donderdag, 10 september 2020

Is een motorfiets van de zaak fiscaal interessant?

Geschreven door  Stijn Blanckaert
Is een motorfiets van de zaak fiscaal interessant? © BMW Group
De fiscale aftrekbaarheid van een mooie, krachtige auto én van de brandstof die je ermee tankt is al snel beperkt tot 50 of zelfs maar 40%. Ook het Voordeel van Alle Aard (VAA) van een leuke auto betekent al gauw een financiële privé-aderlating. Is een motorfiets van de zaak dan een alternatief? Autonieuws zocht het voor je uit.


Of je nu een nieuweling bent, een heropstapper of een doorwinterd motorrijder, de meesten onder ons hebben af en toe wel eens zin om de vrijheid van het motorrijden te ervaren en te genieten van het gemak van filevrij rijden. En misschien heeft je vennootschap wel nood aan fiscale optimalisatie, of kan er een extraatje vanaf. Dan kan je  opteren voor een motorfiets die door je vennootschap wordt aangeschaft. Dat is interessant om meerdere redenen.

Beroepsmatige kosten 100% fiscaal aftrekbaar

Alle kosten die een vennootschap maakt met betrekking tot de professionele kilometers die met een motorfiets worden gereden, zijn volledig fiscaal aftrekbaar, ongeacht de CO2-uitstoot van de motor, wat dus helemaal anders is dan bij personenwagens. Die volledige aftrek geldt voor de afschrijving of de huurgelden, de verzekerings- en brandstofkosten, het onderhoud en de banden en zelfs voor de (beschermende) motorkledij die onontbeerlijk is wanneer je met de motor rijdt.

Zo zijn specifiek voor motorrijders bestemde jassen met bescherming, broeken, handschoenen, motorschoenen en -laarzen, de helm en zelfs oordoppen of onderhoudsproducten voor motoruitrusting volledig fiscaal aftrekbaar (zie verder).
Opgelet: de fiscus aanvaardt (vanzelfsprekend) enkel de fiscale aftrek van beroepsmatige kilometers, en dus niet van privékilometers. Wanneer met de motorfiets van de vennootschap ook privé gereden wordt is het dus sterk aangeraden om een vorm van boekhouding bij te houden waarmee kan worden aangetoond hoeveel van de afgelegde kilometers beroepsmatig waren en hoeveel privé. In dat kader moet je weten dat de overheid de woon-werkkilometers tussen de woning en de vaste werkplaats niet als beroepsmatige maar wel als privékilometers beschouwt!

Ook btw-voordeel

Ook de btw op de kosten van aankoop, onderhoud, herstelling, brandstof, enzoverder is voor wat betreft het beroepsgebruik van motorfietsen volledig aftrekbaar voor btw-plichtigen. Dit is interessant, want bij auto’s is er altijd een btw-aftrekbaarheidsbeperking tot maximaal 50% van de betaalde btw en in de praktijk zelfs meestal 35%. De btw op het gedeelte van de kosten dat betrekking heeft op privéverplaatsingen met de motorfiets is vanzelfsprekend niet aftrekbaar.

Wat met het VAA van een motor van mijn vennootschap?

In tegenstelling tot bij auto’s bestaat voor wie met een motorfiets van de vennootschap ook privékilometers aflegt geen forfaitaire berekeningswijze van het belastbare privévoordeel. Bij motorfietsen moet je dus kijken naar het werkelijke gebruik en wordt het voordeel gebaseerd op een het percentage privégebruik in relatie tot de totale kosten. 

Wanneer je per jaar 10.000 km met de motorfiets rijdt, waarvan 8.000 km beroepsmatig, is het privégebruik dus gelijk aan 2.000 km of 20%. Heeft je vennootschap voor die 10.000 km € 8.000 moeten uitgeven (aan financiering, onderhoud, brandstof enzoverder), dan is je belastbaar voordeel dus (€ 8.000 x 20 %) = € 1.600. Je zal daarop dan zo’n 53% aan belastingen betalen (€ 848 per jaar).

Een andere optie is dat de vennootschap het privégebruik van de motorfiets doorrekent aan de bestuurder ervan. Die betaalt dan voor het privégebruik en moet op die manier geen privévoordeel meer aangeven aan de belastingen. Het doorgerekende bedrag moet realistisch zijn en dus de kostprijs van de privékilometers dekken, als je wil dat de fiscus het niet aangeven van een belasting op privégebruik aanvaardt.

Wat met beroepsverplaatsingen met mijn eigen privémotorfiets?

Als je niet over een motor van de zaak beschikt en je eigen motorfiets gebruikt voor woon-werkverkeer, kunnen die kilometers forfaitair aan € 0,15 per kilometer (beperkt tot 100 km per verplaatsing) ingebracht worden bij de belastingaangifte. Wanneer voor dat forfait gekozen wordt, gaat de fiscus ervan uit dat ook de kosten voor het onderhoud, de verzekering, de banden, de brandstof en de motoruitrusting reeds inbegrepen zijn, zodat deze niet meer apart kunnen afgetrokken worden van het belastbaar inkomen. Dit forfait geldt zowel voor zelfstandige bedrijfsleiders als voor zelfstandigen in eigen naam of werknemers. Beroepsmatige kilometers met de eigen motorfiets mogen aan de werkelijke kostprijs worden doorgerekend aan de werkgever/vennootschap.

Wil je voor het woon-werkverkeer met je eigen motorfiets de werkelijke kosten gaan bewijzen, en dus geen beroep doen op het forfait van € 0,15/km, kan je de aankoop van je motorfiets fiscaal afschrijven over een periode van in principe vijf jaar, al is voor motoren ook een degressieve afschrijving mogelijk waarbij per jaar 40% van de restwaarde (aankoopprijs – afschrijving) in kosten wordt gebracht voor zolang dit bedrag niet lager is dan 20% van de aankoopprijs. In dat geval wordt de motor dus op vier jaar afgeschreven.

Ook de verzekeringskosten, de verkeersbelasting, de brandstof, het onderhoud en de banden kunnen dan mee in kosten gebracht worden, maar dan is het natuurlijk noodzakelijk om bewijzen van die uitgaven te bewaren.

Ook motoruitrusting telt mee

De beschermende motoruitrusting (helm, motorkledij…) kan in functie van het beroepsgebruik volledig mee in kosten gebracht worden en fiscaal afgeschreven worden over een periode van drie jaar voor zover het gaat om in een motorspeciaalzaak gekochte uitrusting die specifiek voor motorrijders bedoeld is en waarvan het merk, het model en de omschrijving op de factuur vermeld zijn.

Vanzelfsprekend aanvaardt de fiscus enkel beroepsmatige of woon-werkkilometers en komen zuivere privékilometers niet in aanmerking voor fiscale aftrek, of je nu met een eigen motorfiets of eentje van je vennootschap rijdt.

Besluit

Het laten aankopen van een motorfiets door je vennootschap kan zeer interessant zijn, maar let er wel op dat je er dan ook voldoende professionele kilometers mee aflegt en die ook kan bewijzen. Wanneer je er enkel privé mee rijdt, zal de overheid de fiscale aftrek en btw-recuperatie natuurlijk weigeren en word je nog eens belast op je privégebruik. Hoe meer professionele kilometers je kan aantonen, hoe interessanter het wordt om met een motor van de zaak te rijden.

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy