donderdag, 11 februari 2021

Unanieme vraag: 1 miljoen openbare oplaadpunten in EU tegen 2024

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Unanieme vraag: 1 miljoen openbare oplaadpunten in EU tegen 2024 © BMW Group
Met een nooit geziene eensgezindheid pleiten zowel autofabrikanten als milieu- en consumentengroeperingen gezamenlijk voor de invoering van een dwingend Europees streefdoel voor in totaal 1 miljoen publieke laadpunten voor elektrische auto’s tegen 2024.


Autofabrikanten, milieu- en consumentengroeperingen roepen de EU op ambitieuze doelstellingen per land vast te stellen voor de invoering van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. In een gezamenlijke brief vragen de Europese federatie van autofabrikanten (ACEA), Transport & Environment (T&E) en de Europese consumentenorganisatie (BEUC) de EU-commissarissen voor klimaat, vervoer, industrie en energie om de herziening van de wet inzake alternatieve brandstoffeninfrastructuur dit jaar aan te grijpen om in 2024 1 miljoen openbare oplaadpunten in de hele EU verplicht te stellen, en 3 miljoen in 2029. 

Door het vastleggen van doelstellingen zou Europa een sterk signaal geven aan de consumenten dat het aantal openbare oplaadpunten gelijke tred houdt met de snel stijgende verkoop van elektrische voertuigen in Europa, aldus de brief. Het zou daarnaast ook de automobielindustrie, maar ook netwerkbeheerders, beheerders van oplaadinfrastructuur en vervoersbedrijven de broodnodige zekerheid bieden. Het voorstel zou ook bijdragen tot het scheppen van een miljoen banen op het hele continent en de EU helpen haar klimaatdoelstellingen te halen. 
Oliver Zipse, voorzitter van ACEA en CEO van BMW Group, zegt: "Europese autofabrikanten zijn de drijvende kracht achter de overgang naar e-mobiliteit. Maar het succes van deze enorme inspanning wordt ernstig bedreigd door de vertraagde installatie van oplaadinfrastructuur in de EU. De Commissie moet snel actie ondernemen en bindende doelstellingen vaststellen voor de uitbreiding van de oplaadinfrastructuur in de lidstaten.
In een ideale situatie zou het volgens de initiatiefnemers van de brief even gemakkelijk moeten zijn om een elektrische auto op te laden als om een benzineauto vol te tanken. 

"Er zouden streefcijfers voor het opladen van elektrische voertuigen per land moeten komen."

De doelstellingen moeten aan elk land worden toegewezen op basis van een eenvoudige en eerlijke methode waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals het aantal beschikbare particuliere oplaadpunten, aldus nog de brief. Het aantal openbaar toegankelijke laadpalen moet toenemen naarmate er meer elektrische voertuigen op de weg komen, stelden de groepen ook voor. 

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy