donderdag, 12 mei 2022

Verbod op verkoop auto’s met verbrandingsmotoren vanaf 2035 nu erg waarschijnlijk

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Verbod op verkoop auto’s met verbrandingsmotoren vanaf 2035 nu erg waarschijnlijk © MediaInMotion
De parlementsleden die in de milieucommissie van het Europees parlement zetelen hebben hun steun uitgesproken voor het plan van de Europese Commissie om vanaf 2035 in heel de EU een verbod door te voeren op de verkoop van nieuwe auto’s met een benzine- of dieselmotor. Daardoor wordt een dergelijk verbod steeds waarschijnlijker.


Tegelijk met hun steun voor het verbod vanaf 2035 gaven de commissieleden echter ook te kennen dat ze voorstellen voor het nog sneller terugdringen van de CO2-uitstoot van auto’s binnen dit decennium niet zien zitten.

Gedaan met diesel of benzine vanaf 2035

De Europese Commissie heeft in haar ijver om de uitstoot van broeikasgassen in de EU terug te dringen in juli vorig jaar het plan opgevat om in alle 27 EU-landen een verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren door te voeren vanaf 2035. Ze gaat er daarbij van uit dat die voertuigen tot zo’n 15 jaar in gebruik blijven, wat zou betekenen dat Europa met een ban op verbrandingsmotoren vanaf 2035 tegen 2050 klimaatneutraal zou kunnen zijn voor wat betreft het autoverkeer, als onderdeel van de grotere plannen om tegen die datum ook in alle andere sectoren klimaatneutraliteit te bereiken. 

Dat plan wordt nu gesteund door de milieucommissie, waardoor de kans dat het in de volgende maanden ook in de plenaire vergadering van het Europees Parlement zal goedgekeurd worden erg groot is. Na die Europese goedkeuring is het dan aan de lokale regeringen van de lidstaten om de EU-verordeningen in lokale wetten om te zetten.

Geen akkoord voor versneld terugdringen uitstoot

Tegelijk met haar steun voor een verbod op nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren vanaf 2035 sprak de milieucommissie zich in negatieve zin uit over het voorstel van een aantal wetgevers om de ambitie van de Europese Commissie om de CO2-uitstoot van auto’s tegen 2035 met 55 procent te verminderen ten opzichte van de uitstoot van 2021 nog verder aan te scherpen en zo voor een nog snellere afname van de uitstoot te gaan. In de andere richting ging ze evenmin akkoord met een voorstel van andere belanghebbenden om de voorgenomen afname van de CO2-uitstoot af te zwakken.

Zware investeringen noodzakelijk

Daarmee lijkt het einde van nieuwe personenwagens met een verbrandingsmotor in Europa nu zo goed als zeker en zullen naast VW, Ford, Volvo, Jaguar en andere merken die reeds te kennen hebben gegeven tegen 2035 geen auto’s met een verbrandingsmotor meer te zullen aanbieden in de EU ook alle andere constructeurs hun strategie definitief in de richting van de commercialisering en productie van uitstootloze auto’s moeten ombuigen. 

Dat zoiets enkel kan werken als massaal in oplaadinfrastructuur wordt geïnvesteerd, in combinatie met het betaalbaar maken van elektrische auto’s voor de doorsnee particulier, is duidelijk, en toont aan dat er voor de verschillende Europese overheden heel wat werk aan de winkel is.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy