dinsdag, 02 augustus 2022

Doodsbedreigingen en permanente bewaking voor Waals minister van mobiliteit Philippe Henry

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Doodsbedreigingen en permanente bewaking voor Waals minister van mobiliteit Philippe Henry © Foto copyright Henry.Wallonie.be
De plannen van de Waalse regering om de verkeersbelasting te hervormen en (onder meer) te baseren op het gewicht van de auto leiden tot heel wat commotie in het Zuiden van ons land. Het gaat zelfs zover dat Ecolo-minister Henry met de dood bedreigd wordt en permanente bescherming moet krijgen.


We schreven hier al over de plannen van de Waalse regering om de verkeersbelasting aan te passen en hoe het gewicht van de auto daarbij een van de bepalende criteria zal zijn.

Nog voor het akkoord dat binnen de Waalse gewestregering gesloten werd de verschillende consultatierondes heeft doorstaan en is omgezet in wet klinkt er heel wat protest tegen de plannen. 

Minister Philippe Henry bedreigd

Waals minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Philippe Henry, 51 jaar, van opleiding burgerlijk ingenieur en lid van de groene partij Ecolo is verantwoordelijk voor de hervormingsplannen. Hij krijgt sinds vorige week permanente politiebewaking met escortes en lijfwachten nadat op zijn kabinet een brief met doodsbedreigingen aankwam die door de politie en het OCAD (coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse) serieus wordt genomen en leidde tot beveiligingsmaatregelen. 

Of de bedreigingen inderdaad werden geuit in het kader van de hervorming van de verkeersbelasting werd niet bevestigd, maar alle Waalse media zijn het erover eens dat de plannen die in dat kader op tafel liggen tot de bedreigingen hebben geleid.

Volgens Henry zelf gaat het om “onaanvaardbare bedreigingen die doen vrezen voor een daad van agressie of in ieder geval voor een aanval van enigerlei aard.” Verder stelt hij dat het “onaanvaardbaar is dat sommige mensen op basis van bedreigingen de democratische werking en de uitoefening van openbare functies verhinderen.”

Bedreigingen zijn stap te ver

Los van het feit of men zich al dan niet kan vinden in bepaalde plannen is het onaanvaardbaar dat iemands fysieke integriteit bedreigd wordt, zoals hier het geval is maar in juni van dit jaar in verband met het stikstofbeleid ook al gebeurde bij Vlaams minister Zuhal Demir en recenter nog bij de Nederlandse minister Christianne van der Wal die bij onze noorderburen over het stikstofdossier gaat en net als Demir onder vuur ligt van ontevreden landbouwers.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy