dinsdag, 28 juni 2022

Wallonië hervormt verkeersbelasting. Zoals steeds zijn er winnaars en verliezers.

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Wallonië hervormt verkeersbelasting. Zoals steeds zijn er winnaars en verliezers. © Volvo
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk heeft ook de Waalse regering een akkoord gesloten rond de hervorming van de wijze waarop de belasting op inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting in het Waalse gewest berekend worden.Vandaag wordt het bedrag dat verschuldigd is bij de inschrijving van een personenwagen in Wallonië nog steeds berekend op basis van de cilinderinhoud van de desbetreffende auto (uitgedrukt in Fiscale PK) en het vermogen van de motor in kiloWatt, met bedragen die volgens de officiële tabellen variëren van € 61,5 tot € 4.957. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de euronorm, de brandstofsoort of de CO2-uitstoot, al wordt er wel een zogenaamde Ecomalus toegepast bij voertuigen met meer dan 145 g CO2-uitstoot. Eigenaars van die auto’s moeten een bijkomend bedrag bovenop de BIV betalen dat varieert van € 100 tot € 2.500 naargelang de uitstoot. Ook de berekening van de jaarlijkse verkeersbelasting gebeurt er zonder rekening te houden met de uitstoot en is vandaag enkel en alleen gebaseerd op de cilinderinhoud van de auto in kwestie.

Dat dat systeem voorbijgestreefd was stond al langer als een paal boven water, en na lang onderhandelen is de Waalse gewestregering er op voorstel van de minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuur, Philippe Henry het eens geraakt over een hervorming die in werking moet treden op 1 september 2023.

De bedoeling van de hervorming is om de aankoop aan te moedigen van nieuwe of tweedehandse voertuigen die lichter zijn, minder vermogen hebben en minder CO2 uitstoten.

Enkel voor nieuwe inschrijvingen

Na de goedkeuring van de geplande hervorming en de inwerkingtreding ervan op 1 september volgend jaar zal ze alleen van toepassing zijn op nieuwe inschrijvingen en dus niet voor op dat moment reeds ingeschreven auto’s.

Aan de administratieve procedures om auto’s in te schrijven verandert er niets, maar de berekening van de bedragen die verschuldigd zijn zal anders verlopen. Het is de keuze van het voertuig, nieuw of tweedehands, die een directe invloed zal hebben op het bedrag van de belasting, namelijk de TMC of Taxe de Mise en Circulation, de Waalse Belasting op Inverkeerstelling die eenmalig betaald moet worden wanneer de auto wordt ingeschreven) en de jaarlijkse verkeersbelasting, Taxe de Circulation of TC genaamd.

De hervorming brengt zowel lagere als hogere bedragen met zich mee, afhankelijk van het effect van de gekozen auto op de infrastructuur (schade aan wegen en inbeslagname van de openbare ruimte), het milieu of de risico's bij ongevallen (zwaardere en krachtigere voertuigen worden zwaarder belast). Dit betekent dat hoe lichter, minder krachtig en hoe minder CO2-uitstoot een voertuig is, des te lager de nieuwe BIV en verkeersbelasting zullen zijn en vice versa. 

Gebaseerd op de op dit ogenblik in het Waals gewest ingeschreven auto’s zal de aanpassing voor 84,9% van de nieuw en dus voor het eerst ingeschreven auto’s tot een lagere BIV leiden en zal 75,1% ook minder verkeersbelasting betalen, klinkt het.

Voor auto’s die tweedehands zijn en dus al een keer eerder werden ingeschreven zou de BIV in 73,9% van gevallen lager uitvallen en ook de verkeersbelasting zou voor 88% van die auto’s lager zijn dan voorheen. 

Net als nu het geval is zal het bedrag van de BIV afnemen naar gelang van de leeftijd van de auto’s stijgt: hoe ouder zij zijn, hoe lager de BIV (de vermindering bedraagt 10% per jaar tot 5 jaar en 5% per jaar na 5 jaar en tot 15 jaar).

Bestelling vóór 1 september 2023: keuze voor voordeligste systeem

Om niemand te benadelen, zal iedereen die vóór 1 september 2023 een auto bestelt, maar waarvan de auto na die datum wordt ingeschreven, kunnen kiezen voor de voordeligste BIV/verkeersbelasting tussen het oude en het nieuwe systeem.

Grote gezinnen krijgen korting, elektrisch en hybride bevoordeeld

Omdat grote gezinnen vaak een grotere auto nodig hebben wordt voor hen een korting van € 100 euro toegepast wanneer de maximaal toelaatbare massa van het voertuig hoger is dan de spilindex van 1.838 kg en niet hoger dan 2.500 kg.

Kiezen voor elektrische of hybride aandrijflijnen is voordelig voor de berekening van de belasting in vergelijking met benzine- of dieselmotoren. Zo krijgen elektrische auto’s eenvermindering met 74% (factor 0,26) en geldt voor hybrides een vermindering van 20% (factor 0,80). 

Terwijl in Vlaanderen elektrische auto’s vrijgesteld zijn van zowel de BIV als de verkeersbelasting is dat in Wallonië dus ook in de nieuwe berekening (net als vandaag) niet het geval.

De hervorming zal geleidelijk worden doorgevoerd, over een periode van tweeënhalf jaar, met een proportionele overschakeling van de oude naar de nieuwe regeling van 25% per periode van 10 maanden beginnend op 1 september 2023 en een volledig van toepassing op 1 maart 2026:

Progressiviteit op BIV en verkeersbelasting:

1/09/2023: 0,25% van de nieuwe regeling en 75% van de oude regeling

1/07/2024 : 0,50

1/05/2025 : 0,75

1/03/2026 : 1,00 

De hervorming voorziet in een plafond van € 9000 euro voor de BIV en € 3000 euro voor de verkeersbelasting.

Nog advies gevraagd

Volgens de Waalse overheid moet het voorontwerp van decreet in verband met de hervorming nu gevalideerd worden en zal het voor advies voorgelegd worden aan een reeks belanghebbenden (Raad voor belastingen en financiën, het Europese Economische en Sociaal Comité, UVCW (de Waalse vereniging van steden en gemeenten), Traxio en Febiac). Het decreet zal na 3 lezingen door de Waalse regering worden aangenomen alvorens het door het Waalse parlement wordt gestemd. Uit het bericht van de Waalse overheid blijkt niet dat er over de nieuwe plannen reeds een akkoord werd bereikt met de andere gewesten, Brussel en Vlaanderen. 

De verschillen voor enkele populaire modellen

RTL gaf voor enkele populaire modellen mee wat de wijzigingen precies betekenen voor de portefeuille van de Waalse automobilist. We geven de berekeningen mee voor wat ze waard zijn aangezien we de formules nog niet in handen hebben. Ze werden door het kabinet van de minister aan RTL bezorgd.

Als we de 2 bestverkochte auto's van de laatste jaren in België nemen, de Volvo XC40 en de kleine Citroën C3 zien de veranderingen er als volgt uit:

Voor een Volvo XC40 op benzine zal de BIV (TMC) stijgen van € 2.578 tot € 3.190. De verkeersbelasting zal stijgen van € 446 euro tot € 1.418 euro voor de benzine met 197 pk.

Voor een dieselmodel (150 pk) stijgt de BIV van € 867 euro naar € 1.009 euro en de wegenbelasting van € 248 euro naar € 490.

Voor een Citroën C3 op benzine daalt de BIV van € 123 naar € 89 euro en de verkeersbelasting van € 201 euro naar € 99. Voor het dieselmodel gaat de BIV van € 61,5 naar € 50 euro en de verkeersbelasting van € 106 naar € 79.

Enkele andere voorbeelden:

Dacia Sandero (meest verkochte model in Wallonië)

BIV van € 61,50 naar € 50.

Verkeersbelasting van € 154 naar € 81.

Renault Captur Diesel

BIV van € 61,50 naar € 54

Verkeersbelasting van € 106,66 naar € 84,2

Audi Q3 Diesel

BIV van € 2.653 naar € 3.580

Verkeersbelasting van € 843 naar € 1.584

VW Golf Benzine

BIV van € 867 naar € 803

Verkeersbelasting van € 250 naar € 403

Renault Zoë (elektrisch)

BIV van € 51,50 naar € 50

Verkeersbelasting van € 85,27 naar € 68,3

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy