Nieuws

Arval Mobility Observatory: bedrijfswagenvloot blijft uitbreiden, elektrificatie trager dan verwacht

24 mei 2022
Door Stijn Blanckaert
Niet minder dan 93 procent van de Belgische bedrijven wil zijn bedrijfswagenpark behouden of uitbreiden. Daarnaast geeft meer dan 80 procent van de Belgische fleetmanagers aan dat het telewerkbeleid geen impact heeft op hun mobiliteitsbeleid. Ze geven ook aan dat in 2025 niet meer dan 20% van hun auto’s en 24% van hun bestelwagens volledig elektrisch zullen rijden omwille van de zorgen over laadoplossingen én de fors hogere aankoopprijzen voor elektrische wagens.

Dat alles blijkt uit de jaarlijkse Mobility & Fleet-barometer van het Arval Mobility Observatory, het kenniscentrum van mobiliteitsoplossingbedrijf Arval dat elk jaar in 26 landen fleetmanagers ondervraagt over hun wagenpark en mobiliteitsbeslissingen. Deze keer werden voor ons land tussen eind november en eind februari 301 fleetmanagers uit diverse sectoren en van verschillende bedrijfsgroottes door Arval ondervraagd. 164 deelnemers hebben tussen 1 en 99 werknemers, 137 deelnemers stellen meer dan 100 werknemers tewerk.

Geen daling bedrijfsvloten ondanks blijvend telewerk, wel daling afgelegde kilometers

Slechts 6 procent van de fleetverantwoordelijken verwacht dat het bestaande bedrijfswagenpark in de nabije toekomst verkleint. Bij de anderen verwacht men dat het aantal medewerkers met een bedrijfsvoertuig stabiel blijft (73%) of verder aangroeit (19%). 

Volgens 2 op de 3 fleetmanagers heeft de pandemie geen impact gehad op de grootte van hun bedrijfswagenpark. 85% geeft ook aan dat telewerk geen invloed heeft of zal hebben op hun verdere mobiliteitsbeleid. Het totaal aantal afgelegde kilometers zou wel dalen omdat de helft van de ondervraagde Belgische bedrijven de medewerkers 3 dagen per week laten wil telewerken of het huidige telewerkbeleid wil verhogen tot 3 dagen per week. Naar verwachting zou het aantal afgelegde kilometers met zo’n 28% op jaarbasis dalen. 

Tragere elektrificatie dan verwacht

Volgens de ondervraagde fleetmanagers zal nog steeds de helft (49%) van de personenwagens over 3 jaar enkel via een verbrandingsmotor (benzine en diesel) worden aangedreven. Bij de lichte vrachtvoertuigen ligt dat cijfer nog hoger (57%). Het aandeel volledig elektrische wagens in 2025 wordt daarbij geschat op respectievelijk 20% voor de personenwagens en 24% voor de lichte vrachtvoertuigen. Daarmee verloopt de verwachte elektrificatie toch trager dan werd verwacht.

Vandaag heeft de helft van de bevraagde bedrijven (48%) wel al hybride, plug-in hybride of volledig elektrische wagens in haar vloot.

Als hinderpalen om het personeel voor 2025 volledig elektrische wagens aan te bieden geeft 28% aan dat er geen laadoplossing bij de medewerker thuis is, vindt 24% het prijsverschil tegenover andere aandrijvingen te hoog en twijfelt 22% over het aanbod aan openbare laadmogelijkheden. Bovendien geeft 22% van de fleetmanagers aan dat er (nog) geen laadpunten beschikbaar zijn bij hun kantoren.

Alternatieven voor de firmawagen

Bijna 2 op de 3 bedrijven biedt vandaag minstens één bijkomende mobiliteitsoplossing naast de bedrijfswagen aan. Het gaat daarbij om oplossingen zoals fietsleasing, poolfietsen, poolwagens, het mobiliteitsbudget enzoverder. Daaraast zegt 14% van de bevraagde ondernemingen aan dat ze dergelijke alternatieven in de komende 3 jaar willen toevoegen aan het mobiliteitsaanbod. Het resultaat is dat 74% van de bedrijven een alternatief mobiliteitsaanbod zal hebben uitgebouwd tussen vandaag en 2025. 

Voor het volledige rapport met nog heel wat andere interessante info over de Belgische bedrijfswagenvloten kan u hier terecht.

Deel op


© Autonieuws. Alle rechten voorbehouden. Design door We Cre8 It.