de van Belgische frank naar euro omgezette bijdragen uit de vorige eeuw, vandaar de nogal vreemde getallen (2.500 frank werd 61,50 euro; 5.000 frank werd 123 euro, enzovoort; de hoogste schijf, 200.000 frank, werd 4.957 euro).

Terwijl in Vlaanderen al in 2012 werd omgeschakeld naar een totaal andere, meer CO2-gerichte berekeningswijze, is men in het Waalse en Brussels Hoofdstedelijke Gewest bovendien blijven vasthouden aan dezelfde twee voorbijgestreefde parameters: motorinhoud en vermogen. De leasingmaatschappijen in ons land moeten dit systeem noodgedwongen volgen om oneerlijke concurrentie te vermijden (dezelfde auto zou bij een Vlaamse leasefirma bijvoorbeeld minder BIV moeten betalen dan bij een Waalse of Brusselse).

Op zoek naar 3,5 miljoen

In Wallonië wordt de BIV per 1 juli 2025 aan een grondige herziening onderworpen. In Brussel is daar vooralsnog geen sprake van. Toch moet er geld in het laatje komen en om dat zo snel mogelijk te bewerkstelligen, heeft het parlement van de hoofdstad voor een flinke indexatie gestemd op 19 april 2024.

De indexatie wordt berekend over de laatste vijf jaren: vertrekpunt is de index van de consumptieprijzen van eind mei 2019, die vergeleken wordt met die van eind mei 2024. Dat levert een sprong op van liefst 20,79 procent. Dat zou dit jaar nog goed zijn voor een extra opbrengst van zo’n 3,5 miljoen euro. 

BIV leasebedrijven en vennootschappen

Betekent deze indexatie meteen ook een bijkomende kostprijs voor bedrijven die hun auto’s leasen, omdat leasefirma’s het Brusselse systeem volgen? Tot grote opluchting van heel wat kmo’s is het antwoord ‘neen’. Ook vennootschappen gevestigd in Brussel blijven gespaard van de verhoging.

Die geldt dus enkel voor particulieren en voor zelfstandigen. De korting van 10 procent per leeftijdsjaar van de auto blijft overigens van toepassing. Zo betaal je op een tweedehandsauto van 5 jaar slechts 50 procent van het initiële BIV-bedrag. 

Deel op

Lees meer over


© Autonieuws. Alle rechten voorbehouden. Design door We Cre8 It.