Nieuws

© Groupe Renault

Parlement lanceert nieuwe aanval op bedrijfswagens

06 mei 2020
Door Stijn Blanckaert
Vanmorgen lazen we in De Tijd dat bij onder andere CD&V, Groen en Open VLD een meerderheid zou gevonden zijn in het federale parlement om de fiscaliteit van de bedrijfswagens (die nog maar net herzien is) vanaf 2025 ingrijpend te wijzigen, en enkel auto’s met een nuluitstoot nog fiscaal aftrekbaar te maken.

Tegelijk vernemen we uit goede bron dat de partij Groen dit akkoord al aankondigt terwijl er nog geen overeenstemming is tussen de verschillende partijen die vermeld worden, en dus voor zijn beurt spreekt.

We kunnen alleen maar hopen dat Groen inderdaad haar boekje te buiten is gegaan, en dat er nog geen akkoord is, want wat nu voorligt is niet meer of minder dan de manifestatie van een totaal gebrek aan inzicht en kennis over de mogelijkheid om over te schakelen naar elektrische auto’s, en ook het -opnieuw- totaal voorbijgaan aan de oorzaak van het “bedrijfswagenprobleem”, met name de astronomisch hoge loonkosten in ons land. 

CD&V, Open VLD en Groen hebben volgens de krant samen een deal bereikt. Volgens de kracht zouden ook de socialisten van sp.a zich kunnen vinden in die plannen. N-VA doet niet mee omdat die partij het moment absoluut verkeerd vindt. De Tijd vermeldt verder niet hoe de Franstalige partijen tegenover dit akkoord staan. Maar een Vivaldicoalitie van Groenen, socialisten, christendemocraten en liberalen zou volstaan om aan een meerderheid te raken.

De deal zou erin bestaan dat het “fiscaal gunstregime voor salariswagens” alleen nog toegekend zou worden aan volledig emissievrije wagens. 

Elke auto die vanaf 2025 ingeschreven wordt zou volgens het bericht in De Tijd zijn fiscale aftrekbaarheid verliezen als hij niet kan uitpakken met een nuluitstoot. Versta: als hij niet volledig elektrisch is of op waterstof rijdt. Voor auto’s die tussen 2023 en 2025 ingeschreven worden zou het huidige fiscale regime tot 2029 van kracht blijven.

Ten eerste is de term “salariswagen” verkeerd, want er zijn ook enorm veel bedrijfswagens die niet louter als verloning, maar als werkinstrument worden ter beschikking gesteld, maar er valt veel fundamentelere kritiek te horen op een dergelijk plan. 

Hoe komen ze erbij om temidden van de grootste economische crisis die 99% van ons ooit hebben meegemaakt te gaan rommelen aan de fiscaliteit van de firmawagens? Is er werkelijk geen andere prioriteit voor het parlement? De coronacrisis dreigt niet alleen een enorme hoeveelheid bedrijven in problemen te brengen, waardoor men zich echt de vraag moet stellen of het uitlokken van bijkomende kosten voor die ondernemingen echt een goed idee is, maar vooral blijft het probleem van de torenhoge loonkost onveranderd voortbestaan.

Het is bovendien ongehoord dat politici de keuze van bedrijven en burgers zouden gaan bepalen, door ze te verplichten om op (erg korte) termijn over te schakelen op elektrische auto’s voor iedereen. We hebben dit al meerdere malen gezegd maar blijkbaar dringt het maar niet door bij de politici die deze plannen maken: een elektrische auto is vandaag geen alternatief voor iedereen! Er zijn inderdaad bestuurders waarvoor zo’n EV ideaal is, en we moedigen hen graag aan om voor elektrisch te gaan. Maar de echte veelrijders, en zeker mensen zonder garage of oplaadpunt bij hun woning, of die geen oplaadpunten hebben op de werkplek, kunnen bij de huidige stand van zaken met de beste wil van de wereld niet overschakelen op elektrische auto’s. Betekent dat dan ook dat al wie in een appartement woont en geen garage met stopcontact heeft geen firmawagen meer zal kunnen krijgen?

Laten we toch ook niet vergeten dat de gemiddelde elektrische auto -ondanks een zeer interessante Total Cost of Ownership- financieel niet voor iedereen haalbaar is. Daarnaast wordt ook weer voorbijgegaan aan het feit dat de nieuwe Euro 6d Temp diesels en benzines schoner zijn dan ooit tevoren en eerder een deel van de oplossing zijn dan een deel van het probleem.

De fiscaliteit nu al enten op een aandrijfvorm die vandaag nog maar voor een minderheid van de bestuurders geschikt is, is crimineel en discriminerend. Het toont weer maar eens aan dat onze beleidsmakers een gebrek aan kennis combineren met de onwil om iets te doen aan het werkelijke probleem: de astronomisch hoge loonkost in ons land. Foei.

Deel op


© Autonieuws. Alle rechten voorbehouden. Design door We Cre8 It.