donderdag, 09 september 2021

Wallonië wil verkeersbelasting vanaf 2023 hervormen

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Wallonië wil verkeersbelasting vanaf 2023 hervormen © MediaInMotion
Vandaag wordt de verkeersbelasting in Wallonië nog berekend op basis van één enkele parameter, de cilinderinhoud. Om met de tijd mee te gaan voorziet nu ook het Waalse gewest vanaf 2023, zoals Vlaanderen, een aanpassing van de bedragen in functie van de uitstoot. Wallonië wil echter ook het gewicht van de auto’s laten meetellen.


Link2Fleet wist vandaag te melden dat de Waalse Ecolo-minister Philippe Henry, verantwoordelijk voor mobiliteit en klimaat, op 26 augustus een aanpassing van de Waalse verkeersbelasting heeft aangekondigd die vanaf januari 2023 in werking zou treden.

De huidige berekeningsmethode voor de jaarlijkse verkeersbelasting, die in Wallonië (net als in Brussel en voor de inschrijvingen door leasingmaatschappijen) alleen rekening houdt met de cilinderinhoud van de motor, uitgedrukt in Fiscale PK, is allang achterhaald, omdat ze op geen enkele manier rekening houdt met de ecologische impact van het voertuig.

Ook het gewicht speelt een rol

De Waalse overheid besefte dit ook en gaat -net als in Vlaanderen, waar al bijna tien jaar geleden overgeschakeld werd naar een berekening van de verkeersbelasting die gedeeltelijk op basis van de uitstoot gebeurt, ook overstag. Vanaf dit najaar start in Wallonië de evaluatie van een nieuwe berekeningsmethode voor de verkeersbelasting die rekening zal houden met het motortype (benzine, diesel…), het vermogen van de motor, de CO2-uitstoot én ook het gewicht van het voertuig, een parameter die in Vlaanderen niet in de berekening wordt opgenomen.
autonieuws 963faa00008Voor elektrische auto’s, plug-in hybrides, auto’s met een brandstofcel op waterstof en auto’s op CNG zou een lager tarief gelden. Wat de exacte bedragen zullen zijn zal pas bekend worden nadat eind dit jaar een gefinaliseerd voorstel wordt voorgelegd.

Vlaanderen, Brussel, Wallonië, Leasingmaatschappijen

De geplande wijzigingen in Wallonië vestigen nogmaals de aandacht op het bijzondere Belgische systeem waarbij voor de BIV en verkeersbelasting in Vlaanderen een volledig ander systeem wordt gehanteerd dan in Wallonië en Brussel, die vandaag nog geen rekening houden met de uitstoot of ecologische criteria (tenzij een klein beetje door de zogenaamde ecomalus boven op de BIV in Wallonië voor auto’s met een uitstoot van meer dan 145 g CO2). Daarnaast is er een vierde situatie die geldt voor leasingmaatschappijen. Zij dienen, ook al zijn ze in Vlaanderen gevestigd, de Brusselse tarieven te gebruiken (die identiek zijn aan de Waalse, maar zonder die ecomalus). Daardoor kan eenzelfde auto naargelang de regio of inschrijving door een leasingmaatschappij drie verschillende tarieven hebben voor verkeersbelasting en BIV.
RingBrussel012Brussel wil het nog anders

Om de zaken niet té eenvoudig te maken vond de Brusselse regering het ook interessant om in de eigen regio de verkeersbelasting en BIV af te schaffen en te vervangen door een slimme kilometerheffing en een soort stadstol, in het kader van het zogenaamde SmartMove-project. Die initieel voor 2022 aangekondigde plannen zitten momenteel echter in de koelkast, omdat er eerst een akkoord moet gevonden worden met de andere twee gewesten, aangezien Vlaamse en Waalse automobilisten twee keer zouden moeten betalen op die manier, éénmaal in het eigen gewest, en nog eens wanneer ze Brussel binnenrijden.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy