maandag, 13 juni 2022

Banden en niet verbrandingsmotor vandaag grootste oorzaak van fijnstof

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Onderzoekers van Emissions Analytics toonden aan dat naast het CO2-probleem, waaraan Europa alvast probeert te verhelpen door vanaf 2035 alleen nog broeikasgasloze auto’s toe te laten, ook het vrijkomen van fijnstof door de slijtage autobanden een bron van bezorgdheid zou moeten zijn.


Naast hele klimaatdebat, dat voor wat het wegverkeer betreft focust op het terugdringen van de CO2-uitstoot, is er ook nog dat van de milieuvervuiling. In de voorbije jaren werden door de EU steeds strengere normen opgelegd aan de autobouwers om de uitstoot van schadelijke stoffen (die een risico vormen voor de gezondheid en schadelijk zijn voor het milieu) terug te dringen. Het gaat daarbij om de Euronormen, die vandaag – we zitten intussen aan de Euro 6d-norm – zo streng zijn dat diesel- en benzinewagens zo goed als geen vervuilende stoffen meer uitstoten. Aan de uitlaat zijn ze dus erg schoon, maar het blijken nu vooral de banden zijn die voor fijnstofemissies zorgen, volgens een artikel van Gocar.be dat verwijst naar studies van het Britse onderzoeksinstituut Emissions Analytics.

Emissions Analytics

Emissions Analytics stelde al in 2020 dat de uitstoot van fijnstof door de slijtage van banden meer dan 1.000 keer groter is dan de uitstoot van fijne deeltjes door uitlaatgassen en voerde intussen in samenwerking met het National Physical Laboratory in het VK verdere testen uit in een hele reeks van rijomstandigheden. De belangrijkste conclusie die de organisatie nu trekt is dat, als de werkelijke uitlaatemissies van deeltjes bij normaal rijden vergeleken worden met het vrijkomen van fijnstof door bandenslijtage, de fijnstofuitstoot door banden ongeveer 1.850 keer groter is dan die uit de uitlaat. Dat is bijna een verdubbeling van het resultaat uit 2020.

Het gaat in de studie om de vergelijking van de uitstoot aan fijnstof door nieuwe auto’s die aan de recentste Euronormen voldoen, want als we de fijnstofuitstoot van oudere auto’s bekijken ligt die vanzelfsprekend talloze keren hoger dan vandaag. 

Zwaardere auto’s en sportievere rijstijl nefast

De onderzoekers stellen vast dat de uitstoot door bandenslijtage toeneemt naarmate de massa van de voertuigen toeneemt én naarmate er agressiever gereden wordt. Terwijl de uitlaatemissies in de loop van de tijd dalen naarmate de uitlaatfilters efficiënter worden nemen de emissies door bandenslijtage toe naarmate de voertuigen zwaarder worden en de bestuurder meer vermogen en koppel ter beschikking krijgt.  Als de huidige trends doorzetten, zou de verhouding wel eens verder kunnen stijgen, stelt Emissions Analytics. Daarbij zou de voor 2025 verwachte Euro 7-norm wel mogelijk uitgebreid worden om ook de meting van de uitstoot van remstof door de remmen op te nemen, maar is momenteel nog geen sprake van het opnemen van de uitstoot door bandenslijtage in die norm.

Elektrische auto’s mogelijk in het nadeel

De grotere voertuigmassa en het hogere vermogen en koppel van elektrische auto’s zouden volgens de onderzoekers kunnen leiden tot een veel grotere fijnstofuitstoot door de banden.  Een halve ton batterijgewicht kan zo resulteren in bandenemissies die bijna 400 keer hoger liggen dan de werkelijke uitlaatemissies van een nieuwe benzinewagen, als al het andere gelijk blijft.  Toch stelt de organisatie dat een voorzichtige BEV-bestuurder, met het voordeel van regeneratief remmen, de uitstoot door bandenslijtage als gevolg van het extra gewicht van zijn voertuig meer dan kan compenseren, zodat de bandenslijtage lager is dan bij een voertuig met een verbrandingsmotor dat slecht wordt bestuurd. Elektrische auto’s hebben qua uitstoot van remstof trouwens een aanzienlijk voordeel aangezien ze door voornamelijk regeneratief te remmen veel minder gebruik moeten maken van hun schijf- of trommelremmen dan auto’s met een verbrandingsmotor.
Uitstoobt fijn stof door banden in mgkmUitstoot fijnstof door banden in mg/km – Bron: Emissions Analytics

Groot verschil tussen banden onderling

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat nieuwe banden meer fijnstof afgeven dan gebruikte exemplaren en ook dat bepaalde bandensamenstellingen tot driemaal grotere milieueffecten leiden dan alternatieve samenstellingen. Als gevolg daarvan verschillen banden niet alleen aanzienlijk in slijtagesnelheid, maar ook in chemische samenstelling en milieueffecten. Daarom zou volgens Emissions Analytics werk gemaakt moeten worden van regulering met betrekking tot de chemische samenstelling van banden om de meest vervuilende exemplaren te kunnen verbannen.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy