maandag, 03 mei 2021

Intelligente snelheidsbegrenzer verplicht vanaf 2022, maar…

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Intelligente snelheidsbegrenzer verplicht vanaf 2022, maar… © Daimler AG
Europa heeft beslist dat alle nieuw op de markt gebrachte auto’s vanaf 2022 verplicht over een intelligente snelheidsbegrenzer moeten beschikken. Die kan de snelheid van de auto autonoom begrenzen in functie van de geldende limieten. Geen paniek echter, want het gaat nog niet om een gesloten systeem. Je kan dus nog steeds zelf bepalen hoe snel je rijdt. Daarover rees zopas wat twijfel nadat collega’s erover berichtten.


In het kader van de zogenaamde GSR of General Safety Regulation van de EU met nummer 2019/2144 werd al in 2019 bepaald dat alle tussen 2022 en 2026 nieuw op de markt gebrachte personenwagens verplicht uitgerust dienen te zijn met een hele reeks veiligheidsbevorderende voorzieningen. We schreven enkele maanden geleden al over die verplichtingen, waarvan de ISA (Intelligent Speed Assistance) of Intelligente Snelheidsbegrenzer er één is.

ISA met de “I” van Intelligent

De EU definieert Intelligent Speed Assistance als een “systeem om de bestuurder te helpen de juiste snelheid voor de wegomgeving aan te houden door hem specifieke en gepaste feedback te geven.” De bedoeling is dat de auto aan de bestuurder aangeeft dat de geldende snelheidslimiet is overschreden. Europa stelt duidelijk dat het systeem moet kunnen worden uitgeschakeld (maar dat het bij elke start automatisch actief moet zijn), én dat de bestuurder altijd de mogelijkheid moet hebben om de door het systeem aangegeven snelheid te overschrijden. Het gaat dus nog niet om een dwingend systeem, hoewel de Europese Commissie oorspronkelijk wel een dergelijk systeem wilde opleggen. De autofabrikanten hebben zich daar echter tegen verzet, en (voorlopig?) met succes. 

Net over het al dan niet dwingend zijn is er natuurlijk heel wat ongerustheid. Die is momenteel nog niet echt nodig, want Europa zou ook in de toekomst mogelijk toch oor hebben voor de bekommernissen van de autoconstructeurs die wijzen op enkele belangrijke valkuilen van een systeem dat in de plaats van de bestuurder beslist. Op definitief uitsluitsel op dat vlak is het nog even wachten. 

Onbetrouwbare gegevens

De gegevens waarop het systeem zich baseert worden – zo stelt de Europese verordening - “verkregen door het waarnemen van verkeersborden en -signalen, op basis van infrastructuursignalen of op elektronische kaartgegevens, dan wel op beide.” 

Op dat vlak stellen zich heel wat problemen, aangezien de gegevens van de leveranciers van GPS-navigatiedata vaak onjuist zijn (wat ook niet verwonderlijk is gezien de vele en voortdurende wijzigingen aan snelheidslimieten overal in Europa). Zo denkt het navigatiesysteem van heel wat nieuwe auto’s ook in 2021 nog altijd dat de maximumsnelheid op gewestwegen in Vlaanderen 90 km/h bedraagt, terwijl die al in januari 2017 teruggebracht werd naar 70 km/h. Als de auto zich dus op de GPS-gegevens baseert riskeer je al te snel te rijden.

Ook bij tijdelijke aangepaste snelheden, zoals bij bouwwerven, is er een te groot risico dat de wegbeheerder of aannemer snelheidsaanpassingen niet aan de kaartenmakers en leveranciers van real time-data doorgeeft of niet opnieuw annuleert na het beëindigen van de werken, waardoor het systeem ook bij sommige werfzones niet over de juiste data zou beschikken.

Naast de GPS-gegevens is ook het camerasysteem van een auto met ISA niet onfeilbaar. De aan de voorruit geplaatste camera die snelheidsborden detecteert kan ook verkeerd geplaatste borden met snelheidslimieten lezen zonder deze te kunnen interpreteren, interpreteert op vrachtwagens aangebrachte stickers met de maximumsnelheid ervan mogelijk als een snelheidsbeperking, en ziet soms verkeersborden op zijwegen verkeerdelijk aan als betrekking hebbend op de rijstrook waarop de auto rijdt.

Gesloten systeem nog niet voor meteen

Al die onduidelijkheden en mogelijke fouten, die toch zo’n 20 procent van het totaal aantal waarnemingen zouden uitmaken, zorgen ervoor dat een gesloten systeem waar je niet meer zelf kan ingrijpen nog niet voor morgen is. De autoconstructeurs pleitten bij Europa onomwonden voor het behoud van de mogelijkheid om zelf de snelheidsbegrenzing op te heffen en voor de mogelijkheid om het ISA-systeem uit te schakelen, en Europa had daar wel oor naar, aangezien het op alle nieuwe auto’s die vanaf 2022 dus verplicht over ISA beschikken nog steeds mogelijk zal zijn om het systeem uit te schakelen.

Vandaag al in veel auto’s

Zonder erbij stil te staan hebben heel wat automobilisten met een recente auto vandaag al een vorm van ISA in hun auto. Zo is de voorziening van veel nieuwe auto’s die de verkeersborden leest via een camera en de toegelaten snelheid in het dashboard of het head-up display aangeeft, en wanneer er geen borden worden waargenomen een beroep doet op de gegevens van de navigatiekaarten, eigenlijk al een vorm van snelheidsbegrenzer, al gaat het hier nog maar om suggesties, zonder dat de auto systematisch afremt wanneer er te snel wordt gereden. En zelfs die laatste functie is - wanneer ze vrijwillig wordt ingeschakeld - vandaag al verkrijgbaar op een heel aantal nieuwe modellen. Het gaat in het geval van de ‘full’ ISA-toepassing dus om een verdere evolutie van een toepassing die vandaag al gekend is. Momenteel is er dus geen reden tot paniek, je kan nog wel even zelf bepalen hoe snel je rijdt. Dat je dat best doet met respect voor de geldende beperkingen is daarbij vanzelfsprekend.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy