woensdag, 15 september 2021

Nieuwe versie van wetsontwerp vergroening bedrijfswagens schrapt mobiliteitsbudget

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Nieuwe versie van wetsontwerp vergroening bedrijfswagens schrapt mobiliteitsbudget © MediaInMotion
Renta, de vereniging van de Belgische leasingmaatschappijen, maakte vandaag bekend dat het wetsontwerp rond de vergroening van het bedrijfswagenpark, dat moest leiden tot een “fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit” een afgeslankte versie is geworden van de plannen die voor de zomer door de federale regering werden voorgesteld.


Vooraleer de plannen van de regering in wetgeving kunnen worden omgezet moeten ze natuurlijk de democratische controle doorstaan en goedgekeurd worden in het parlement. De teksten die daarvoor voorgelegd werden aan de kamer van volksvertegenwoordigers vormen de basis voor het parlementaire debat en de goedkeuring (na amendementen) van de plannen in de plenaire zitting van de kamer, vooraleer omgezet te worden in wetteksten die na hun publicatie in het Staatsblad in werking treden.

De versie van het wetsontwerp van de regering die werd voorgelegd op 14 september is echter niet zo uitgebreid als werd verwacht, aangezien alle wijzigingen die waren opgenomen om de huidige regelingen rond het mobiliteitsbudget aan te passen (om het aantrekkelijker te maken) uit het voorstel werden gehaald.

Volgens Renta zou de reden daarvoor zijn dat de sociale partners te veel bedenkingen hebben bij bepaalde passages en meer tijd nodig hebben om tot een consensus te komen. 

Voor het mobiliteitsbudget betekent dit dan ook dat er dit jaar meer dan waarschijnlijk geen aanpassingen meer komen en dat af te wachten valt of en welke wijzigingen er in de verdere toekomst nog zullen komen.

Voor wat de fiscale aftrek van laadpalen betreft voor particulieren en de verhoogde aftrek van semi-publieke laadpalen voor bedrijven zou de datum van 1 september 2021 op het eerste zicht overeind blijven, wat betekent dat er retro-activiteit geldt voor wie een laadpaal heeft geïnstalleerd sedert die datum (indien voldaan werd aan de voorwaarden uit het wetsontwerp uiteraard).

U kan de volledige teksten van het wetsvoorstel via deze link zelf nalezen.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy