donderdag, 18 juni 2020

BMW gaat benzine (helpen) maken van lucht

Geschreven door  Dieter Quartier
BMW gaat benzine (helpen) maken van lucht © BMW
Het is geen gebakken lucht, noch een aprilgrap. CO2 uit de lucht halen om er op magische wijze ‘groene’ brandstof ofte e-fuel van te maken: het kan daadwerkelijk. Sterker nog, later dit jaar wil de Californische start-up Prometheus Fuels zijn CO2-neutrale brandstoffen op de markt brengen. Het krijgt daarbij de hulp van BMW i Ventures, het durfkapitaalfonds van de Duitse fabrikant, dat 12,5 miljoen dollar in het bedrijf injecteert.Het principe is als volgt: CO2 uit de omgevingslucht wordt opgevangen en omgezet in benzine, diesel of jet fuel met behulp van hernieuwbare elektriciteit en waterstof, die eveneens met hernieuwbare stroom wordt gemaakt. De netto CO2-balans is nul: wat je uit de lucht haalt, komt bij de verbranding weer vrij. Het zou dus een mooie oplossing kunnen zijn voor de huidige CO2-problematiek. Een haalbare oplossing ook, als je weet dat synthetische benzine en diesel qua prijs kunnen concurreren met hun fossiele tegenhangers, aldus Prometheus Fuels.

"De mogelijkheid om van lucht benzine te maken voor een prijs die ook nog eens kan concurreren met die van fossiele brandstof, dat is een revolutie," zei Greg Smithies, Partner, BMW i Ventures. "De gemiddelde auto blijft meer dan acht jaar op de weg. Zelfs als iedereen ter wereld vanaf morgen begint over te stappen op 100% elektrische auto's, dan nog duurt het bijna tien jaar voordat alle verbrandingsmotoren van vandaag verdwenen zijn. Het is duidelijk dat we morgen niet met zijn allen overschakelen op 100% elektrische voertuigen, dus dat is niet snel genoeg. Door het creëren van koolstofneutrale benzine uit CO2 dat uit de lucht wordt afgevangen, maakt Prometheus Fuels het mogelijk om de klimaatimpact van de huidige verbrandingsmotoren onmiddellijk enorm te verminderen.”

Door alle brandstoffen uit olie en gas te vervangen door koolstofvrije brandstoffen kan ongeveer 25% van de wereldwijde koolstofuitstoot worden verminderd, waardoor dit een van de grootste hefbomen is die de moderne samenleving heeft in de strijd tegen de klimaatverandering, aldus BMW.

Kritische blik

Critici zeggen dat bij het verbranden van brandstof - of het nu om fossiele of synthetische brandstof gaat - steeds schadelijke gassen ontstaan, zoals CO (koolmonoxide), onverbrande koolwaterstoffen, PM (fijnstof) en stikstofoxiden. De invoering van CO2-neutrale brandstoffen zou zelfs de overgang naar elektrische mobiliteit kunnen vertragen als de consument denkt dat hij zijn steentje al bijdraagt aan de bestrijding van de klimaatverandering door te kiezen voor groene in plaats van fossiele brandstoffen.

“Als tegenargument kun je opwerpen dat de synthetische moleculen 100% identiek zijn, in tegenstelling tot bij fossiele brandstoffen, die uit verschillende CH-ketens bestaan. Als de brandstofmoleculen 100% uniform zijn, kun je een zekere efficiëntiewinst boeken door de motoren op dit ene soort molecule af te stemmen, wat dan weer gunstige effecten heeft op de verbranding en dus de uitlaatgassen,” zegt automotive docent Mark Pecqueur. 

“Bovendien moet je het in een ruimere context zien. Vandaag blijft tijdens piekmomenten in de stroomproductie heel wat wind- en zonne-energie onbenut. Het overschot moet met verlies gedumpt worden bij de omliggende landen of bij grote industriële afnemers. Je kunt deze stroom immers niet opslaan. Dat kan wel met waterstof en dus ook met e-fuels. De overtollige energie wordt aangewend om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Die waterstof kan dan dienen als energiedrager of als dusdanig gebruikt worden als brandstof – of om e-fuels te maken door er CO2 aan toe te voegen. Het hele proces kost wel wat energie – het rendement is veel lager dan wanneer je de stroom rechtstreeks zou gebruiken om bijvoorbeeld de batterijen van een auto te laden – maar in het globale plaatje is het wel degelijk zinvol.”   

“Laat ons ook niet vergeten dat de luchtvaartsector op termijn zal overschakelen op waterstof. Een kilo waterstof bevat evenveel energie als drie kilo jet fuel. Dat betekent dat vliegtuigen er veel minder van moeten tanken en dus lichter, zuiniger en allicht sneller worden. In afwachting van de waterstoftechnologie voor de luchtvaart kunnen de huidige vliegtuigen nu al omschakelen op koolstofneutrale brandstoffen en zo een belangrijk verschil maken,” besluit Mark Pecqueur.

De vraag blijft of er wel voldoende synthetische vliegtuigbrandstof gemaakt kan worden om de tienduizenden dorstige straalmotoren over de hele wereld te voeden. Het zal in elk geval niet enkel Prometheus Fuels zijn dat een graantje wil meepikken van deze beloftevolle business.

Advies voor uw volgende bedrijfswagen?

Contact

YesYes BV
Veenstraat 10
B-3630 Maasmechelen

BTW: BE 0883 567 853

© Copyright autonieuws.be 2018 - Disclaimer & Privacy